(advertentie)

Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg

Het ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2021 4,6 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat 4,4 procent. Het verzuim was met 6,3 procent het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenpatroon vertoont (het verzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal altijd hoger), worden de cijfers niet vergeleken met kwartalen in hetzelfde jaar. Om na te gaan hoe het ziekteverzuim zich ontwikkelt wordt gekeken naar dezelfde periode in voorgaande jaren.

In 2020, het eerste coronajaar, was het verzuimpercentage in het derde kwartaal 4,4. Een jaar eerder was dat 4,0. Het is de grootste plus tussen twee derde kwartalen deze eeuw. In de reeks vanaf 1996 viel alleen het ziekteverzuim in de derde kwartalen van 1999, 2000, 2001 en 2002 hoger uit. In april 2002 werd de Wet verbetering poortwachter ingevoerd om het langdurig ziekteverzuim terug te dringen.

Meeste verzuim in de zorg
Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg, te weten 6,3 procent. Een jaar eerder was dit 5,9 procent. Vooral in de verpleeg- en verzorgingstehuizen was het verzuim hoog. Het percentage lag daar met 7,3 ook hoger dan een jaar eerder, toen het 7,0 was. In de welzijnszorg zonder overnachting was het verzuim 6,5 procent. Onder deze zorg vallen de thuiszorg en het maatschappelijk werk.

In de verhuur van en handel in onroerend goed was in het derde kwartaal van 2021 het verschil in verzuimpercentage met vorig jaar het grootst, 3,9 procent tegen 2,9 procent. Een kwartaal eerder lag het percentage ook al aanzienlijk hoger dan in 2020. Een dergelijke snelle ontwikkeling van het ziekteverzuim is in deze bedrijfstak niet eerder voorgekomen.

Ziekteverzuim laagst in financiële dienstverlening
In de bedrijfstak vervoer en opslag was het verzuim 5,4 procent, en ook dat is bovengemiddeld toegenomen. In de bouw lag het ziekteverzuim in het derde kwartaal op 4,8 procent. Alleen in de jaren 2000–2002 was het verzuim ook zo hoog. Ook de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de bouw is uitzonderlijk. Het ging van 3,8 procent in 2019 naar 4,3 procent in 2020 en naar 4,8 procent in 2021.

Het ziekteverzuim was het laagst in de financiële dienstverlening, 2,8 procent tegen 2,6 procent een jaar eerder.

In de horeca is het verzuimpercentage gelijk gebleven (4,1 procent) ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal van 2020 was de plus ten opzichte van het jaar daarvoor uitzonderlijk. Jarenlang was de horeca de bedrijfstak met het minste ziekteverzuim.

Laagste verzuim bij kleinste bedrijven
Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst in de kleinste bedrijven. In bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,2 procent (vorig jaar 3,0 procent). Bij de middelgrote bedrijven was het verzuim 4,2 procent (vorig jaar 4,1 procent) en bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuim van 5,1 procent (4,8 procent een jaar eerder).

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CBS
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/49/ziekteverzuim-in-derde-kwartaal-opnieuw-hoger
Originele titel: Ziekteverzuim in derde kwartaal opnieuw hoger
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-10

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuim in de zorgsector blijft stijgen In eerste kwartaal 2022 is het ziekteverzuim gestegen naar 9,83% Verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGG... Arbeid & CAO Tue, 26 Apr 2022, 12:27:41
Zorg- en welzijnsmedewerkers in houdgreep van werkdruk 1 op de 3 medewerkers verwacht dat hoge werkdruk snel sterk toeneemt 11Terwijl Nederland van het coronaslot is, zitten zorg- en welzijnsmedewerkers i... Arbeid & CAO Mon, 07 Mar 2022, 13:59:58
Actiedreiging in ziekenhuizen NVZ laatste strohalm geboden door de zorgbonden De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Zieke... Arbeid & CAO Wed, 12 Jan 2022, 08:09:13
In zorgsector loopt langdurig verzuim verder op Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag Verzuimdatabedrijf Vernet, dochterondern... Arbeid & CAO Thu, 28 Oct 2021, 18:07:23
Ziekteverzuim in zorgsector blijft stijgen Toename in een jaar tijd met elf procent Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand januar... Arbeid & CAO Thu, 25 Feb 2021, 10:11:17
Ziekteverzuim hoogste in 18 jaar Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent... Arbeid & CAO Thu, 11 Feb 2021, 07:24:15