Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op woensdag 5 oktober de beleidsvisie over seksuele gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze beleidsvisie wil het kabinet de seksuele gezondheid in Nederland verder bevorderen, beschermen en beter in kaart brengen.

Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Het draait om het vermogen om zélf regie te voeren over je seksualiteit. Seksuele gezondheid is daarmee meer dan de afwezigheid van ziekten of seksuele problemen. Het vereist goede informatie, zorg en ondersteuning en een maatschappelijke context waarin ruimte is voor een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Strategische doelen
Het kabinet streeft 2 strategische doelen na met de beleidsvisie. Ten eerste dat Nederlanders dusdanig goed geïnformeerd zijn dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en de keuzes van anderen te respecteren. Het gaat daarbij om prettige, vrijwillige en veilige seks, de bescherming tegen soa’s en hiv, en het voorkomen van seksueel geweld en onbedoelde zwangerschap. Het tweede doel is dat Nederlanders altijd toegang hebben tot passende, betaalbare, en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidsvoorzieningen en zorg. En dat zij op een laagdrempelige wijze advies, ondersteuning en bescherming krijgen bij hulpvragen en problemen rond hun seksuele gezondheid, inclusief soa’s en hiv.

Speerpunten
Omdat er nu een onvolledig beeld is van seksuele gezondheid in Nederland, zet het kabinet in op verbetering van de monitoring. Ook zal seksuele gezondheid verder worden bevorderd door seksuele gezondheidsachterstanden te verminderen zoals het tegengaan van kennisachterstanden of het bevorderen van vaardigheden om eigen wensen en grenzen te kunnen aangeven bij groepen in een kwetsbare positie.

Daarnaast zet het kabinet in op het verbeteren van seksuele vorming van jongeren en het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en seksualiteit in zorg- en welzijnsrelaties. Seksuele gezondheidsbevordering is een vorm van gezonde leefstijl bevordering, waarvoor ook gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het ministerie van VWS zal daarover met gemeenten in gesprek gaan. Ook zal het kabinet zich blijven inzetten op het bestrijden van soa’s en hiv.

Nederland is een van de eerste landen waarbij het binnen handbereik is om jaarlijks 0 nieuwe hiv-besmettingen te behalen, door via de tijdelijke PrEP-regeling preventieve hiv-zorg te leveren. In de aanpak is tevens aandacht voor het verbeteren van seksuele gezondheid op de BES-eilanden.

Diverse partijen
Deze beleidsvisie en speerpunten zijn tot stand gekomen met input van diverse partijen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals het RIVM, GGD-GHOR Nederland en diverse coördinerende centra voor seksuele gezondheid (CSG) van de GGD’en, Rutgers en Aidsfonds - Soa Aids Nederland.

Documenten
Kamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/05/kabinet-presenteert-beleidsvisie-over-seksuele-gezondheid
Originele titel: Kabinet presenteert beleidsvisie over seksuele gezondheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-10-06

Relevante artikelen ...

VWS heeft subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding Het ministerie wil dat er een innovatief ecosysteem ontstaat tussen wetenschappers en het bedrijfsleven en stelt voor de regeling € 8 miljoen beschikb... Management & beleid Thu, 01 Dec 2022, 19:14:46
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp krijgen ondersteuning Door de huidige hoge inflatie neemt de kans op armoede toe Nederland krijgt de komende jaren ruim € 400 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds voor d... Management & beleid Thu, 15 Sep 2022, 15:03:36
Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden De mins... Management & beleid Sun, 17 Jul 2022, 06:28:15
Overkoepelende aanpak op armoede en schulden door het kabinet Armoede blijft vaak verborgen Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te kome... Management & beleid Wed, 13 Jul 2022, 10:18:43
Nieuwe crisisorganisatie voor bestrijding pandemieën opgericht Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie De ministe... Management & beleid Fri, 03 Jun 2022, 14:21:51
5 miljard euro uitgetrokken voor economische groei en toekomstige welvaart Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering Een invest... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 10:11:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com