De NVZ is erg verbaasd over het feit dat de vakbonden terugvallen op de vertrekpositie

De NVZ kan niet onverkort meegaan met de eisen van de bonden, maar nodigt de bonden wel uit terug aan tafel te komen. De NVZ is erg verbaasd over het feit dat de vakbonden terugvallen op de vertrekpositie zoals in het begin van het onderhandelproces. “En dat terwijl we onder externe begeleiding constructieve vooruitgang hadden geboekt. Het overgaan tot acties is in verhouding tot het eindbod van 13% in 2 jaar tijd buitengewoon disproportioneel”, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.

De NVZ kan eenvoudigweg niet ingaan op alle eisen die de vakbonden noemen in hun ultimatumbrief van 14 februari jongstleden. Daarnaast hebben de voorgenomen acties gevolgen voor de dagelijkse patiëntenzorg en leiden ze tot fundamenteel negatieve financiële gevolgen.

IZA zonder extra geld moeilijk uit te voeren 
KPMG berekende onlangs dat alle ziekenhuizen in de rode cijfers komen als alle eisen van de bonden worden ingewilligd. Melkert: “De ziekenhuizen hebben te maken met een stapeling van kosten, inflatie, energie, hogere inkoopkosten investeringen en loonkosten. Minister Kuipers en de zorgverzekeraars moeten met middelen aansluiten, anders zorgen zij ervoor dat het Integraal Zorgakkoord (IZa) onuitvoerbaar wordt.”

Verantwoordelijkheid 
Zonder extra middelen komt ook de continuïteit van veel instellingen zwaar onder druk te staan en zullen ook onnodige keuzes gemaakt moeten worden op personeel vlak. Melkert: “We willen en kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. Ik roep de bonden als belangenbehartiger van werknemers op verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de branche en daarmee ook de werkgelegenheid in de branche. Kom terug aan tafel, we hadden een goed gesprek. We staan naast onze medewerkers, niet tegenover ze en willen behoud van koopkracht. 13% in 2 jaar tijd is echt heel goed!”

Bron: NVZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 21 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!