Een quickscan, een risicobespreking en het plannen en monitoren van acties, dragen bij aan patiëntgerichte zorg

Binnen Dialyse Centrum Groningen (DCG) werkt het multidisciplinair team tegenwoordig met een Individueel Zorgplan voor iedere patiënt. Een quickscan, een risicobespreking en het plannen en monitoren van acties, dragen samen bij aan patiëntgerichte zorg. ‘We praten meer over de mens en wat hij of zij nodig heeft’, legt Harrie van Til, beleidsadviseur zorginnovatie en van origine dialyseverpleegkundige, uit.  

Het Individueel Zorgplan past heel goed bij de uitdagingen waar dialysecentra mee kampen. De patiëntengroep wordt gemiddeld steeds ouder en zieker. Daardoor spelen er meer problemen, zoals dementie of valrisico’s. Ook wil DCG aandacht hebben voor factoren die invloed hebben op het succes van de behandeling, zoals laaggeletterdheid en de rol van het sociale netwerk. De quickscan is een hulpmiddel waarmee alle zorgdisciplines samen de belangrijkste gezondheidsrisico’s van de dialysepatiënt benoemen. 

Risico’s in kaart brengen om problemen te voorkomen.
Risico’s onderkennen is een eerste stap, maar het uiteindelijke succes zit in de doorvertaling van de risico’s naar concrete acties en dat gebeurt onder andere in het multidisciplinair overleg. Akin Özyilmaz, internist-nefroloog geeft aan dat dit bijdraagt aan een omslag in het denken: ‘De quickscan helpt om het gesprek aan te gaan met de patiënt en gericht acties te bepalen. Wanneer we bijvoorbeeld een valrisico of diabetes constateren in de scan, dan kunnen we daar in het zorgplan rekening mee houden. 

Klaske Heeringa, dialyseverpleegkundige, vult hem aan: ‘Waar het multidisciplinair team enthousiast van wordt, is dat het meer over de mens gaat en minder over getallen. De efficiëntie van de bloeduitslagen zegt niet alles over hoe het met de patiënt gaat. De arts kan zelf de getallen met de patiënt bespreken tijdens de visite. Dat hoeft niet de basis te zijn van een overleg van het behandelteam. Door het Individueel Zorgplan delen we dingen die we eerder niet benoemden. Door hier samen verantwoordelijkheden over af te spreken kun je meer inspelen op hulpvragen en anticiperen op problemen in de toekomst.’

Stem van de patiënt nog beter horen!
DCG ontwikkelt het Individueel Zorgplan stap voor stap verder. Harrie van Til zegt daarover: ‘De komende tijd gaan we finetunen. Met de aanbieder van ons elektronisch patiëntdossier ontwikkelen we nu een risicoprofiel. Daarmee zijn de onderkende risico’s voor de zorgverleners beter zichtbaar. Het Individueel Zorgplan vraagt een andere benadering van de patiënt. Omdat de hulpvraag van de patiënt meer leidend wordt, is prioriteren en klinisch redeneren belangrijker dan voorheen. Collega’s worden dit jaar daarom hierin extra geschoold.’ Dialyse Centrum Groningen is ervan overtuigd dat de  nieuwe methode bijdraagt aan zorg die beter aansluit op de wensen en het leven van de patiënt.’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Marco Boonstra / Dialyse Centrum Groningen
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.dcg.nl/
Originele titel: Dialyse Centrum Groningen werkt gerichter aan patiëntrisico’s
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-02-21


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com