(advertentie)

Thuiszorg Naborgh verleent nog steeds zorg en heeft nog niet alle cliënten overgedragen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Naborgh een last onder dwangsom gegeven. De thuiszorgaanbieder moest uiterlijk op 11 oktober 2019 vóór 17:00 alle cliënten, met hun cliëntendossier, overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Thuiszorg Naborgh mag geen nieuwe cliënten in zorg nemen en mag pas weer zorg verlenen wanneer de inspectie heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Na toetsing bleek dat Thuiszorg Naborgh niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de aanwijzing. Zo ziet en hoort de inspectie dat Thuiszorg Naborgh op het moment van het aflopen van de aanwijzing nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Daarom krijgt de zorgaanbieder een last onder dwangsom.

Wat is er aan de hand?
Van een overdracht van cliënten naar een andere zorgaanbieder is, ondanks een overeenkomst met een andere zorgaanbieder, nog geen sprake. Ten aanzien van de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders, constateert de inspectie dat de overnemende aanbieder op 15 oktober 2019 nog bezig is te inventariseren of en hoeveel cliënten zij van Thuiszorg Naborgh kan overnemen. De organisatie kan overname van cliënten op dit moment niet garanderen. Ook huisartsen en naasten blijken niet geïnformeerd te zijn over de overdracht van cliënten. Dat betekent dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers, gelijktijdig met de overdracht van cliënten.

Waarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing?
De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Bij een tweede toezichtbezoek ziet de inspectie onder meer dat er nieuwe cliënten zijn aangenomen, maar dat er te weinig bevoegd personeel is om die zorg op een goede en veilige manier te verlenen. Dit leidt tot grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel van de inspectie niet kan voortduren. Daarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing.

Hoe nu verder?
Thuiszorg Naborgh krijgt een last onder dwangsom van € 5.000,- voor iedere kalenderdag waarin zij niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de last in totaal € 70.000,- is. De begunstigingstermijn van deze last onder dwangsom is een week.


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/thuiszorg-naborgh-heeft-clienten-niet-overgedragen-en-krijgt-een-last-onder-dwangsom
Originele titel: Thuiszorg Naborgh heeft cliënten niet overgedragen en krijgt een last onder dwangsom
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-10-23

Relevante artikelen ...

Automatische verlenging certificaten voor productie en distributie van geneesmiddelen Besloten is de GMP/GDP certificaten automatisch te verlengen De certificaten van fabrikanten en vergunninghouders van medicijnen worden automatisch v... Management & beleid Wed, 29 Apr 2020, 12:57:13
Andere werkwijze maar dezelfde verantwoordelijkheid voor de IGJ Door de maatregelen worden zorgaanbieders gedwongen tot ingewikkelde keuzes. Nederland maakt een ongekende gezondheidszorg-crisis door in verband met... Management & beleid Sat, 04 Apr 2020, 19:05:14
Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken De inspectie is terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. De Ins... Management & beleid Thu, 19 Mar 2020, 14:40:28
Last onder dwangsom Den Bouw beëindigd Tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid voldoende weggenomen Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw voldoet aan de last onder dwangsom die ... Management & beleid Fri, 14 Feb 2020, 15:50:13
Amandelhof in Zeist niet meer onder verscherpt toezicht Amandelhof heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het versch... Management & beleid Thu, 13 Feb 2020, 15:06:26
Zeker in de Zorg heeft een last onder dwangsom gekregen De inspectie ziet dat het bij Zeker in de Zorg ontbreekt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondhei... Management & beleid Thu, 13 Feb 2020, 14:47:40