De Hartstichting neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening

Zes onderzoekteams ontvangen in totaal ruim 5 miljoen euro voor onderzoek naar de inzet van nieuwe technologie tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening. De innovaties moeten ziekten eerder opsporen en sneller of beter behandelen. De gebruikte technologie vermindert bovendien de inzet van zorgverleners, zodat de zorg voor hart- en vaatpatiënten ook in de toekomst betaalbaar blijft.

De onderzoeksgroepen presenteerden hun onderzoeksopzet bij het congres ‘Technologie voor duurzame zorg’ in Utrecht.

Met de nieuwe financiering wordt onder meer een slimme camera ontwikkeld, die acute hartziekten ziet aankomen en zorgverleners alarmeert. Ook wordt een game gemaakt, voor beter herstel na een beroerte. 

Innovaties hard nodig
De innovaties zijn hard nodig, vertelt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. ‘Er zijn steeds meer hart- en vaatpatiënten. Als we niets doen, gaat het om 1,9 miljoen mensen in 2030. Ons doel is dat minder mensen ziek worden. En wie dan toch ziek wordt, moet direct de allerbeste behandeling en revalidatie krijgen. Daarvoor zijn slimme, technische oplossingen die ook op de lange termijn betaalbaar zijn, onontbeerlijk.’

Meer zelf thuis doen
De nieuwe technologie zorgt dat patiënten meer zelf thuis kunnen doen, zoals de hartslag controleren en oefeningen doen. Zorgverleners zijn via digitale middelen bereikbaar op afstand. 

Beter en goedkoper
Het doel is dat patiënten sneller de juiste zorg krijgen in acute situaties, waardoor blijvende schade aan hart en bloedvaten wordt voorkomen. De nieuwe technologie moet ook de kwaliteit van leven verbeteren, en het aantal overbodige behandelingen en ziekenhuisbezoeken verminderen. 

Bruikbaar in de praktijk
De zes onderzoeksgroepen bestaan uit meerdere experts, zoals wetenschappers, zorgverleners, bedrijven en patiënten. Tijdens het hele proces denken alle deelnemers mee over bijvoorbeeld privacy en gebruiksgemak. Dit waarborgt dat de producten ook echt worden toegepast in de praktijk.  

Voor meerdere ziekten
De innovaties zijn bedoeld voor onder meer ritmestoornissen, beroerte en erfelijke hartziekten. Bij succes kan de technologie bij nog meer ziekten worden ingezet.
 
Samenwerking 
De projecten maken deel uit van ‘Hart voor duurzame zorg’. Dit is een gezamenlijk financieringsprogramma van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). Het doel is het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. De DCVA, waarin de financiers (Hartstichting, ZonMw en NWO) samenwerken, is een krachtenbundeling van twaalf partners in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. Doel van DCVA is door intensief samen te werken en middelen bijeen te brengen de weg van kennis naar praktijk zo kort mogelijk te maken en in 2030 de ziektelast van hart- en vaatziekten met een kwart te reduceren.
  
Hartstichting investeert 
In totaal investeert de Hartstichting bijna 2,5 miljoen euro in de innovaties. Overheidsorganisaties ZonMw en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) steken gezamenlijk eenzelfde bedrag in de projecten. Elk project krijgt € 800.000. Bovendien draagt in elk project minimaal een kennisinstelling, een zorginstelling en een bedrijf elk nog eens € 80.000 bij. 

De projecten in het kort

Game voorkomt vallen na beroerte 
Het team van dr. Vivian Weerdesteyn (Radboudumc Nijmegen) ontwikkelt een nieuwe game, waarmee patiënten na een beroerte thuis hun balans kunnen oefenen. Het doel is dat patiënten hierdoor minder vaak vallen, en zelfstandiger kunnen leven.

Slimme camera waarschuwt bij acuut hartprobleem 
Een slimme camera die waakt over ziekenhuispatiënten en alarm slaat bij plotselinge hartproblemen. Dat is wat prof. dr. Jan Bergmans (TU Eindhoven) en zijn team de komende jaren gaan maken en testen. Nu wordt de gezondheid van patiënten op gewone verpleegafdelingen niet continu in de gaten gehouden. Het komt te vaak voor dat patiënten daar toch een acute hartziekte krijgen, en hieraan overlijden. Hier wil het onderzoeksteam wat aan doen. 

