Deze week ging de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 zal worden gemaakt.

Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen kan naar boven toe worden bijgesteld op basis van de toetsscore. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval. Meisjes krijgen iets vaker een bijstelling dan jongens. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vorig jaar kwamen ongeveer 60 duizend leerlingen na de uitslag van de eindtoets in aanmerking voor een bijstelling naar boven van het oorspronkelijke leerkrachtadvies, zo blijkt uit eerder uitgebrachte cijfers van DUO. Bij 13 duizend leerlingen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Bij 7,2 procent van de meisjes en 6,6 procent van de jongens in het reguliere basisonderwijs werd het advies aangepast.

Ruim vier op de tien leerkrachtadviezen wijzen naar vmbo
Bij de adviezen die leerkrachten voorafgaand aan de eindtoets hebben gegeven, werd 45 procent van de leerlingen verwezen naar een van de vier vmbo-niveaus of een combinatie hiervan. Havo- en vwo-adviezen kwamen ongeveer even vaak voor, beide rond de 20 procent. In 7 procent van de gevallen werd een gecombineerd havo-vwo-advies gegeven en in 6 procent van de gevallen een advies voor vmbo-gt-havo. De leerkrachtadviezen van jongens en meisjes verschillen weinig in het reguliere basisonderwijs.

Adviezen jongens en meisjes verschillen in speciaal basisonderwijs
Het merendeel van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs kreeg een leerkrachtadvies voor de beroepsgerichte leerweg (50 procent) - al dan niet met een lwoo-indicatie - of het praktijkonderwijs (39 procent). Jongens kregen vaker dan meisjes een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-gt), terwijl meisjes vaker geadviseerd werd om naar het praktijkonderwijs te gaan. Aangezien de meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs geen eindtoets maken, worden adviezen van deze kinderen meestal niet aangepast.

Advies jongens iets vaker bijgesteld naar havo of vwo
Ruim de helft van de leerkrachtadviezen die worden aangepast na de eindtoets betreft vmbo-adviezen. Adviezen voor vmbo-t worden relatief vaak aangepast naar een verwijzing naar de havo of vmbo-t-havo. Jongens krijgen bij 51 procent van alle bijstellingen een verwijzing naar havo, vwo of havo-vwo, waar dit bij meisjes ruim 49 procent is.

Meer jongens dan meisjes in speciaal basisonderwijs
Per 1 oktober van het schooljaar 2015/’16 zaten 1 478 duizend leerlingen op een school voor basisonderwijs, waarvan 2 procent onder het speciaal basisonderwijs viel. In het speciaal basisonderwijs waren meer jongens dan meisjes. Het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs nam de laatste jaren af.

Bron: CBS

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-09-18

Relevante artikelen ...

Screening op taalachterstand bij kinderen kan nog verder verbeteren In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind een taalontwikkelingsstoornis Het gebruik van een nieuwe Early Langu... Wetenschap & onderwijs Mon, 31 May 2021, 12:25:49
Coronales door geneeskundestudenten op basisscholen In deze wijken wonen veel mensen die vaak minder goed te bereiken zijn als het gaat om coronavoorlichting Twaalf geneeskundestudenten van het Erasmus... Wetenschap & onderwijs Mon, 30 Nov 2020, 11:11:21
Kwetsbaarheid ouderen ingeschat door biomarkering in bloed De bloedmeting is bedoeld als eerste stap richting een meer persoonlijke behandeling van ouderen Verouderingsonderzoekers onder leiding van het Leids... Wetenschap & onderwijs Tue, 20 Aug 2019, 15:37:52
Eetomgeving voor kinderen moet gezonder Bijna 2 op de 3 ouders vindt dat school- en sportkantines zo moeten worden ingericht dat hun kind minder wordt verleid en makkelijker een gezonde keuz... Wetenschap & onderwijs Mon, 15 Jan 2018, 14:56:55