Als werkgever krijg je op een bepaald moment te maken met verzuim van je medewerker(s).

Verzuim brengt hoge kosten met zich mee en daarnaast worden collega’s vaak belast met het opvangen van het werk. Zeker wanneer het verzuim langdurig is, levert dat problemen voor je op als werkgever. Het is belangrijk om de regie op verzuim te hebben en je te laten ondersteunen door een partij die jouw visie ondersteunt.

Wat houdt verzuim in?
Verzuim is een situatie waarbij de medewerker wegens omstandigheden zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren en zich daarom ziek meldt. De oorzaken van verzuim kunnen ontzettend divers zijn. Zo is het mogelijk dat medewerkers kampen met psychische en fysieke problemen die het werk hinderen, of wellicht ervaren zij moeilijkheden in het privéleven. Verzuimklachten kunnen ontzettend uiteenlopen, van blessures tot hevige griep en psychologische klachten. Aangezien de aard van het verzuim sterk kan verschillen per medewerker, vergt Iedere vorm een unieke aanpak.

Verzuim voorkomen en verzuimbegeleiding
Verzuim kan vele vormen aannemen. Oorzaken van verzuim kunnen werkgerelateerd zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo kan verzuim een fysieke of psychische oorzaak hebben, maar is het ook mogelijk dat er zaken in het privéleven van de werknemer spelen die uiteindelijk leiden tot verzuim. Het is belangrijk dat werkgevers zich zoveel mogelijk inzetten om verzuim te voorkomen. Mocht het toch voorkomen dat de werknemer met verzuim gaat, is het verstandig om hulp in te schakelen in de vorm van de arbodienst. Iedere vorm van verzuim is immers uniek en vergt een eigen aanpak. Specialisten kunnen onderzoeken welke belemmeringen de medewerker doormaakt en vervolgens op zoek gaan naar de juiste maatregelen die getroffen kunnen worden. 

Een optimale situatie, is het zoveel mogelijk voorkomen en vroegtijdig signaleren van verzuim. Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers speelt hier een grote rol in. Het is goed om medewerkers te stimuleren om eerder met de leidinggevende in gesprek te gaan wanneer er zich problemen voordoen. De arbodienst draagt hierin bij door ondersteuning te bieden en het gehele bedrijf voorlichting te geven. Ook verzorgen zij een preventief spreekuur, om mogelijk verzuim vroegtijdig aan te pakken.

Gaat een medewerker toch verzuimen? Dan kan een bedrijfsarts de verzuimbegeleiding bieden die hij of zij nodig heeft. Hieronder valt het vastleggen van de beperkingen van de werknemer om erachter te komen welke werkzaamheden tijdelijk niet meer uitgevoerd kunnen worden. Deze bevindingen worden vastgelegd in een Probleemanalyse. Vervolgens wordt er ook gekeken naar taken die de werknemer nog wél kan voltooien. Na dit traject, kan re-integratie ingezet worden om de werknemer weer gezond terug te laten keren op de werkvloer. 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is een preventief middel waarmee verzuim voorkomen kan worden.

Deze evaluatie is voor alle ondernemingen die werknemers in dienst hebben verplicht. In het kort, is een RI&E een lijst met alle risico’s die een organisatie heeft. Het gaat hierbij om alle risico’s, op zowel het gebied van veiligheid als gezondheid. Voorbeelden van risico’s op de werkvloer zijn lange uren achter een beeldscherm zitten, het werken met gevaarlijke en schadelijke stoffen en een hoge werkdruk.

Een RI&E brengt alle risico’s in kaart, waarna er een plan van aanpak wordt ontwikkeld. Ieder risico krijgt in het plan van aanpak zijn eigen maatregel, zodat er stappen ondernomen kunnen worden die verzuim kunnen beperken: de veiligheid en gezondheid van de werknemers wordt gewaarborgd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Afkomst: Gesponsorde content
Bron bij dit artikel: : Debedrijfspoli.nl
Originele titel: Begeleiding bij verzuim en re-integratie​
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-23


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com

Binnen deze groep treft u persberichten en informatie van derden m.b.t. hun producten en diensten.

Deze groep kan gesponsorde informatie omvatten.