Aanvragers kunnen ten hoogste € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van een implementatieplan

Het kabinet trekt de komende jaren € 108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser. Minister Helder biedt hiertoe de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) ter publicatie aan. De 1e aanvraagperiode loopt van 14 mei tot 20 december 2024. In 2025 wordt de regeling nogmaals opengesteld. De bijbehorende projecten kunnen daarna nog 3 jaar worden voortgezet.

Aanvragers kunnen ten hoogste € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van een implementatieplan. Voor de daadwerkelijke implementatie, evaluatie en opschaling kan een subsidiebedrag tot € 750.000 aangevraagd worden. De subsidieregeling komt voort uit de programma’s Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) waarin digitale en hybride processen in zorg en ondersteuning belangrijke pijlers zijn.

Zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn binnen de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring. Ook samenwerkingsverbanden, waarin aanbieders van zorg of ondersteuning deelnemen, zoals regionale huisartsenorganisaties, innovatiehubs en regionale werkgeversorganisaties, kunnen betrokken zijn bij een aanvraag.

Slimme zorg en ondersteuning
Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiervan hebben tussen 2019 en 2023 in totaal 300 zorg- en welzijnsorganisaties gebruik gemaakt.

Minister Conny Helder: “Met slimme innovaties kunnen we de zorg en ondersteuning kunnen bieden die nodig is en daarmee ontlasten we mantelzorgers en medewerkers.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de subsidieregeling. Op 25 april (09.30-11.00 uur) en 8 mei (09.30-11.00 uur) organiseren RVO en VWS startbijeenkomsten voor meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagproces. Meer informatie kun je vinden op www.rvo.nl/stoz

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Het kabinet stelt tot € 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg- en welzijn
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 18 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!