(advertentie)

Het RIVM heeft verkend of een signaleringskaart geluid kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de ruimtelijke planvorming en het vergunningverleningsproces.

De signaleringskaart geluid geeft initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gelijke informatie over omgevingsgeluid. Dit is van belang om in de toekomst goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

Voor informatie over geluid in de leefomgeving hebben de gebruikers behoefte aan inzicht in zowel de werkelijke als de toegestane hoeveelheid geluid. Het RIVM adviseert deze signaleringskaarten te ontwikkelen zodat deze informatie op een overzichtelijke manier kan worden gepresenteerd. Daardoor kunnen de processen van planvorming en vergunningverlening worden vereenvoudigd. Op basis van deze verkenning heeft het RIVM ook een advies gegeven over de in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving voor geluid.

Het RIVM is voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet kwartiermaker voor de domeinen Geluid en Lucht. Per domein (geluid, lucht, bodem, water, afval, cultureel erfgoed, natuur, externe veiligheid, bouw en ruimte) zal de informatie die nodig is om invloeden van activiteiten op de leefomgeving af te wegen, worden aangeleverd aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO zorgt ervoor dat deze informatie samenhangend wordt ontsloten.

Bron: RIVM

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-08-15

Relevante artikelen ...

Na meldingen geeft de inspectie uitstel voor onderzoek Het gaat om onderzoek na meldingen die vanaf 1 november 2021 zijn gedaan Ook in coronatijd moeten zorgaanbieders ernstige zaken onmiddellijk melden. ... Management & beleid Tue, 14 Dec 2021, 07:08:46
Relatief weinig geïnvesteerd in gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering omvat advies en programma’s om mensen te helpen hun leefstijl te verbeteren In 2019 werd er op landelijk niveau 21 euro tot 23... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 12:02:56
Nieuwe tariefbeschikking voor zorgprestatiemodel In de eerder uitgegeven tariefbeschikking zaten fouten De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd met de tarieven ... Management & beleid Mon, 14 Jun 2021, 10:53:23
Coronamaatregelen wringen Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD De naleving van de coronamaatregelen, zoals de avondklok, thuiswerken en het vermijden van... Management & beleid Sun, 28 Feb 2021, 11:32:33
Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning Gemeenten gaan aan de slag met verbeteringen, samen met lokale partners, belangenbehartigers en inwoners Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met he... Management & beleid Wed, 12 Aug 2020, 10:38:37
Onderzoek kansen voor efficiënter en veiliger data delen in de zorg Actuele informatie over de situatie in de zorg, maakt samenwerken makkelijker Efficiënt uitwisselen van informatie is van groot belang voor de zorg, ... Management & beleid Sun, 07 Jun 2020, 10:50:47

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com