De NZa adviseert om voorlopig gebruik te maken van een beschikbaarheidbijdrage

Tijdens de coronapandemie was het gelijk spreiden van patiënten over ziekenhuizen cruciaal om de zorg zo goed mogelijk toegankelijk te kunnen houden. De organisaties die de spreiding coördineerden en inzicht boden in capaciteit werden gefinancierd via tijdelijke coronaregelingen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht hoe de financiering meer structureel kan worden vormgegeven. De NZa adviseert om voorlopig gebruik te maken van een beschikbaarheidbijdrage.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor zorgcoördinatie, inzicht bieden in beschikbare zorgcapaciteit en het spreiden van patiënten die acute zorg nodig hebben. Het Landelijk Coördinatiecentrum patiëntenspreiding (LCPS) is verantwoordelijk voor de spreiding van patiënten op landelijk niveau. De Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS-en) doen dit op regionaal niveau. Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is het ICT-systeem dat gebruikt wordt door het LCPS en RCPS om inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland. De minister van VWS vindt het wenselijk dat deze taken en functies behouden worden en uitgebreid, en heeft over de bekostiging advies gevraagd aan de NZa.

Tijdelijk advies
De NZa adviseert om voor de financiering van de huidige taken en functies van het LCPS, de RCPS’en en het LPZ gebruik te maken van een beschikbaarheidsbijdrage omdat deze bekostiging goed aansluit op de huidige vorm van financiering. We adviseren een beschikbaarheidsbijdrage in ieder geval totdat zorgcoördinatie structureler wordt ingericht in een landelijk coördinatiecentrum. Omdat het verloop van de coronapandemie nog onzeker is, wordt op deze manier de patiëntenspreiding in ieder geval in tijden van crisis gewaarborgd. We adviseren deze bekostiging over 2 jaar te evalueren.

Opdracht aan partijen
Gelijktijdig met het verzoek aan de NZa heeft de minister van VWS ook Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ambulancezorg Nederland (AZN), ActiZ, InEen en Zorgverzekeraars Nederland gevraagd de mogelijkheden voor een landelijk dekkende zorgcoördinatie uit te werken. Wij vinden dit een goede ontwikkeling die aansluit op ons advies passende acute zorg. Om deze uitwerking niet in de weg te staan hebben wij ons beperkt tot een tijdelijk advies.  

Graag benadrukken we dat voor het ontwikkelen van een structurele bekostiging de rollen en verantwoordelijkheden van partijen, zoals het LCPS, het LNAZ, de ROAZ’en, GGD Ghor en zorgverzekeraars en zorgkantoren, helder moeten worden gedefinieerd. Ook is een perspectief nodig dat zich richt op de ziekenhuiszorg en op andere sectoren in de keten om de druk op de zorg ook in de toekomst gelijkwaardig te kunnen verdelen. Hierbij is het belangrijk te bepalen welke andere situaties naast de coronapandemie vragen om extra zorgcoördinatie en wie dan welke rol pakt. Hierbij adviseren wij te bepalen wie wanneer doorzettingsmacht heeft. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/06/07/nza-adviseert-over-het-bekostigen-van-de-spreiding-van-patienten
Originele titel: NZa adviseert over het bekostigen van de spreiding van patiënten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-07

Relevante artikelen ...

Jaarverslag Zorgverzekeraars Nederland 2021 gepubliceerd Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers Het werk van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorg... Management & beleid Tue, 21 Jun 2022, 12:27:23
Jongeren hebben zorgen over de morgen Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onder... Management & beleid Mon, 23 May 2022, 19:09:04
Passende bekostiging met leidraad voor zorgbundels Het advies passende zorg gaat over gepast gebruik én passende organisatie van zorg In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH... Management & beleid Tue, 01 Mar 2022, 14:46:25
Kritieke planbare zorg en vervolgzorg heeft volle aandacht nodig Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groo... Management & beleid Thu, 27 Jan 2022, 17:55:59
Tarieven voor huisartsenzorg aangepast Zorgverzekeraars voorzien grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022 Afgelopen september... Management & beleid Thu, 02 Dec 2021, 15:00:26
Inspanningen zorgverzekeraars in uitzonderlijk jaar De coronapandemie had een ongekende invloed op de maatschappij en specifiek op de zorg Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zo... Management & beleid Tue, 29 Jun 2021, 13:58:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com