Een gezamenlijke visie op goede ouderenzorg noodzakelijk

Om integrale zorg voor ouderen te verbeteren is het belangrijk dat zorgprofessionals en zorgorganisaties elkaar kennen en vertrouwen, kleinschalig beginnen en een gezamenlijke visie op goede ouderenzorg hebben. Dat blijkt uit het Europees onderzoeksproject Sustain Sustainable tailored integrated care for older people in Europe  op het gebied van integrale zorg dat deze maand werd afgerond.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  (locatie VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam ) coördineerden het project. In het project stonden dertien bestaande initiatieven rondom integrale zorg voor thuiswonende ouderen uit zeven Europese landen centraal. Ouderen hebben niet alleen medische zorg nodig, maar ook hulp op terrein van persoonlijke verzorging en welzijn. Daarom is het belangrijk dat verschillende typen professionals met elkaar samenwerken en daarbij de oudere centraal stellen. De onderzoekers bekeken de verbeterprojecten bij alle dertien initiatieven om een beeld te krijgen van wat wel en niet werkt bij het verbeteren van integrale zorg. 

De dertien initiatieven vonden in verschillende landen plaats en gingen over verschillende typen zorg en ondersteuning voor ouderen. Toch kwamen veel struikelblokken voor integrale zorg overeen: onvoldoende aandacht voor persoonsgerichte zorg en gebrek aan informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. De onderzoekers zagen twee typen verbeterprojecten. Enerzijds projecten gericht op het verbeteren van onderlinge samenwerking en communicatie, anderzijds projecten gericht op het inhoudelijk verbeteren van zorgprocessen door bijvoorbeeld behoeften van ouderen centraal te stellen.

Binnen de zorginitiatieven kwamen verschillende verbeteringen tot stand, zoals het betrekken van een oudere bij het opstellen van een multidisciplinair zorgplan. Verder organiseerden zorgprofessionals bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en vertrouwen te creëren. Uit de meeste projecten kwam naar voren dat kleinschalige veranderingen, waar zorgprofessionals gezamenlijk achter staan en waarin de oudere centraal staan, belangrijk zijn om succesvol verbeteringen te realiseren. 

In het onderzoeksproject is ook gewerkt aan een ‘roadmap’.  Managers van zorgorganisaties, professionals en beleidsmakers die  integrale zorg voor ouderen belangrijk vinden, kunnen hiermee aan de slag. In de roadmap staan niet alleen de benodigde stappen beschreven voor het invoeren en verbeteren van integrale zorg voor ouderen, maar ook lessen uit SUSTAIN Sustainable tailored integrated care for older people in Europe . Op 13 maart vond de eindconferentie plaats in Brussel waar de resultaten van het SUSTAIN project werden gedeeld met beleidsmakers, zorgprofessionals en onderzoekers.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/betere-integrale-zorg-vraagt-om-onderling-vertrouwen-kleinschalige-aanpak-en-gezamenlijke
Originele titel: Betere integrale zorg vraagt om onderling vertrouwen, een kleinschalige aanpak en een gezamenlijke visi
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-03-23

Relevante artikelen ...

Nutri-Score wordt het voedselkeuzelogo voor Nederland Bij de Nutri-Score wordt op verpakkingen van voedingsmiddelen met kleuren en letters aangeduid hoe (on)gezond het voedsel is Het RIVM Rijksinstituut ... Anders Fri, 29 Nov 2019, 15:39:44
Hogere uitstoot van een aantal giftige stoffen in sigarettenrook De uitkomsten van onderzoek ziet het RIVM als steun voor een voorstel van de WHO om giftige stoffen in sigaretten  te reguleren Het toevoegen va... Anders Wed, 27 Nov 2019, 13:14:40
Nederlander leeft langer door EU-luchtbeleid Zonder Europese maatregelen zou de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen veel hoger Europees beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren heeft sind... Anders Tue, 12 Nov 2019, 21:54:54
Omgevingsgeluid en gezondheid hebben nieuwe richtlijn Gezondheidskundige effecten van geluid verdienen meer aandacht van beleidsmakers en overheden Geluid zal in de toekomst naar verwachting voor meer ge... Anders Tue, 05 Nov 2019, 14:51:50
Aan de slag met armoede en gezondheid Armoede kan iedereen overkomen Met het nieuwe RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -dossier ‘Armoede, schulden en gezondheid’ kunnen ... Anders Tue, 24 Sep 2019, 20:27:58
Kosteneffectiviteit mee laten wegen bij keuze voor implantaten Het RIVM adviseert om bij de zorginkoop van implantaten informatie over kosteneffectiviteit mee te laten wegen Het kost vaak veel geld om nieuwe medi... Anders Thu, 19 Sep 2019, 15:14:35