Onveilige situaties kunnen binnen elke kliniek voorvallen

Medewerkers van zelfstandige klinieken zijn erg positief over de veiligheidscultuur en hun eigen veerkracht. Opvallend was dat medewerkers die géén direct patiëntencontact hadden het meest positief waren over de patiëntveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health institute in het kader van de landelijke Monitor Patiëntveiligheid in Zelfstandige Behandelcentra.

Onveilige situaties kunnen binnen elke kliniek voorvallen. Hoe medewerkers met deze situaties omgaan en wat ze vervolgens doen om deze in de toekomst te voorkomen, is bepalend voor de patiëntveiligheid. Een goede patiëntveiligheidscultuur is daarom afhankelijk van een kritische houding tegenover het eigen handelen, het melden van incidenten en willen leren van incidenten. Daarbinnen zijn veerkrachtige medewerkers belangrijk om met veranderende omstandigheden om te gaan. We vroegen 416 medewerkers uit 18 zelfstandige behandelcentra hoe zij hier zelf tegenaan kijken.

Medewerkers zonder direct patiëntcontact positiever over patiëntveiligheid
Drie kwart van de medewerkers die deelnam aan het onderzoek waardeert de patiëntveiligheid in hun eigen kliniek zeer goed of uitstekend. Opvallend was dat medewerkers die geen direct patiëntcontact hebben de patiëntveiligheid gemiddeld beter beoordelen dan de medewerkers die wel met patiënten in contact staan. Ook op andere vlakken zijn medewerkers zonder patiëntencontact positiever. Het gaat dan bijvoorbeeld om de steun vanuit het management of de reactie op fouten.

Managers mogelijk niet goed op de hoogte
Een van de verklaringen voor het positievere beeld bij de medewerkers die geen patiëntcontact hebben, is dat ze niet goed zijn geïnformeerd over wat er speelt op de werkvloer. Zestig procent van de medewerkers zonder direct patiëntencontact binnen het onderzoek bekleden managementfuncties. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers niet altijd ondersteuning zoeken bij leidinggevenden. Het kan daarom zijn dat het management niet geheel op de hoogte is van de gebeurtenissen.

Kliniekmedewerkers zijn veerkrachtig
De kliniekmedewerkers gaven aan dat zij vaak veerkrachtig omgaan met crisissituaties of werkdruk en zich goed kunnen aanpassen aan de situatie. Medewerkers die veerkrachtiger zijn, zijn ook positiever over de veiligheidscultuur binnen de kliniek.

Over het onderzoek
Het Nivel voerde dit onderzoek uit in het kader van de Monitor Patiëntveiligheid (2020-2022) in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Van 18 klinieken hebben 416 medewerkers de vragenlijst ingevuld. In de werving van de klinieken heeft de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland een belangrijke rol gespeelt. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van VWS en is uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam Public Health (APH) research institute.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/medewerkers-zelfstandige-behandelcentra-zeer-positief-over-patientveiligheidscultuur
Originele titel: Medewerkers zelfstandige behandelcentra zeer positief over patiëntveiligheidscultuur
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-18

Relevante artikelen ...

Minder mensen gingen in 2020 naar de fysiotherapeut In 2020 wachtten patiënten langer voordat ze met hun klacht naar de fysiotherapeut gingen In 2020 gingen minder patiënten naar de fysiotherapeut. Tij... Anders Mon, 28 Mar 2022, 19:33:15
Ten tijde van de coronacrisis waren zorg en participatie erg belangrijk De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad Het jaaroverzicht van... Anders Wed, 16 Mar 2022, 15:25:58
Leefstijladviezen kunnen leiden tot verbetering bij mensen met diabetes In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie Het percentage mensen dat na langdurig gebruik stopt met diabetesmiddelen is klein,... Anders Sat, 13 Nov 2021, 12:03:03
Veiligheid van zorg in drukke coronatijd op peil gehouden Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorg... Anders Wed, 10 Nov 2021, 10:02:10
Op 5 oktober 2021 vindt de derde editie van Diversity Day plaats Diversiteit en inclusie hebben maatschappelijke waarde Op 5 oktober 2021 vindt de derde editie van Diversity Day plaats. De dag is een initiatief van... Anders Thu, 19 Aug 2021, 10:58:50
Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt Het N... Anders Mon, 02 Aug 2021, 14:20:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com