(advertentie)

Een gezamenlijke visie op goede ouderenzorg noodzakelijk

Om integrale zorg voor ouderen te verbeteren is het belangrijk dat zorgprofessionals en zorgorganisaties elkaar kennen en vertrouwen, kleinschalig beginnen en een gezamenlijke visie op goede ouderenzorg hebben. Dat blijkt uit het Europees onderzoeksproject Sustain Sustainable tailored integrated care for older people in Europe  op het gebied van integrale zorg dat deze maand werd afgerond.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  (locatie VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam ) coördineerden het project. In het project stonden dertien bestaande initiatieven rondom integrale zorg voor thuiswonende ouderen uit zeven Europese landen centraal. Ouderen hebben niet alleen medische zorg nodig, maar ook hulp op terrein van persoonlijke verzorging en welzijn. Daarom is het belangrijk dat verschillende typen professionals met elkaar samenwerken en daarbij de oudere centraal stellen. De onderzoekers bekeken de verbeterprojecten bij alle dertien initiatieven om een beeld te krijgen van wat wel en niet werkt bij het verbeteren van integrale zorg. 

De dertien initiatieven vonden in verschillende landen plaats en gingen over verschillende typen zorg en ondersteuning voor ouderen. Toch kwamen veel struikelblokken voor integrale zorg overeen: onvoldoende aandacht voor persoonsgerichte zorg en gebrek aan informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. De onderzoekers zagen twee typen verbeterprojecten. Enerzijds projecten gericht op het verbeteren van onderlinge samenwerking en communicatie, anderzijds projecten gericht op het inhoudelijk verbeteren van zorgprocessen door bijvoorbeeld behoeften van ouderen centraal te stellen.

Binnen de zorginitiatieven kwamen verschillende verbeteringen tot stand, zoals het betrekken van een oudere bij het opstellen van een multidisciplinair zorgplan. Verder organiseerden zorgprofessionals bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en vertrouwen te creëren. Uit de meeste projecten kwam naar voren dat kleinschalige veranderingen, waar zorgprofessionals gezamenlijk achter staan en waarin de oudere centraal staan, belangrijk zijn om succesvol verbeteringen te realiseren. 

In het onderzoeksproject is ook gewerkt aan een ‘roadmap’.  Managers van zorgorganisaties, professionals en beleidsmakers die  integrale zorg voor ouderen belangrijk vinden, kunnen hiermee aan de slag. In de roadmap staan niet alleen de benodigde stappen beschreven voor het invoeren en verbeteren van integrale zorg voor ouderen, maar ook lessen uit SUSTAIN Sustainable tailored integrated care for older people in Europe . Op 13 maart vond de eindconferentie plaats in Brussel waar de resultaten van het SUSTAIN project werden gedeeld met beleidsmakers, zorgprofessionals en onderzoekers.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/betere-integrale-zorg-vraagt-om-onderling-vertrouwen-kleinschalige-aanpak-en-gezamenlijke
Originele titel: Betere integrale zorg vraagt om onderling vertrouwen, een kleinschalige aanpak en een gezamenlijke visi
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-03-23

Relevante artikelen ...

Onderzoek naar gezondheidseffecten windmolens heeft verschillende mogelijkheden Op basis van de bestaande literatuur is er nog onvoldoende duidelijkheid over bepaalde gezondheidseffecten Er is veel maatschappelijke discussie over... Anders Wed, 06 Jul 2022, 10:18:26
Nauwelijks bekendheid voor ‘Keuzehulp’ bij een onbedoelde zwangerschap Er zijn in Nederland verschillende organisaties die keuzehulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap Er is meer aandacht nodig voor begeleiding bij d... Anders Mon, 14 Mar 2022, 16:27:14
Wegverkeer blijft grootste bron ernstige geluidshinder Dit blijkt uit het jaarlijkse Onderzoek Beleving Woonomgeving 12,9% van de Nederlanders vanaf 16 jaar (ruim 1,8 miljoen mensen) had in 2020 ‘ernstige... Anders Tue, 15 Feb 2022, 14:13:22
Iedereen vanaf 18 jaar kan een boostervaccinatie inplannen Het streven was om rond 7 januari iedereen van 18 jaar en ouder, die dat wil, de mogelijkheid te geven een boostervaccinatie in te plannen Alle 18-ja... Anders Thu, 06 Jan 2022, 11:17:08
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1981 en 1982 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1981 en 1982 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezond... Anders Tue, 28 Dec 2021, 09:00:33
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1966 en 1967 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1966 en 1967 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondhe... Anders Thu, 23 Dec 2021, 11:12:39

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com