(advertentie)

Thuiszorg Naborgh verleent nog steeds zorg en heeft nog niet alle cliënten overgedragen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Naborgh een last onder dwangsom gegeven. De thuiszorgaanbieder moest uiterlijk op 11 oktober 2019 vóór 17:00 alle cliënten, met hun cliëntendossier, overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Thuiszorg Naborgh mag geen nieuwe cliënten in zorg nemen en mag pas weer zorg verlenen wanneer de inspectie heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Na toetsing bleek dat Thuiszorg Naborgh niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de aanwijzing. Zo ziet en hoort de inspectie dat Thuiszorg Naborgh op het moment van het aflopen van de aanwijzing nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Daarom krijgt de zorgaanbieder een last onder dwangsom.

Wat is er aan de hand?
Van een overdracht van cliënten naar een andere zorgaanbieder is, ondanks een overeenkomst met een andere zorgaanbieder, nog geen sprake. Ten aanzien van de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders, constateert de inspectie dat de overnemende aanbieder op 15 oktober 2019 nog bezig is te inventariseren of en hoeveel cliënten zij van Thuiszorg Naborgh kan overnemen. De organisatie kan overname van cliënten op dit moment niet garanderen. Ook huisartsen en naasten blijken niet geïnformeerd te zijn over de overdracht van cliënten. Dat betekent dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers, gelijktijdig met de overdracht van cliënten.

Waarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing?
De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Bij een tweede toezichtbezoek ziet de inspectie onder meer dat er nieuwe cliënten zijn aangenomen, maar dat er te weinig bevoegd personeel is om die zorg op een goede en veilige manier te verlenen. Dit leidt tot grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel van de inspectie niet kan voortduren. Daarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing.

Hoe nu verder?
Thuiszorg Naborgh krijgt een last onder dwangsom van € 5.000,- voor iedere kalenderdag waarin zij niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de last in totaal € 70.000,- is. De begunstigingstermijn van deze last onder dwangsom is een week.


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/thuiszorg-naborgh-heeft-clienten-niet-overgedragen-en-krijgt-een-last-onder-dwangsom
Originele titel: Thuiszorg Naborgh heeft cliënten niet overgedragen en krijgt een last onder dwangsom
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-10-23

Relevante artikelen ...

Aanwijzing voor huisarts door NZa De praktijk moet direct stoppen met het onjuist declareren van consulten De Nederlandse Zorgautoriteit legt een aanwijzing op aan een huisarts. De aa... Management & beleid Tue, 12 Nov 2019, 21:46:16
Stichting NiKo onder verscherpt toezicht Stichting NiKo moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Ni... Management & beleid Wed, 02 Oct 2019, 11:42:52
Last onder dwangsom voor Lentis, Kliniek Groningen De inspectie geeft een last onder dwangsom om te zorgen dat Lentis alsnog volledig zal voldoen aan het tweede deel van de aanwijzing Lentis, Klinie... Management & beleid Sat, 21 Sep 2019, 19:09:18
Dunya Woonzorg heeft aanwijzing gekregen De veiligheid en kwaliteit van zorg is in het geding De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Dunya Woonzorg een aanwijzing gegeven. Dunya levert ... Management & beleid Mon, 26 Aug 2019, 13:48:58
Aan eerste deel aanwijzing voldaan door Lentis De ggz-aanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Lentis, Kliniek Gronin... Management & beleid Thu, 22 Aug 2019, 14:19:44
Tandheelkundige kliniek Westerpark geen aanwijzing meer Risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Tandheelkundige klinie... Management & beleid Fri, 26 Jul 2019, 14:04:53

(advertentie)