Met de toename van het aantal eerste uitgiftes van benzodiazepinen is er een eind gekomen aan de dalende trend van het aantal gebruikers

Openbaar apotheken leverden in 2021 aan 1,37 miljoen mensen een benzodiazepine, een stijging van 1,5% ten opzichte van 2020. Hiermee komt een eind aan de dalende trend van de laatste jaren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Benzodiazepinen is de verzamelnaam voor de groep slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze middelen worden onder meer toegepast bij angstgevoelens, slapeloosheid en epilepsie. Vanwege hun verslavende eigenschappen en verhoogd valrisico wordt in richtlijnen van huisartsen geadviseerd om deze medicatie slechts in uitzonderingsgevallen voor te schrijven en alleen voor kortdurend gebruik.

Eerste uitgiftes
Voor geneesmiddelen waarbij een patiënt voor het eerst – of langer dan twaalf maanden geleden – deze werkzame stof gebruikt, wordt door de apotheek uitleg geven in de vorm van een eerste-uitgiftegesprek. Van de eerste uitgiftes voor benzodiazepinen wordt 80% voorgeschreven door de huisarts, 13% door specialisten en 7% door instellingsartsen. Huisartsen schreven bij de start gemiddeld 8,6 standaarddagdoseringen voor, terwijl specialisten en instellingsartsen gemiddeld 11 standaarddagdoseringen voorschreven.

Het aantal eerste uitgiftes van benzodiazepinen is in 2021 met 3,7% toegenomen. Deze toename kwam vooral voor rekening van temazepam (+9,0%), één van de twee middelen die volgens de NHG-Standaard de voorkeur heeft om een medicamenteuze behandeling bij slaapproblemen mee te starten.

Met de toename van het aantal eerste uitgiftes van benzodiazepinen is er een eind gekomen aan de dalende trend van het aantal gebruikers. In 2021 is het totale aantal toegenomen met 1,5% ten opzichte van 2020 naar 1,37 miljoen mensen. Onder twintigers en dertigers is het aandeel gebruikers per hoofd van de bevolking gegroeid met 2,4% terwijl het onder 75-plussers afnam met 1,2%.

Gebruik
Hoewel het totale aantal gebruikers is toegenomen, is het totale gebruik van benzodiazepinen afgenomen. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD’s) lag het gebruik in 2021 met 146 miljoen DDD’s 2,6% onder het niveau van 2020. Het gemiddelde gebruik per patiënt nam af van 112 naar 108 DDD’s in heel 2021.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Benzodiazepinen: 3,7% meer eerste uitgiftes
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 10 feb 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!