De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe

Het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt eenvoudiger gemaakt met een wijzing van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Om gemeenten voor te bereiden op de wetswijziging is vanaf vandaag de handreiking ‘Sociale en andere specifieke diensten-procedure zonder emvi – vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’ beschikbaar. Met deze handreiking kunnen gemeenten de geboden ruimte van de wetswijziging zo goed mogelijk benutten. 

De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe. Er worden vier mogelijke inkoopprocedures zonder emvi-criterium aangeboden. Gemeenten kunnen zelf bepalen of een van de voorbeelden past bij hun specifieke situatie. In de handreiking zijn resultaten uit pilots verwerkt die bij zes gemeenten worden uitgevoerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein en is hier te vinden. De komende tijd wordt de handreiking verder aangevuld met resultaten uit de lopende pilots en informatiedagen. 

Minister De Jonge: “Gemeenten die minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp en procedures kunnen meer tijd steken in de kwaliteit van zorg die in hun gemeente geboden wordt. Deze handreiking is daarom weer een stap in de goede richting.” 

Aanbesteden zonder offertefase
Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). In de praktijk betekent dit dat gemeenten veel offertes moeten opvragen en beoordelen om vervolgens alsnog voor de goedkoopste optie te kiezen. Met deze wetswijziging worden aanbestedingsprocedures zonder deze offertefase mogelijk. 

Zonder offertefase kan het gesprek tussen gemeenten en aanbieders meer over de inhoud en kwaliteit van de zorg gaan. Iedere goede zorgaanbieder moet een eerlijke kans op een contract maken. Als niet meer per definitie gekozen hoeft te worden voor de economisch meest voordelige inschrijving wordt dit mogelijk. Het schrappen van de emvi-verplichting betekent namelijk dat er kan worden geselecteerd op basis van minimumeisen en selectiecriteria gericht op de kwaliteit van zorgaanbieders. 

Wetswijziging
Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Zodra de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren zal de wet in werking treden. Eerst worden deze maand de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Daarna volgt de mondelinge behandeling. Het wetsvoorstel is te lezen op de website van de Tweede Kamer.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid / Kitty Walter
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/07/handreiking-eenvoudiger-aanbesteden-maatschappelijke-ondersteuning-en-jeugdhulp-nu-beschikbaar
Originele titel: Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nu beschikbaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-07

Relevante artikelen ...

Campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld van start gegaan Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak pas op gang, nadat de situatie geëscaleerd is Op maandag 18 oktober begint een online pre... Jeugdzorg Fri, 15 Oct 2021, 12:52:55
Pleegouders ervaren problemen met het pleegzorgsysteem Ieder jaar stopt zo'n 14 procent van de pleeggezinnen met het pleegouderschap Continuïteit is een belangrijk thema in de pleegzorg. Het terugdringen ... Jeugdzorg Thu, 09 Jan 2020, 14:39:44
Kabinet moet haast maken met maatregelen jeugdzorg GGZ Nederland verwelkomt de maatregelen, maar dringt wel aan op spoed Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben aangekondigd het ... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:58:19
Onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid o... Jeugdzorg Sun, 10 Nov 2019, 11:43:54
Passende zorg voor kwetsbare jongeren Alle partijen willen dat “kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende ... Jeugdzorg Mon, 25 Mar 2019, 19:32:34
Zorgen over betaalbaarheid en jeugdhulp Betaalbaarheid, toegang en continuïteit van zorg en ondersteuning zijn nog lang niet op orde, laat Ieder(in) aan de Tweede Kamer weten. Vijf jaar na ... Jeugdzorg Tue, 09 Oct 2018, 13:43:11