Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen

‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Door krachtige samenwerken wordt de organisatie van de eerstelijnszorg vernieuwd en versterkt. Zo zal ook de eerstelijnszorg in 2030 gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.

Wat verandert de visie concreet?
 1. We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
 2. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
 3. We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
 4. We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
 5. We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
 6. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
 7. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg 
 8. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties

Nu de visie is vastgesteld, wordt gestart met de uitvoering
De visie is tot stand gekomen met bijdragen van de Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse GGZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zelfstandige klinieken Nederland en VWS.

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
 • Datum: 08 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!