Twee miljoen euro is er beschikbaar voor het ondersteunen van mensen met verward gedrag

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt twee miljoen beschikbaar om de wisselwerking tussen het gemeentelijk domein en de zorgverzekeringswet te verbeteren als het gaat om de zorg voor mensen met verward gedrag. Dit is een van de stappen in reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam mensen met verward gedrag, waaronder ook een subsidieregeling preventiecoalities voor het ondersteunen van mensen met verward gedrag en een subsidie voor de landelijke aanpak van vroegsignalering van schulden.

Doen wat nodig is
Mensen met psychische problemen hebben vaak wisselende vormen van zorg nodig, soms zwaarder en dan weer lichter. Na een behandeling in een kliniek heeft iemand in de thuissituatie hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Of iemand woont zelfstandig met beperkte begeleiding en heeft tijdelijk even behoefte aan meer intensievere steun en behandeling. “Hier komt het aan op goede samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars en aanbieders van zorg. Zij moeten met elkaar een werkwijze vinden om de zorg voor de patiënt aan te passen aan wat nodig is, zonder dat hij of zijn dierbaren zich druk moeten maken hoe dat wordt geregeld en wie dat betaalt,” aldus staatssecretaris Blokhuis.

Het geld dat Blokhuis beschikbaar stelt, is bedoeld voor pilots om te experimenteren met verschillende manieren om de samenhang in begeleiding en behandeling te verbeteren, waarbij er ook aandacht is voor knelpunten in de financiering en verantwoording.

Landelijk dekkend netwerk
De tussenrapportage van het Schakelteam laat ook zien dat er in het afgelopen jaar al veel is gebeurd, zoals het samenbrengen van de verschillende regio’s in één landelijk dekkend netwerk. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak ligt bij alle ketenpartners, zoals verzekeraars, politie, GGZ, GGD, ambulancezorg en cliëntorganisaties, onder regie van de gemeente. Het Schakelteam verbindt partijen, stimuleert en faciliteert. Een aanpak waarin de persoon met verward gedrag en zijn familie centraal staan. Zo wil de staatssecretaris het ook: “De problematiek is complex en het kost tijd om oplossingen te vinden waarmee iedereen uit de voeten kan. Er moet nog veel gebeuren. Daarvoor is nodig dat heel hard wordt gewerkt om ondersteuning en zorg te bieden die uitgaat van wat mensen nodig hebben. Het gaat er om dat de mensen om wie het gaat echt het verschil gaan merken.”

Documenten

Kamerbrief over Beleidsreactie tussenrapportage Schakelteam

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/24/staatssecretaris-blokhuis-zet-vaart-achter-aanpak-mensen-met-verward-gedrag
Originele titel: Staatssecretaris Blokhuis zet vaart achter aanpak mensen met verward gedrag
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2017-11-26

Relevante artikelen ...

Extra variant modulaire bekostiging voor GGZ-cliënten in de Wlz De NZa heeft deze variant na overleg met het ministerie van VWS mogelijk gemaakt De NZa heeft bepaald dat binnen de modulaire bekostiging voor GGZ-cl... GGZ Mon, 14 Dec 2020, 09:56:51
Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot Wet langdurige zorg Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn Mensen die h... GGZ Sat, 16 Feb 2019, 19:32:46
Aanpak wachttijden in de ggz moet sneller De aanpak van de wachttijden in de ggz moet sneller. Alle betrokken partijen voelen de urgentie en zoeken meer samenwerking. In de aanpak van de wach... GGZ Wed, 27 Dec 2017, 13:56:15
Antisociaal gedrag, welke genen spelen hierbij een rol? Samenspel van genen kan het verschil in antisociaal gedrag verklaren. Individuele genen spelen hierbij geen grote rol. Individuele genen spelen geen ... GGZ Thu, 05 Oct 2017, 13:34:52