Ruim 80 procent denkt dat het (zeer) schadelijk is om wekelijks vijf of meer glazen alcohol op één dag te drinken

Van de volwassenen die weleens alcohol drinken, zoals bier of wijn, zegt 10 procent dat zij minder zouden willen drinken. Degenen die niet willen minderen (de overige 90 procent), zeggen dat zij geen moeite hebben met hun alcoholgebruik, of dat zij al weinig drinken. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2022 van het CBS.

Bijna 8 op de 10 mensen van 18 jaar of ouder geven aan in de afgelopen 12 maanden alcohol te hebben gedronken. 6 procent van de volwassenen drinkt overmatig, 8 procent is een zware drinker. Dit is meer dan het gestelde doel in het Nationaal Preventieakkoord. Hierin is vastgesteld dat het aandeel zware en overmatige drinkers in 2040 moet zijn teruggebracht naar 5 procent of minder. Tussen 2014 en 2022 is het percentage drinkers afgenomen van 81 naar 78, en het percentage overmatige drinkers van 10 naar 6. Het aandeel zware drinkers is in deze periode niet gewijzigd.

3 op de 10 hebben geen moeite met hun alcoholgebruik
De overgrote meerderheid van de volwassen drinkers (90 procent) geeft aan het alcoholgebruik niet te willen minderen: 29 procent zegt dat zij geen moeite hebben met het eigen alcoholgebruik, 61 procent vindt dat ze al weinig alcohol drinken.
Naarmate mensen meer drinken, willen ze vaker minderen: van degenen die 1 tot maximaal 7 glazen per week drinken, geeft 6 procent aan minder te willen drinken. Van de mensen die 14 glazen alcohol of meer per week drinken zegt 36 procent dit.

Smaak bepalend voor drinkers én niet-drinkers
Drie kwart van de volwassenen die alcohol drinken, doet dit omdat ze het lekker vinden. Drinken omdat het gezellig is, is ook een veelgenoemde reden. 10 procent drinkt alcohol omdat het hen losser maakt op feestjes.

Ruim 40 procent van de volwassenen die geen alcohol drinken, doet dit omdat zij het niet lekker vinden. Ongeveer 25 procent drinkt niet omdat het ongezond is. Geen alcohol drinken om niet aangeschoten of dronken te willen zijn, of er niet tegen kunnen, worden elk door ruim 15 procent van de niet-drinkers genoemd. Fitheid en gezondheidsrisico’s zijn voor ruim 10 procent een reden om niet te drinken. Afvallen is de minst genoemde reden.

Dagelijks meer dan één glas schadelijk volgens ruim de helft
Bekend is dat alcoholgebruik schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Hoe schatten de mensen dit gezondheidsrisico zelf in? Ongeveer 20 procent van de volwassenen denkt dat het (zeer) schadelijk is om af en toe meer dan één glas alcohol te drinken; 55 procent denkt dat het (zeer) schadelijk is als je dit elke dag doet. Ruim 80 procent denkt dat het (zeer) schadelijk is om wekelijks vijf of meer glazen alcohol op één dag te drinken.

Bron: CBS