Telefoon herkent hartziekte in hartfilmpje 
Nieuwe technologie voor mobiele telefoons moet hartfilmpjes net zo goed gaan beoordelen als cardiologen kunnen. Of misschien nog wel beter. De techniek die prof. dr. Pieter Doevendans (UMC Utrecht) en zijn team ontwikkelen, zorgt dat huisartsen en patiënten zelf heel betrouwbaar kunnen zien of er sprake is van een acute hartziekte. Daardoor worden patiënten nog sneller geholpen als het nodig is. En worden overbodige ziekenhuisbezoeken bespaard als er niets aan de hand is.

Thuis je hartslag meten na ritmestoornis
Cardioloog Harry Crijns (Maastricht UMC+) en zijn team ontwikkelen een nieuw systeem waarmee patiënten thuis zelf hun hartslag in de gaten kunnen houden. De meetgegevens kunnen ze dag en nacht doorsturen naar hun zorgverlener, die zo nodig kan ingrijpen. Het doel: een persoonlijke behandeling van boezemfibrilleren, een veelvoorkomende ritmestoornis. 

Sensor en app voor betere armfunctie na beroerte
Dr. Johannes Bussmann (Erasmus MC) verwacht dat patiënten na een beroerte zelfstandiger door het leven kunnen, als ze thuis hun armen trainen met nieuwe technologie. Zijn team ontwikkelt arm-sensoren, en een app waarmee je gegevens kunt uitwisselen met je zorgverlener. 

Online kliniek voor erfelijke hartziekten
Prof. dr. Peter van Tintelen (UMC Utrecht) en zijn team ontwikkelen een online kliniek, die zorgt dat mensen met erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten beter op de hoogte zijn van hun risico. Het doel is dat meer mensen op tijd maatregelen nemen om ziekte te voorkomen of uitstellen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Hartstichting
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.hartstichting.nl
Originele titel: Hartstichting steekt 2,5 miljoen in nieuwe technologie voor betere en goedkopere zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2019-11-29

Relevante artikelen ...

Heliomare, SEIN en Hogeschool Inholland slaan handen ineen om innovatie in de zorg te versnellen Innovatie in de zorg is geen luxe maar noodzaak Hogeschool Inholland, SEIN en Heliomare hebben een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om innovatie... Wetenschap & onderwijs Wed, 27 Oct 2021, 14:25:24
Onderzoek gestart naar de invloed van het zenuwstelsel op aanhoudende vermoeidheid Langdurige vermoeidheids- en cognitieve klachten zijn veelvoorkomende problemen na een doorgemaakte covid-19-infectie Amsterdam UMC en het UMC Utrech... Wetenschap & onderwijs Tue, 28 Sep 2021, 19:24:28
Onderzoek naar combinatie griepvaccin en coronabooster Eén van de grote vragen die momenteel spelen is hoe lang de coronavaccins voldoende effectief blijven Het Radboudumc start een onderzoek naar de co... Wetenschap & onderwijs Fri, 10 Sep 2021, 11:41:06
Meer kennis over hart- en vaatziekten door zorgdata Zorgdata leveren een toegevoegde waarde voor het beantwoorden van openstaande vragen over man-vrouw verschillen in hart- en vaatziekten Vrouwen en ma... Wetenschap & onderwijs Tue, 07 Sep 2021, 10:11:41
Onderzoek naar betere overlevingskansen slokdarmkanker Subsidie van bijna 8 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en ZonMw voor onderzoek Slokdarmkanker heeft een slechte overlevingskans. Dat kan beter... Wetenschap & onderwijs Sun, 05 Sep 2021, 07:02:31
Vrouwen moeten meer deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek Vrouwelijke patiënten krijgen dezelfde behandeling, maar dat is niet op basis van hun specifieke behoeften Vrouwen moeten gelijk vertegenwoordigd zij... Wetenschap & onderwijs Sun, 08 Aug 2021, 10:46:54