De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben per 17 juli 2017 een aanwijzing aan Zorgboerderij ’t Polböske gegeven.

De zorgboerderij mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat naar het oordeel van de inspecties de tekortkomingen zijn weggenomen. De cliënten die nog verbleven op ‘t Polböske moesten per vrijdag 21 juli 2017 uitgeplaatst worden. Dit stond in het bevel dat op 18 juli 2017 aan Polböske is gegeven. ’t Polböske heeft hieraan voldaan. De cliënten verblijven inmiddels op andere locaties.

Op 26 juni 2017 deden de inspecties onderzoek bij Zorgboerderij ’t Polböske te Enschede. Aanleiding hiervoor was een signaal over de slechte kwaliteit van zorg aan de cliënten dat de inspecties in juni hebben ontvangen. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de zorg en hulp zodanig is dat er sprake is van een ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten binnen ’t Polböske.

‘t Polböske biedt 24-uurs hulp met verblijf aan jongeren van 14 t/m 21 jaar met complexe problematiek (zoals ADHD en autisme).

Oordeel

De inspecties constateren dat bij de zorgboerderij sprake is van een ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten, die in deze situatie onvoldoende gezond en veilig kunnen opgroeien. Zo is er onvoldoende gekwalificeerd personeel en is sprake van fysieke straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen.

De inspecties vinden het vooral zorgelijk dat het handelen van de leidinggevende niet voldoet aan de verwachtingen die je van een professionele jeugdhulpaanbieder mag hebben en betrokkene tevens onvoldoende inzicht toont in de gevolgen die zijn handelen kan hebben.

Aanwijzing

‘t Polböske moet direct diverse maatregelen nemen, voordat nieuwe clienten mogen worden aangenomen Zo moet er onder andere voldoende gekwalificeerd personeel werken, moeten cliënten planmatig en doelgerichte hulp krijgen, mogen zij geen fysieke straffen meer krijgen of vrijheidsbeperkende maatregelen. Er moet voldoende afstand zijn tussen medewerkers en cliënten en de privacy voor cliënten moet gewaarborgd zijn.

Vervolg

De inspecties willen na twee en na vier maanden een resultaatverslag ontvangen waarin ‘t Polböske aantoont dat men voldoet aan de in de aanwijzing genoemde verwachtingen. De inspecties volgen de voortgang van de verbeteringen.

Beëindiging Bevel t Polböske 

Aanwijzing ’t Polböske

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-09-27

Relevante artikelen ...

Artsen door inspectie gecorrigeerd over geven onjuiste informatie over corona De artsen weken af van de normen en richtlijnen van hun eigen beroepsgroep De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden ong... Management & beleid Tue, 31 Aug 2021, 13:11:04
FineDent in Houten heeft aanwijzing gekregen De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft FineDent in Houten een aanwijzing gege... Management & beleid Mon, 19 Jul 2021, 14:50:56
A&G Thuiszorgbureau geen aanwijzing en last onder dwangsom meer Met het faillissement is het traject van de last onder dwangsom en het aanwijzingstraject tot een einde gekomen A&G Thuiszorgbureau (A&G) in Capelle ... Management & beleid Wed, 09 Jun 2021, 06:50:12
Centrum Zorg en Welzijn b.v. in Den Haag heeft aanwijzing Er zijn tekortkomingen in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die leiden tot risico’s De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Centrum... Management & beleid Sun, 06 Jun 2021, 06:08:17
Verzorgende krijgt een last onder dwangsom Zij is op dit moment niet in staat om goede en veilige zorg te verlenen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft mevrouw F.V. Aalders een last o... Management & beleid Tue, 30 Mar 2021, 15:05:40
Woonzorgvoorziening Altenastaete in Werkendam heeft aanwijzing Altenastaete voldoet niet (of grotendeels niet) aan verschillende normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de woonzorgvoorz... Management & beleid Mon, 22 Mar 2021, 14:41:26