Naar verwachting zullen openbare apotheken dit jaar aan 1,2 miljoen mensen een antidepressivum verstrekken, een stijging van 3,2% ten opzichte van 2022

Openbare apotheken verstrekken in 2023 naar verwachting aan 1,2 miljoen mensen een antidepressivum, van wie 10.000 gebruikers tussen de 8 en 18 jaar oud zijn. Hun gemiddeld gebruik is sinds 2018 met 29% toegenomen, vooral door een verschuiving naar sertraline.

Naar verwachting zullen openbare apotheken dit jaar aan 1,2 miljoen mensen een antidepressivum verstrekken, een stijging van 3,2% ten opzichte van 2022. Een bijzondere groep gebruikers bestaat uit kinderen en jongeren tot 25 jaar, bij wie volgens de gangbare richtlijnen artsen terughoudend dienen te zijn met het voorschrijven van antidepressiva. Bij deze groep is onder meer een verhoogd risico op suïcidaliteit door gebruik van deze medicatie. Van de totale gebruikerspopulatie is 5,1% jonger dan 25 jaar. Het afgelopen jaar nam het aantal gebruikers onder kinderen (8-17 jaar) toe met 2,5% en onder jongvolwassenen (18-24 jaar) met 4,0%.

Geneesmiddelen
Bij ernstige depressies bij kinderen ouder dan 8 jaar kan fluoxetine als eerste stap in de behandeling overwogen worden, naast cognitieve gedragstherapie. Bij non-respons dient overgegaan te worden op sertraline of citalopram. Onder kinderen wordt fluoxetine het meest gebruikt (39%), terwijl onder jongvolwassenen sertraline en citalopram het meest gebruikt worden (beiden 21%) en fluoxetine (16%) de derde plaats inneemt.

Gebruik onder jongeren
Gemeten in standaarddagdoseringen (DDD’s) vindt er een opvallende ontwikkeling plaats onder jongeren. Terwijl het gemiddeld aantal DDD’s onder volwassenen nagenoeg gelijk blijft rond de 280 op jaarbasis, is dit onder jongvolwassenen toegenomen van 216 DDD’s in 2018 naar 239 DDD’s in 2023; een stijging van 11% over 6 jaar. Onder kinderen was de stijging nog groter: van 177 DDD’s in 2018 naar ongeveer 230 in 2023; een stijging van 29% in 6 jaar. Een toename van het aantal DDD’s betekent dat een gebruiker bij gelijkblijvende dosering langer antidepressiva gebruikt, of gemiddeld een zwaardere/hogere dosering krijgt. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van het aantal kinderen naar sertraline. Sertraline heeft een hogere maximale dagdosering bij kinderen uitgedrukt in DDD’s dan fluoxetine en citalopram.

Bron: SFK


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Toename aantal gebruikers van antidepressivum 3,2%
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 24 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!