Met deze financiering gaat het consortium AI-methodes ontwikkelen

Het Europese consortium ARTILLERY (Artificial Intelligence for early detection of non-communicable disease risk in people with breast cancer) krijgt een Horizon Europe-grant van 6 miljoen euro. Met deze financiering gaat het consortium AI-methodes ontwikkelen die kunnen helpen om het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten bij (ex)borstkanker patiënten te voorspellen. Lenny Verkooijen van het UMC Utrecht is hoofdaanvrager/penvoerder van het consortium. 

Dankzij steeds betere zorg en behandelingen leven patiënten met borstkanker steeds langer. De behandelingen, bijvoorbeeld chemokuren of radiotherapie, brengen voor deze (ex-)patiënten echter een verhoogd risico op chronische ziektes mee, zoals overgewicht of hart- en vaatziekten. Deze ziektes hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven na borstkanker.  

Info uit scans 
Veel borstkankerpatienten worden behandeld met radiotherapie (bestraling). Om de bestralingen te plannen worden bij deze patiënten CT-scans gemaakt. Deze scans bevatten naast de informatie over waar de tumor zich bevindt, ook informatie over voorspellende factoren voor het ontwikkelen van chronische ziektes na het behandelproces. Zo blijkt de aanwezigheid van kalk in de kransslagaders van het hart, die zichtbaar is op de scans, bijvoorbeeld een goede voorspeller voor het optreden van hart- en vaatziekten. En een ongunstige verdeling van vet- en spierweefsel is voorspellend voor bijwerkingen van chemotherapie. 

Voordelen voor de patiënt centraal 
Deze informatie is mogelijk waardevol maar wordt op dit moment nog niet gerapporteerd en gebruikt door artsen in de dagelijkste praktijk. Het ARTILLERY-consortium gaat AI-methoden ontwikkelen om de risicofactoren die verstopt zitten in reguliere CT-scans snel en betrouwbaar te kunnen identificeren. Zowel patiënten als behandelaars maken deel uit van het consortium om ervoor te zorgen dat alleen algoritmen ontwikkeld worden die relevant zijn voor zowel patiënt als arts. Samen met methodologen, medisch ethici en juristen wordt onderzocht of de theoretische voordelen van de algoritmen ook werkelijk voordelen opleveren voor patiënt. Ook gaan de onderzoekers potentiële nadelige effecten (valse alarm, stigmatisering, privacy) goed in kaart brengen.