(advertentie)

HYPE is een aanbod waarbij een vroege interventie wordt geboden aan jongeren met (een vermoeden van) borderline persoonlijkheidsproblematiek. In het voorjaar van 2016 is HYPE, Helping Young People Early, geïntroduceerd vanuit Australië bij GGz Centraal. Het HYPE team gaat met de jongere aan de slag om te ontdekken welke patronen en omgangsvormen tot problemen leiden. Het gezin en het informele netwerk worden actief bij de behandeling betrokken. Het is belangrijk om in een vroeg stadium hulp te bieden om latere langdurige behandelingen, of opnames te voorkomen. Voor de methode HYPE werken behandelaars van GGz Centraal Fornhese en Youké jeugd- en opvoedhulp nauw samen rondom dezelfde patiënten.

KORTE BEHANDELING

HYPE biedt behandeling voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud die minimaal drie kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Kenmerken zijn bijvoorbeeld sterk wisselende stemming, gevoelens van leegte of automutilatie (zelfbeschadiging). De behandeling bestaat uit een afgebakend programma van maximaal 16 psychotherapiesessies en daarnaast een aantal gesprekken waarbij bijvoorbeeld ouders betrokken worden. Het doel is leren anders met dingen om te gaan en uit de negatieve cirkel te komen waar de jongere vaak in beland is. Er wordt gericht gewerkt aan het verbeteren van het functioneren thuis, op school of werk en in de vrije tijd. Hierbij wordt het aanbod flexibel afgestemd op de zaken die voor de jongere belangrijk zijn. Zoals in het dagelijks functioneren, het ontwikkelen van meer veerkracht en zichzelf beter leren kennen om betere keuzes te kunnen maken. Door een groter gedragsrepertoire te ontwikkelen en sociaal vindingrijker te worden kan de jongere gezondere keuzes maken. Veel jongeren benoemen dat ze het prettig vinden dat de behandeling kort en overzichtelijk is.

SAMENWERKING MET YOUKÉ

HYPE is een onderzochte en ‘evidence based’ (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) bewezen methode die in Australië al langer in gebruik is. Het team speelt in de behandeling een grote rol. Zij kennen de casuïstiek en hebben intensief overleg met elkaar. Behandelaars van GGz Centraal Fornhese en Youké daarom nauw samen rondom dezelfde patiënten. Door deze samenwerking zijn ze goed in staat om psychotherapeutische doelen (Fornhese) en de praktische vertaling daarvan op diverse levensgebieden (Youké) flexibel te combineren. Beide zijn belangrijk voor deze doelgroep. Door de bundeling van krachten met Youké hoeft een jongere zich niet bij meerdere instellingen apart aan te melden, maar bieden beide instellingen vanuit één team en één gezamenlijke visie de behandeling. Ook wordt samengewerkt met netwerkpartners, zoals de sociale wijkteams.

ONDERZOEK

Binnen GGz Centraal wordt er door de onderzoeksgroep ‘BPD Young’, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis bij jonge mensen tussen 12-25 jaar. Binnen deze onderzoeksgroep werken behandelaars van Fornhese en De Rembrandthof nauw samen met Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg. Doel van dit onderzoek is het uitbreiden van de kennis op het gebied van het psychosociaal functioneren bij jongeren met kenmerken van borderline. Bijvoorbeeld hoe gaan ze om met social media gebruik, seksualiteit en hoe zijn hun relaties met hun ouders, of anderen in hun sociale omgeving.

Bron: GGZ Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2020-01-18

Relevante artikelen ...

Psychotherapie bij borderline effectiever dan reguliere therapie Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) komt bij 1,1 % van de Nederlandse bevolking voor Gespecialiseerde psychotherapieën zijn effectief in het ve... GGZ Sun, 02 Sep 2018, 18:20:45

(advertentie)