(advertentie)

Samenwerking NVLF en het nivel om de rol van de logopedist in kaart te brengen binnen de nederlandse gezondheidszorg

Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zijn een samenwerking aangegaan om de rol van de logopedist in de Nederlandse gezondheidszorg in kaart te brengen. De eerste jaarcijfers over het werk van de logopedist zijn in te zien op de website van het NIVEL.

De logopedist diagnosticeert en behandelt klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Door de gegevens van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn kunnen landelijke trends in de logopedie in kaart worden gebracht en gegevens worden gebruikt voor onderzoek.

Anonieme verzameling
NIVEL Zorgregistraties verzamelt digitaal de gegevens die de logopedist routinematig registreert in het elektronisch patiëntendossier volgens de richtlijnen van de NVLF. Zoals bijvoorbeeld wijze van toegang, de gezondheidsproblemen van de patiënt, het aantal consulten en de evaluatie van de behandeling. Periodiek wordt een extractie van deze gegevens gemaakt uit de software van de logopedist. Deze extractie wordt via een beveiligde route en anoniem, dus zonder identificerende gegevens zoals namen en adressen, naar het NIVEL verstuurd.

Jaarcijfers 2016
De eerste resultaten van de samenwerking zijn nu te vinden op de website van NIVEL Zorgregistraties. Eenendertig logopediepraktijken leverden hiervoor gegevens over de behandeling van ruim 5000 patiënten in 2016. De cijfers laten zien dat een patiënt gemiddeld 13 keer per jaar de logopedist bezoekt. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar vormen de grootste groep patiënten. Zij worden meestal behandeld voor een taalontwikkelings- of articulatiestoornis.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/beroep-logopedist-kaart-gebracht
Originele titel: Beroep logopedist in kaart gebracht
Datum: 2021-06-21

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuim in zorgsector blijft stijgen Toename in een jaar tijd met elf procent Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand januar... Arbeid & CAO Thu, 25 Feb 2021, 10:11:17
Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent... Arbeid & CAO Thu, 11 Feb 2021, 07:24:15
Zorgverleners moeten anders gewaardeerd worden Waar nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt, zal die behoefte in 2040 1 op de 4 zijn als er niets verandert In de afgelopen jaren zijn de tekorten aan ... Arbeid & CAO Tue, 10 Nov 2020, 14:18:30
Werkomstandigheden werknemers met een lichamelijke beperking moet beter De meeste knelpunten rond arbeidsparticipatie van deze groep zijn geworteld in de werkomstandigheden Mensen met een lichamelijke beperking hebben vee... Arbeid & CAO Wed, 05 Aug 2020, 12:42:49
Kwaliteit en veiligheid van zorgverleners ruim voldoende Zorgverleners die van mening zijn dat ze goede zorg verlenen, vinden hun werk leuker en zijn er trotser op Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleid... Arbeid & CAO Thu, 05 Dec 2019, 11:54:44
Hoe houden we het werken in de zorgsector aantrekkelijk Negen op de tien zorgverleners vindt het werk inhoudelijk leuk en bijna een even grote groep gaat over het algemeen met plezier naar het werk. Verple... Arbeid & CAO Tue, 24 Jul 2018, 20:05:01