Het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) wordt onderzocht op virusdeeltjes

Deze week zijn op de pagina rioolwatermetingen op het Coronadashboard van de Rijksoverheid signaalwaarden toegevoegd. Deze waarden geven meer duiding aan de metingen door een indicatie te geven van de ernst van de situatie. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoekt sinds de eerste uitbraak (maart 2020) van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in Nederland het rioolwater op virusdeeltjes. Sinds september 2020 zijn alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland hierbij betrokken en daarmee wordt het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) onderzocht. Met de opgedane kennis vanaf september 2020 heeft het RIVM nu signaalwaarden ontwikkeld. Deze zijn op 28 mei door het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team ) bekrachtigd. Het OMT schrijft: “Surveillance van rioolwater kan een stijgende incidentie in een regio signaleren, ook als er mogelijk minder getest gaat worden in de toekomst. Rioolwatersurveillance is een goede maat voor circulatie van het virus, waarmee verspreiding gemonitord kan worden.” *    

Steeds meer regio’s laten dalende trend zien 
De signaalwaarden worden vanaf deze week op de rioolwaterpagina van het Coronadashboard gepubliceerd. Met kleuren (van lichtblauw tot donderblauw) wordt bij de grafieken de ernst van de situatie weergegeven. Hoe donkerder blauw, hoe ernstiger de situatie. Vanaf half april is een daling te zien in het aantal virusdeeltjes in rioolwater en deze zet door. 

Indicator verder blijven ontwikkelen 
De nieuwe signaalwaarden voor rioolwatermetingen, aangegeven met verschillende kleuren blauw, zijn nog in ontwikkeling.  Het RIVM heeft deze signaalwaarden ontwikkeld op basis van de analyses van de tweede golf (vanaf september 2020) en zal de komende tijd deze waarden, net als de signaalwaarden voor bijvoorbeeld positieve testen, blijven volgen en beoordelen of deze nog voldoen in een nieuwe fase van de pandemie. Als de waarden definitief zijn vastgesteld, kunnen ze een rol spelen als signaalwaarde om te bepalen hoe ernstig de situatie in een regio is, naast de signaalwaarden voor de positieve testen en ziekenhuisopnamen.

Zicht houden op het virus  
Rioolwateronderzoek is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te volgen. Juist nu steeds meer mensen worden gevaccineerd, het aantal tests waarschijnlijk gaat afnemen en het erop lijkt dat we corona langzaam onder controle krijgen, blijft het belangrijk om zicht te houden op het coronavirus. RIVM, het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   en de Nederlandse waterschappen zijn daarom overeengekomen om het rioolwateronderzoek voor COVID-19 de komende jaren voort te zetten en zelfs uit te breiden door meer monsters per week te analyseren. 

Vroege signalering 
Met rioolwateronderzoek is het mogelijk een eventuele nieuwe, lokale uitbraak vroeg te signaleren. Ook kunnen nieuwe varianten herkend en opgespoord worden.  En omdat RIVM de rioolwatermonsters opslaat, is het mogelijk om terug te zoeken of de variant al eerder in Nederland aanwezig was. Ook is een model ontwikkeld waarmee uit de rioolcijfers de ziekenhuisopnamen voorspeld kunnen worden. 

*Advies n.a.v. 115e OMT-overleg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Signaalwaarden toegevoegd aan rioolwatermetingen op Coronadashboard
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 22 juni 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!