(advertentie)

Het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) wordt onderzocht op virusdeeltjes

Deze week zijn op de pagina rioolwatermetingen op het Coronadashboard van de Rijksoverheid signaalwaarden toegevoegd. Deze waarden geven meer duiding aan de metingen door een indicatie te geven van de ernst van de situatie. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoekt sinds de eerste uitbraak (maart 2020) van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in Nederland het rioolwater op virusdeeltjes. Sinds september 2020 zijn alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland hierbij betrokken en daarmee wordt het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) onderzocht. Met de opgedane kennis vanaf september 2020 heeft het RIVM nu signaalwaarden ontwikkeld. Deze zijn op 28 mei door het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team ) bekrachtigd. Het OMT schrijft: “Surveillance van rioolwater kan een stijgende incidentie in een regio signaleren, ook als er mogelijk minder getest gaat worden in de toekomst. Rioolwatersurveillance is een goede maat voor circulatie van het virus, waarmee verspreiding gemonitord kan worden.” *    

Steeds meer regio’s laten dalende trend zien 
De signaalwaarden worden vanaf deze week op de rioolwaterpagina van het Coronadashboard gepubliceerd. Met kleuren (van lichtblauw tot donderblauw) wordt bij de grafieken de ernst van de situatie weergegeven. Hoe donkerder blauw, hoe ernstiger de situatie. Vanaf half april is een daling te zien in het aantal virusdeeltjes in rioolwater en deze zet door. 

Indicator verder blijven ontwikkelen 
De nieuwe signaalwaarden voor rioolwatermetingen, aangegeven met verschillende kleuren blauw, zijn nog in ontwikkeling.  Het RIVM heeft deze signaalwaarden ontwikkeld op basis van de analyses van de tweede golf (vanaf september 2020) en zal de komende tijd deze waarden, net als de signaalwaarden voor bijvoorbeeld positieve testen, blijven volgen en beoordelen of deze nog voldoen in een nieuwe fase van de pandemie. Als de waarden definitief zijn vastgesteld, kunnen ze een rol spelen als signaalwaarde om te bepalen hoe ernstig de situatie in een regio is, naast de signaalwaarden voor de positieve testen en ziekenhuisopnamen.

Zicht houden op het virus  
Rioolwateronderzoek is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te volgen. Juist nu steeds meer mensen worden gevaccineerd, het aantal tests waarschijnlijk gaat afnemen en het erop lijkt dat we corona langzaam onder controle krijgen, blijft het belangrijk om zicht te houden op het coronavirus. RIVM, het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   en de Nederlandse waterschappen zijn daarom overeengekomen om het rioolwateronderzoek voor COVID-19 de komende jaren voort te zetten en zelfs uit te breiden door meer monsters per week te analyseren. 

Vroege signalering 
Met rioolwateronderzoek is het mogelijk een eventuele nieuwe, lokale uitbraak vroeg te signaleren. Ook kunnen nieuwe varianten herkend en opgespoord worden.  En omdat RIVM de rioolwatermonsters opslaat, is het mogelijk om terug te zoeken of de variant al eerder in Nederland aanwezig was. Ook is een model ontwikkeld waarmee uit de rioolcijfers de ziekenhuisopnamen voorspeld kunnen worden. 

*Advies n.a.v. 115e OMT-overleg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/signaalwaarden-toegevoegd-aan-rioolwatermetingen-op-coronadashboard
Originele titel: Signaalwaarden toegevoegd aan rioolwatermetingen op Coronadashboard
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-06-22

Relevante artikelen ...

Smogalarm in heel Nederland Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken Op dinsdag 19 juli is er net ... Anders Tue, 19 Jul 2022, 07:58:50
Lichte daling deelname Rijksvaccinatieprogramma De vaccinatiegraad van bijna alle RVPRijksvaccinatie programma-vaccinaties is iets lager dan een jaar eerder De deelname aan het Rijksvaccinatieprogr... Anders Mon, 04 Jul 2022, 14:28:46
Toename aantal soa-tests bij centra seksuele gezondheid Van degenen die zich lieten testen had 1 op de 5 een soa In 2021 lieten ruim 138.000 mensen een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-test doen bij ... Anders Fri, 24 Jun 2022, 06:55:30
Kans op smog door ozon in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken Op zaterdag 18 juni 2022 wordt de luchtkwaliteit “slecht” in de... Anders Fri, 17 Jun 2022, 22:14:45
Beter inzicht door een monitor Mondgezondheid Er is volgens het ministerie van VWS nu te weinig zicht op hoe de Nederlandse mondgezondheid er voorstaat Het RIVM heeft onderzocht met welke meetbar... Anders Sat, 14 May 2022, 12:19:19
Waakzaamheid is geboden omdat het virus onder ons blijft Er gold nog een mondkapjesadvies op plaatsen waar het druk is, maar ook dit komt nu te vervallen Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste... Anders Tue, 19 Apr 2022, 13:00:45

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com