(advertentie)

De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe

Het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt eenvoudiger gemaakt met een wijzing van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Om gemeenten voor te bereiden op de wetswijziging is vanaf vandaag de handreiking ‘Sociale en andere specifieke diensten-procedure zonder emvi – vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’ beschikbaar. Met deze handreiking kunnen gemeenten de geboden ruimte van de wetswijziging zo goed mogelijk benutten. 

De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe. Er worden vier mogelijke inkoopprocedures zonder emvi-criterium aangeboden. Gemeenten kunnen zelf bepalen of een van de voorbeelden past bij hun specifieke situatie. In de handreiking zijn resultaten uit pilots verwerkt die bij zes gemeenten worden uitgevoerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein en is hier te vinden. De komende tijd wordt de handreiking verder aangevuld met resultaten uit de lopende pilots en informatiedagen. 

Minister De Jonge: “Gemeenten die minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp en procedures kunnen meer tijd steken in de kwaliteit van zorg die in hun gemeente geboden wordt. Deze handreiking is daarom weer een stap in de goede richting.” 

Aanbesteden zonder offertefase
Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). In de praktijk betekent dit dat gemeenten veel offertes moeten opvragen en beoordelen om vervolgens alsnog voor de goedkoopste optie te kiezen. Met deze wetswijziging worden aanbestedingsprocedures zonder deze offertefase mogelijk. 

Zonder offertefase kan het gesprek tussen gemeenten en aanbieders meer over de inhoud en kwaliteit van de zorg gaan. Iedere goede zorgaanbieder moet een eerlijke kans op een contract maken. Als niet meer per definitie gekozen hoeft te worden voor de economisch meest voordelige inschrijving wordt dit mogelijk. Het schrappen van de emvi-verplichting betekent namelijk dat er kan worden geselecteerd op basis van minimumeisen en selectiecriteria gericht op de kwaliteit van zorgaanbieders. 

Wetswijziging
Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Zodra de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren zal de wet in werking treden. Eerst worden deze maand de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Daarna volgt de mondelinge behandeling. Het wetsvoorstel is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid / Kitty Walter
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/07/handreiking-eenvoudiger-aanbesteden-maatschappelijke-ondersteuning-en-jeugdhulp-nu-beschikbaar
Originele titel: Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nu beschikbaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-07

Relevante artikelen ...

Los die gelddiscussie jeugdhulp op en ga aan de slag met verbeteringen Met bezuinigingen of hogere eigen bijdragen dreigt de rekening opnieuw bij kinderen en gezinnen te worden neergelegd De afgelopen maanden hebben zorg... Jeugdzorg Tue, 12 Apr 2022, 14:06:53
Aanpak complexe jeugdzorg krijgt oplossingsrichtingen van coalitie "Samen verder" De coalitiepartijen zullen zich samen blijven inzetten om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren Kinderen en gezinnen met complex... Jeugdzorg Wed, 02 Mar 2022, 12:56:36
Garanties voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland De inspecties zijn blij dat een kwalitatief goede jeugdbescherming in Zeeland weer een stap dichterbij is gekomen De Inspectie Gezondheidszorg en J... Jeugdzorg Fri, 25 Jun 2021, 12:27:55
Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start Op 19 april is de landelijke uitrol van zelftesten in het basisonderwijs gestart Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf 3 mei zelftesten voor het c... Jeugdzorg Tue, 04 May 2021, 10:53:17
Klachtregeling voor Jeugdwet en Wkkgz vooralsnog in balans Harmonisering vereenvoudigt de klachtenprocedure voor jeugdhulpaanbieders  Het klachtrecht in de Jeugdwet kent andere regelingen dan het klachtr... Jeugdzorg Fri, 18 Dec 2020, 16:28:34
VWS stelt 58,5 miljoen euro voor activiteiten voor jongeren beschikbaar Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt Gemeenten krijgen 58,5 miljoen euro van het kabinet om gedurende de winter activiteiten te organiseren... Jeugdzorg Thu, 10 Dec 2020, 11:20:13