De uitweg uit de dreigende crisis heet passende zorg

Met een korte, opvallende film lanceert Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en over noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en ook andere hulpverleners buiten de zorg, werken mee om het gesprek actief op gang te brengen. Met eigen video-testimonials delen zij hun ervaringen en vertellen over hun keuze voor betere zorg.

Toekomst van de zorg als er niets gebeurt
Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: de korte film van het Zorginstituut schetst een indringend en somber beeld hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. De voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk. Maar, luidt de boodschap van de film van het Zorginstituut: het ís nog niet te laat.

Bekijk de film over de zorg van morgen.

Passende zorg is de nieuwe norm
De uitweg uit de dreigende crisis heet passende zorg. Met passende zorg gaat niet meer alle aandacht en geld uit naar ziekte en behandeling, maar wordt de organisatie, financiering en het aanbod van zorg meer gericht op preventie, gezondheid en kwaliteit van leven. Van ‘voor elke kwaal een behandeling’, naar het aanpakken van maatschappelijke oorzaken van ziekte zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek of onveiligheid. In het Regeerakkoord wordt passende zorg de norm genoemd voor alle zorg, in lijn met het advies ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’ dat het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit eind 2020 uitbrachten.

Gesprek binnen en buiten de zorg op gang brengen
“Passende zorg betekent een ommezwaai in hoe we denken over zorg en dwingt tot duidelijke keuzes”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Het doemscenario uit de film is wat er gebeurt als we níets zouden doen. Dat gaat niet gebeuren.”

“We willen het gesprek over passende zorg en hoe er invulling aan wordt gegeven, helpen op gang te brengen”, aldus Wijma. “Iedereen die in de zorg werkt of deze een warm hart toedraagt, nodigen we uit mee te praten en denken over onze zorg van morgen.” De discussie zal breder dan alleen in de zorg gevoerd moeten worden, want passende zorg beperkt zich niet tot de spreekkamer of binnen de muren van een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of zorginstelling, maar gaat ook over sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld over de noodzaak om eerder en beter aandacht te hebben voor schuldenproblematiek of slechte huisvesting omdat die vaak de oorzaak zijn van ziekte door stress.

Artsen, patiënten, politie en Leger des Heils
Het gesprek over passende zorg wordt de komende 6 weken aangezwengeld en gevoerd via de hashtag #dezorgvanmorgen. Een greep uit de patiënten, ervaringsdeskundigen, artsen en ook bestuurders die met een eigen video-testimonial het spits afbijten: oncologisch chirurg Gerrit-Jan Liefers, verpleegkundige Daphne Berckmoes, huisartsen Toosje Valkenburg en Sabine Snieders, minister van VWS Ernst Kuipers, NWO-voorzitter en internist Marcel Levi, ziekenhuisbestuurder Maurice van den Bosch, CZ-voorzitter Joep de Groot en internist en hoogleraar Liesbeth van Rossum. In video-testimonials leggen ze vingers op zere plekken en vertellen ze op basis van hun ervaringen hoe de verandering richting passende zorg eruit kan of zou moeten zien. Ook professionals uit andere maatschappelijke sectoren delen hun ideeën over #dezorgvanmorgen, zoals hoofdcommissaris van de politie Martin Sitalsing.  Een uitgebreide lijst van mensen die een eigen testimonial hebben opgenomen voor #dezorgvanmorgen is te vinden onderaan dit persbericht.

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen is dinsdag 17 mei gestart en loopt door tot medio juni.

Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorginstituut Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/zorginstituut-zwengelt-het-gesprek-aan-over-dezorgvanmorgen
Originele titel: Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over #dezorgvanmorgen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-05-17

Relevante artikelen ...

Voorlichting preventie huidkanker effectiever Bijna alle huidkanker komt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan UVultraviolet-straling van de zon Voorkom dat de huid verbrandt. Dat is he... Anders Wed, 29 Jun 2022, 20:12:53
Gezonde leefstijl belangrijk voor veel Nederlanders Afnemende bereidheid te betalen voor ongezonde medemens Bijna 70% van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze go... Anders Tue, 17 May 2022, 07:22:44
Wisseling van 1,9% apotheekbezoekers 9 miljoen mensen bezochten in zowel 2020 als 2021 een openbare apotheek Ongeveer 11 miljoen mensen haalden in 2021 een receptplichtig geneesmiddel op... Anders Thu, 14 Apr 2022, 17:24:51
Steeds meer medicijnen beschikbaar voor zeldzame, vaak ernstige ziektes Onnodig gebruik van dure weesgeneesmiddelen kan ertoe leiden dat er minder geld overblijft voor andere goede zorg in het basispakket Er komen steeds ... Anders Thu, 03 Feb 2022, 15:30:37
Voorbereidingen Stoptober al in volle gang De landelijke campagne trapt af op 3 september De voorbereidingen voor de zevende editie van ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonn... Anders Tue, 11 Aug 2020, 07:08:22
Meer tijd voor patiënt door minder registreren Registratielast drukt op de motivatie van zorgverleners Gemiddeld besteden zorgverleners ruim 52 minuten van hun werkdag aan kwaliteitsregistraties... Anders Thu, 09 Jul 2020, 13:42:17

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com