De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben per 17 juli 2017 een aanwijzing aan Zorgboerderij ’t Polböske gegeven.

De zorgboerderij mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat naar het oordeel van de inspecties de tekortkomingen zijn weggenomen. De cliënten die nog verbleven op ‘t Polböske moesten per vrijdag 21 juli 2017 uitgeplaatst worden. Dit stond in het bevel dat op 18 juli 2017 aan Polböske is gegeven. ’t Polböske heeft hieraan voldaan. De cliënten verblijven inmiddels op andere locaties.

Op 26 juni 2017 deden de inspecties onderzoek bij Zorgboerderij ’t Polböske te Enschede. Aanleiding hiervoor was een signaal over de slechte kwaliteit van zorg aan de cliënten dat de inspecties in juni hebben ontvangen. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de zorg en hulp zodanig is dat er sprake is van een ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten binnen ’t Polböske.

‘t Polböske biedt 24-uurs hulp met verblijf aan jongeren van 14 t/m 21 jaar met complexe problematiek (zoals ADHD en autisme).

Oordeel

De inspecties constateren dat bij de zorgboerderij sprake is van een ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten, die in deze situatie onvoldoende gezond en veilig kunnen opgroeien. Zo is er onvoldoende gekwalificeerd personeel en is sprake van fysieke straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen.

De inspecties vinden het vooral zorgelijk dat het handelen van de leidinggevende niet voldoet aan de verwachtingen die je van een professionele jeugdhulpaanbieder mag hebben en betrokkene tevens onvoldoende inzicht toont in de gevolgen die zijn handelen kan hebben.

Aanwijzing

‘t Polböske moet direct diverse maatregelen nemen, voordat nieuwe clienten mogen worden aangenomen Zo moet er onder andere voldoende gekwalificeerd personeel werken, moeten cliënten planmatig en doelgerichte hulp krijgen, mogen zij geen fysieke straffen meer krijgen of vrijheidsbeperkende maatregelen. Er moet voldoende afstand zijn tussen medewerkers en cliënten en de privacy voor cliënten moet gewaarborgd zijn.

Vervolg

De inspecties willen na twee en na vier maanden een resultaatverslag ontvangen waarin ‘t Polböske aantoont dat men voldoet aan de in de aanwijzing genoemde verwachtingen. De inspecties volgen de voortgang van de verbeteringen.

Beëindiging Bevel t Polböske 

Aanwijzing ’t Polböske


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 25 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!