Binnen DARE-NL zal het LUMC zich focussen op het verder ontwikkelen van T-celtherapieën voor leukemie en solide tumoren

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zal de komende 5 jaar de krachten bundelen in DARE-NL, een nieuw nationaal platform voor de ontwikkeling van cel- en gentherapie, gefinancierd door KWF. Met dit unieke samenwerkingsverband tussen alle Nederlandse kankeronderzoeksinstituten zullen meer patiënten kunnen profiteren van het levensreddende potentieel van veelbelovende cel- en gentherapieën.

Binnen DARE-NL zal het LUMC zich focussen op het verder ontwikkelen van T-celtherapieën voor leukemie en solide tumoren. Daarnaast zal het Centrum voor Cel- en Gentherapie (CCG) betrokken zijn bij onder andere het inzichtelijk maken van de regelgeving en het registratietraject van deze geneesmiddelen. De trekkers vanuit het LUMC zijn Pauline Meij van het CCG (rechts op de foto) en Mirjam Heemskerk van de afdeling Hematologie.

Levend geneesmiddel
Celtherapie is een behandeling met levende lichaamscellen. Meestal zijn dat cellen van het afweersysteem van de patiënt zelf. Wanneer deze afweercellen genetisch worden aangepast zodat ze kankercellen beter kunnen herkennen en vernietigen, spreken we van gentherapie. Cel- en gentherapie staat wereldwijd enorm in de belangstelling vanwege de veelbelovende, vaak ongeëvenaarde resultaten. Veel patiënten zijn na de behandeling langdurig, soms zelfs blijvend ziektevrij.

Stagnatie in ontwikkeling
Ondanks deze grote belofte is cel- en gentherapie nog maar beperkt beschikbaar voor kankerpatiënten. Nederland telt nog geen handvol goedgekeurde behandelingen. Veel van deze therapieën stranden in de ontwikkeling en bereiken de patiënt niet. Het KWF vindt dat onaanvaardbaar en heeft samen met het onderzoeksveld een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die de ontwikkeling, implementatie en toepassing van cel- en gentherapie in de weg staan.

DARE-NL durft groot te denken
Met de participatie in DARE-NL zet het LUMC samen met de andere centra een belangrijke stap richting een oplossing voor deze problematiek. DARE-NL brengt namelijk alle kennis en kunde op het gebied van cel- en gentherapie bij elkaar in één nationale infrastructuur. Deze krachtenbundeling maakt harmonisatie, stroomlijning en vereenvoudiging van het ontwikkelings- en productieproces van cel- en gentherapie mogelijk.

Zo kunnen deze veelbelovende behandelingen (blijvend) beschikbaar komen voor patiënten met kanker. Het LUMC-projectteam bestaat naast Meij en Heemskerk uit Rosa de Groot, Els Verdegaal, Judith Kroep en Teun van Gelder. De ambitie is om gezamenlijk nieuwe technologie te identificeren en te implementeren om efficiënter cel- en gentherapieën voor een grotere groep patiënten te ontwikkelen.

Voor meer details, zie het KWF-rapport ‘Cel- en gentherapie naar de oncologische klinische praktijk

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: LUMC
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : LUMC
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2021/december/lumc-dare-nl-betere-toegang-cel-gentherapie/
Originele titel: LUMC werkt binnen DARE-NL aan betere toegang tot cel- en gentherapie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-12-29

Relevante artikelen ...

Op 1 januari start groot landelijk onderzoek naar effecten klimaatverandering op hooikoorts Door de warme herfst en december bloeien de eerste hazelaars en de vroegbloeiende elzen al Hoewel het winter is dient het eerste allergene pollen zic... Wetenschap & onderwijs Wed, 22 Dec 2021, 14:42:18
Subsidie voor ontwikkeling gentherapieën zeldzame spierziekten Met gentherapie kan de genetische code weer leesbaar worden gemaakt Twee projecten op het gebied van zeldzame spierziekten van onderzoekers van het... Wetenschap & onderwijs Wed, 01 Dec 2021, 10:34:14
Hersenen gedetailleerd in kaart gebracht Alle mogelijke bestaande technologieën om individuele cellen te onderzoeken zijn gebruikt om dit belangrijke gebied van de hersenen in kaart te brenge... Wetenschap & onderwijs Mon, 18 Oct 2021, 13:48:03
Onderzoekssubsidie voor onderzoek naar nieuwe antibiotica Antibioticaresistentie vormt een grote bedreiging voor de wereldgezondheid en veroorzaakt een aanzienlijke economische last Health~Holland heeft onge... Wetenschap & onderwijs Tue, 24 Aug 2021, 13:51:18
Zijn door poepdonatie de bacteriën van de ontvanger te beïnvloeden De microbiële gemeenschap in de darmen, ook bekend als de darmmicrobiota, speelt een belangrijke rol bij het gezond houden van het lichaam Fecale mic... Wetenschap & onderwijs Sun, 22 Aug 2021, 06:55:30
Kan koffie het gedrag van patiënten met dementie beïnvloeden Het dementiesyndroom is een verzamelnaam voor meer dan 100 ziekten, die worden gekenmerkt door een sterkere achteruitgang van de cognitieve functies ... Wetenschap & onderwijs Mon, 07 Jun 2021, 18:46:34