Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering

Een investering van € 5 miljard en daarnaast een reservering van € 1,3 miljard voor in totaal 28 projecten moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Het kabinet investeert met dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer in de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo, groene waterstofprojecten en de verbetering van de preklinische fase van kankeronderzoek. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) 14 april jongst leden bekendgemaakt. 

De commissie adviseert het kabinet € 5 miljard uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen, waarbij voor een deel van die toekenningen (€ 3,7 miljard) nog voorwaarden gelden. Voor € 1,3 miljard aan reserveringen moeten nog extra stappen worden gezet voordat een definitief besluit volgt. Het besluit betekent dat het kabinet in totaal € 6,3 miljard toekent of reserveert. Projecten worden gemiddeld voor 50 procent uit het fonds gefinancierd en voor de andere helft door publieke en private partijen. Dat betekent dat de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan € 12 miljard kunnen bedragen.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat: "Onze huidige welvaart en de grote overheidsuitgaven van nu waren niet mogelijk geweest zonder investeringen uit het verleden. Ik wil dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de samenleving. Om dat te betalen hebben we economische groei nodig. Het Nationaal Groeifonds maakt die duurzame groei mogelijk: de welvaart van morgen, begint vandaag."

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter adviescommissie:  "We hebben een mooi gevarieerd pakket aan voorstellen. Zowel groots en met lef (Einstein Telescope) als kleine projecten met veel impact bijvoorbeeld CROPXR, voor het snel en efficiënt ontwikkelen van klimaatresistente gewassen. De commissie vindt het ook wezenlijk dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. Want we hebben meer vakmensen nodig om te zorgen dat projecten uitgevoerd worden. Een mooie wisselwerking van de investeringen."

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn. Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Ook zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden. 

Het Nationaal Groeifonds heeft bij de start € 20 miljard beschikbaar gekregen voor investeringen in Kennisontwikkeling, Infrastructuur en Onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het terrein Infrastructuur uit het Nationaal Groeifonds wordt gehaald. Dit geldt niet voor de huidige, 2e ronde die toen al in gang was gezet. In de 1e ronde trok het kabinet € 4,1 miljard uit voor (voorwaardelijke) toekenningen en reserveringen aan verschillende projecten. Inmiddels zijn de eerste projecten van start gegaan. 

In de 2e ronde hebben diverse ministeries in samenwerking met publieke en private partijen investeringsvoorstellen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het kabinet wil dat in de volgende, 3e ronde bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen ook rechtstreeks hun investeringsvoorstellen in kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds, via een subsidieregeling. De Tweede Kamer heeft in maart 2022 met de wet ingestemd die de hiervoor benodigde subsidieregeling mogelijk maakt. De Eerste Kamer moet hier nog over besluiten.

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/kabinet-trekt-5-miljard-euro-uit-voor-economische-groei-en-toekomstige-welvaart
Originele titel: Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor economische groei en toekomstige welvaart
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-04-19

Relevante artikelen ...

Nieuwe start subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 11:32:59
Plan pandemische paraatheid van start gegaan Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksge... Management & beleid Sun, 17 Apr 2022, 06:44:53
SER advies gevraagd over sociaaleconomische gezondheidsverschillen Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede,laaggeletterdheid en werkloosheid Het kabinet gaat d... Management & beleid Sat, 19 Feb 2022, 14:52:20
Voor de noden in verpleeghuizen is veel meer aandacht nodig Het kabinet had vooral oog voor de situatie in ziekenhuizen en te weinig aandacht voor de situatie van bewoners en personeel in verpleeghuizen Patiën... Management & beleid Wed, 16 Feb 2022, 14:20:27
Strengere regels om contacten te beperken Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december Het kabinet neemt strengere maatregele... Management & beleid Sat, 13 Nov 2021, 09:25:12
Investeringen in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022 Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investe... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 13:34:24

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com