Thuiszorg Naborgh verleent nog steeds zorg en heeft nog niet alle cliënten overgedragen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Naborgh een last onder dwangsom gegeven. De thuiszorgaanbieder moest uiterlijk op 11 oktober 2019 vóór 17:00 alle cliënten, met hun cliëntendossier, overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Thuiszorg Naborgh mag geen nieuwe cliënten in zorg nemen en mag pas weer zorg verlenen wanneer de inspectie heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Na toetsing bleek dat Thuiszorg Naborgh niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de aanwijzing. Zo ziet en hoort de inspectie dat Thuiszorg Naborgh op het moment van het aflopen van de aanwijzing nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Daarom krijgt de zorgaanbieder een last onder dwangsom.

Wat is er aan de hand?
Van een overdracht van cliënten naar een andere zorgaanbieder is, ondanks een overeenkomst met een andere zorgaanbieder, nog geen sprake. Ten aanzien van de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders, constateert de inspectie dat de overnemende aanbieder op 15 oktober 2019 nog bezig is te inventariseren of en hoeveel cliënten zij van Thuiszorg Naborgh kan overnemen. De organisatie kan overname van cliënten op dit moment niet garanderen. Ook huisartsen en naasten blijken niet geïnformeerd te zijn over de overdracht van cliënten. Dat betekent dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers, gelijktijdig met de overdracht van cliënten.

Waarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing?
De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Bij een tweede toezichtbezoek ziet de inspectie onder meer dat er nieuwe cliënten zijn aangenomen, maar dat er te weinig bevoegd personeel is om die zorg op een goede en veilige manier te verlenen. Dit leidt tot grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel van de inspectie niet kan voortduren. Daarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing.

Hoe nu verder?
Thuiszorg Naborgh krijgt een last onder dwangsom van € 5.000,- voor iedere kalenderdag waarin zij niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de last in totaal € 70.000,- is. De begunstigingstermijn van deze last onder dwangsom is een week.Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Thuiszorg Naborgh heeft cliënten niet overgedragen en krijgt een last onder dwangsom
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 23 okt 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!