Op de ICintensive care werden 343 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van 9%

In de afgelopen week zijn er 1.998 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 7% minder dan in de week ervoor. Op de ICintensive care werden 343 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van 9%. 

Ruim 621.000 mensen (-7%) kwamen tussen 30 november en 7 december naar de testlocaties van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst om zich te laten testen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Het percentage positieve testen bleef met 21,3% nagenoeg gelijk aan de week ervoor. In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen licht af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen tot en met 12 jaar. 

In Infectieradar, waar deelnemers wekelijks doorgeven of zij klachten hebben die bij een infectie met het coronavirus kunnen passen, is een afname te zien in het aantal deelnemers dat klachten meldt. 

Voorkom verspreiding door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. 

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website.

Ziekenhuisopnames en ICintensive care-opnames
In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames licht gedaald in vergelijking met de week ervoor. Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreerde in de afgelopen week 1.998 nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19, 147 opnames minder dan in de week ervoor (-7%). Iets minder dan de helft van de nieuwe ziekenhuisopnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar (45% van alle opnames in die week), gevolgd door patiënten van 80 jaar en ouder (24%). 

Op de IC-afdelingen werden 343 nieuwe patiënten met COVID-19  opgenomen, 32 minder dan in de voorgaande week (-9%). Ruim de helft van de nieuwe IC-opnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar (55% van alle IC-opnames in de afgelopen week), gevolgd door patiënten van 40 en 59 jaar (36% van alle IC-opnames in de afgelopen week). 

Door de lange ligduur van patiënten met COVID-19 blijft de druk op de ziekenhuizen, ondanks dat het aantal nieuwe opnames op IC en de verpleegafdelingen de afgelopen week iets afnam, erg hoog. Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Limburg-Zuid, Zeeland, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Zuid-Holland-Zuid.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Van alle patiënten die tussen 1 en 23 november 2021 met COVID-19 op de verpleegafdeling van het ziekenhuis werden opgenomen was 47% niet gevaccineerd. Van de patiënten jonger dan 70 jaar was 66% niet gevaccineerd. Van de patiënten met een leeftijd van 70 jaar en ouder die in die periode met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen was 32% niet gevaccineerd. 

Van alle patiënten die met COVID-19 op de IC werden opgenomen tussen 1 en 23 november, was 66% niet gevaccineerd. Van de patiënten met COVID-19 op de IC en jonger dan 70 jaar, was 74% niet gevaccineerd. Bij de patiënten met een leeftijd van 70 jaar en ouder was 51% niet gevaccineerd. Op 30 november gaf het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden. 

Vaccinatiegraad
Op dit moment is 83,7% van alle mensen van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad loopt op met de leeftijd. In de leeftijdsgroepen tot 40 jaar varieert de vaccinatiegraad tussen de 64% en 77%. In de leeftijdsgroepen vanaf 41 jaar varieert de vaccinatiegraad tussen de 81 en 93%. 

Positieve coronatesten 
Afgelopen week* werden 147.982 positieve testuitslagen gemeld. Ten opzichte van een week eerder daalde het aantal meldingen licht met 5%. Per 100.000 inwoners kregen 822 personen een positieve testuitslag. Ruim 621.000 (621.823) lieten zich testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, dat is 7% minder dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag stabiliseerde in de voorbije week, van 21,4% naar 21,3%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest. 

Sinds vrijdag 3 december neemt het aantal mensen, dat een afspraak maakt om zich te laten testen bij de GGD, af. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat mensen met milde klachten die niet tot een risicogroep behoren en niet werkzaam zijn in de zorg een zelftest kunnen gebruiken. Bij een positieve zelftest is het belangrijk deze te laten bevestigen bij de GGD. Doordat meer mensen met klachten nu een zelftest zullen doen, zal het aantal mensen dat zich bij de GGD testlocaties laat testen de komende tijd mogelijk afnemen. De verwachting is dat het percentage mensen met een positieve testuitslag de komende periode zal stijgen, omdat meer mensen met een positieve zelftest naar de GGD testlocaties zullen gaan. 

In alle leeftijdsgroepen is een bescheiden afname in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (1.183), Zeeland (1.097), Zuid-Holland-Zuid (1.042), Limburg-Noord (959) en Brabant-Noord (951) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners. 

Reproductiegetal
Het meest recente reproductiegetal van 22 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was 0,95 (ondergrens 0,94 – bovengrens 0,97). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 95 nieuwe personen besmetten. De verspreiding van het virus neemt iets af. 

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 30 november 10:01 en 7 december 2021 10.00 uur aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld. De testen die in de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en ICintensive care-opnames zijn naar kalenderweken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Coronacijfers iets gedaald, maar nog steeds op hoog niveau
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 07 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!