Naast een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal zelf, hebben migranten ook vaker beperkte vaardigheden om informatie te verkrijgen

Migranten doen relatief minder vaak mee aan preventieve gezondheidsprogramma's, zoals de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Taalvaardigheid en gebrek aan kennis spelen daarbij een rol, blijkt uit promotieonderzoek van Nora Hamdiui. Ze concludeert dat meer op maat en met gevoel voor de cultuur informeren deze groep helpt bij de beslissing over deelname.

Hamdiui promoveerde 9 mei 2022 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse migranten naar beslissingen over deelname aan gezondheidsprogramma’s. Ze gebruikte als voorbeelden de screening op hepatitis B en het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. RIVM en ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financierden dit onderzoek.

Gebrek aan kennis en vaardigheid
Naast een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal zelf, hebben migranten ook vaker beperkte vaardigheden om informatie te verkrijgen, begrijpen, beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over gezondheid. Daarnaast is het in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap vaak taboe om over ziekten te praten. Doordat er niet of nauwelijks over wordt gesproken, kan er geen informatie uitgewisseld worden. Zo ontstaat een gebrek aan kennis.

Andere informatie
Volgens Hamdiui is er bovenop de medisch inhoudelijke informatie die vaak wel wordt gegeven, behoefte aan informatie over emotionele, praktische, culturele en religieuze aspecten van een screening. Dit is nodig om migranten zoveel mogelijk te ondersteunen bij het maken van een geïnformeerde keuze over deelname. Deze informatie kan het beste via audio of video worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in buurthuizen en moskeeën.

Sociale netwerken
Turks- en Marokkaans-Nederlandse migranten overleggen bij de beslissing om deel te nemen aan screening op ziekte met hun partner, goede vrienden, dochters en huisarts. Dit kan er op wijzen dat iemands sociale netwerk, in plaats van het individu, een belangrijke rol speelt bij het nemen van screeningsbeslissingen. Het is volgens Hamdiui goed daar rekening mee te houden bij het informeren over en uitnodigen voor screeningsprogramma’s.

Respondenten elkaar via-via laten werven, blijkt een succesvolle methode om deze migranten te werven voor deelname aan onderzoek en mogelijk ook voor het aanbieden van gezondheidsprogramms’s. 

Specifieke aandacht voor moeilijk bereikbare groepen
Het RIVM geeft specifiek aandacht aan het goed informeren van mensen met een migratie-achtergrond. Zo werkt het RIVM samen met Pharos bij de ontwikkeling van materialen voor migranten en doet het ook ander onderzoek naar de informatiebehoefte van moeilijk bereikbare doelgroepen. Alle folders voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn vertaald in het Engels, Turks en Arabisch. Mede gestimuleerd door dit promotieonderzoek biedt het RIVM specifiek voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker eenvoudige infographics en vertaalde video-animaties aan in Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Engels.

Resultaten onderzoeksproject FEMININE
Bekijk hier het proefschrift


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Datum: 14 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!