(advertentie)

Onderzoekers van University College London wilden de verbanden tussen cardiorespiratoire fitheid, spierkracht en psychische stoornissen onderzoeken

Verschillende vormen van fysieke fitheid kunnen belangrijke aanpasbare risicofactoren zijn voor psychische stoornissen onder de bevolking, waaronder depressie en angststoornissen.

Onderzoekers van University College London wilden de verbanden tussen cardiorespiratoire fitheid, spierkracht en psychische stoornissen onderzoeken. Hun onderzoek is gepubliceerd in BMC Medicine.

Het onderzoek werd gedaan met behulp van een 7-jarige studie onder 152.978 UK Biobank-deelnemers. Er werd een beginonderzoek gedaan, en later een follow-up onderzoek. Deelnemers van 40 tot 69 jaar kwamen uit de bevolking van Engeland, Schotland en Wales. Zij deden mee aan vragenlijsten, fysieke metingen, beeldvorming, en genetische analyses. 

De fysieke metingen werden gedaan voor twee soorten fitness, namelijk voor cardiorespiratoire fitheid (CRF) en grijpkracht. Deze vormen van fitness weerspiegelen twee verschillende fysiologische profielen. CFR en grijpkracht duiden op twee verschillende soorten fysieke activiteit, aerobe training versus weerstandstraining. 

Hoe zagen de fysieke testen eruit? 
Om de cardiorespiratoire fitheid te meten, deden de deelnemers een inspanningstest van 6 minuten op een hometrainer. Hun trainingsprogramma’s waren geïndividualiseerd, op basis van leeftijd, lengte, gewicht, geslacht en hartslag in rust. Voor, tijdens en in de herstelfase werd een ECG gebruikt om de hartslag te meten. 

De grijpkracht van de deelnemers werd gemeten met een dynamometer in elke hand van de deelnemers. Zij grepen het handvat zo krachtig mogelijk vast gedurende 3 seconden. Op basis van leeftijd en geslacht werden ook voor dit onderzoek aparte analyses gemaakt. 

De vragenlijst
Met gegevens van de UK Biobank (2006 tot 2010) werden veelvoorkomende psychische gezondheidssymptomen geanalyseerd. Hiervoor gebruikten de wetenschappers de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Deze lijst behandelt depressiesymptomen, en dankzij een aanvulling op de lijst ook angstsymptomen.

Bij het follow-up onderzoek in 2017, werden veelvoorkomende psychische gezondheidssymptomen gemeten met een Mental Health Questionnaire uit 2017. Deze omvatte de PHQ-9 en Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) vragenlijsten.  De wetenschappers noteerden ook mogelijke verstorende variabelen voor de analyse. 

Wat waren de resultaten?
De resultaten uit het onderzoek, wezen op een verband tussen de mate van fitheid en kans op depressie of angst. Lage en gemiddelde cardiorespiratoire fitheid (CFR) werd geassocieerd met een hogere kans op depressie of angst, vergeleken met hoge cardiorespiratoire fitheid. Matige en gemiddelde grijpkracht werd ook geassocieerd met hogere kans op veelvoorkomende psychische stoornissen.

Een laag gecombineerd fitness niveau (lage cardiorespiratoire fitheid én lage grijpkracht) werd geassocieerd met een 1,8 keer hogere kans op een veelvoorkomende psychische stoornis, i.v.m. een hoog gecombineerd fitness niveau. Een laag gecombineerd fitheid niveau werd geassocieerd met een respectievelijk 2,0 en 1,6 keer zo hoge kans op depressie en angststoornissen. 

Bij het bekijken van CRF en grijpkracht als afzonderlijke soorten fitheid, waren de effecten nog steeds aanwezig, maar wel wat kleiner. De onderzoekers ontdekten dat lage CRF geassocieerd was met een 1,5 keer hogere kans op een veel voorkomende psychische stoornis en lage grijpkracht met een 1,4 keer hogere kans. 

De wetenschappers ontdekten ook dat er bij vrouwen en ouderen meer kans was op een duidelijk verband tussen grijpkracht en angststoornissen, dan voor mannen en jongere volwassenen.

Het nut van de studie 
De studie van de wetenschappers is nieuw in het aantonen van het verband tussen de combinatie van lage CFR en grijpkracht met een verhoogd risico op veelvoorkomende psychische stoornissen. Deze resultaten benadrukken het belang van het focussen op meerdere componenten van fitness en hun verbanden met geestelijke gezondheid. 

De bevindingen van het onderzoek zouden toegepast kunnen worden in strategieën voor de volksgezondheid om het voorkomen van veelvoorkomende psychische stoornissen te verminderen. Dit zou combinaties van aerobe en weerstandsactiviteiten kunnen omvatten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Eva Jacobse
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : BMC Medicine
Wat is de URL bij deze bron?: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01782-9#author-information
Originele titel: Individuele en gecombineerde associaties tussen cardiorespiratoire fitheid en grijpkracht met veel voorkomende psychische stoornissen: een prospectieve cohortstudie in de Britse biobank
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2020-11-29

Relevante artikelen ...

Mogelijke behandeling met genen ontdekt voor ernstige oogaandoeningen Dominante optische atrofie (DOA) is een erfelijke ziekte die mensen met deze aandoening blind maakt Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het g... Wetenschap & onderwijs Wed, 16 Dec 2020, 18:55:47
Verschillen man en vrouw groter dan gedacht De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan uit verschillende geslachtschromosomen en verschillende geslachtshormonen.   In w... Wetenschap & onderwijs Sun, 29 Nov 2020, 07:43:02
Moleculaire processen coronavirus in kaart gebracht Er is nog veel onduidelijk over hoe het coronavirus (SARS-CoV-2) te werk gaat Wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht zi... Wetenschap & onderwijs Tue, 12 May 2020, 14:49:38
Meer tremoren bij Parkinsonpatiënten door stress Een versnellingsmeter op de arm hield de tremoren bij Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt hoe stress bij Parkinsonpatiënten leidt tot me... Wetenschap & onderwijs Mon, 11 May 2020, 06:15:42
Bij man is borstkanker anders dan bij vrouw Eén procent van alle patiënten bij wie jaarlijks borstkanker wordt vastgesteld is man Het is zeldzaam, maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen. “B... Wetenschap & onderwijs Sun, 26 Apr 2020, 10:44:08
NWO-Vici voor 32 wetenschappers Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers 32 vooraanstaande weten... Wetenschap & onderwijs Thu, 20 Feb 2020, 20:01:09