Een bloeding onder het harde hersenvlies wordt vaak veroorzaakt door een ongeval

Een spoedoperatie bij een acute bloeding onder het hersenvlies heeft voor veel van de patiënten geen meerwaarde. Deze patiënten hebben vergelijkbare overlevingskansen na nauwe monitoring op de intensive- of medium care en een eventuele operatie op een later moment. Dat schrijven artsen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Rijndam Revalidatie en het Erasmus MC in The Lancet Neurology.

Een bloeding onder het harde hersenvlies wordt vaak veroorzaakt door een ongeval. De gevolgen kunnen levensbedreigend zijn, omdat de bloeding op de hersenen drukt. Er zijn twee behandelmethoden om dit tegen te gaan. Vaak wordt er gekozen voor een spoedoperatie. Hierbij wordt een botluik uit de schedel gezaagd om de bloeding te verwijderen. Een andere behandelstrategie is het nauw monitoren van de patiënt op de intensive- of medium care. Bij deze methode kan een operatie wanneer nodig op een later moment worden uitgevoerd. 

Spoedoperatie?
Er is nog geen hard wetenschappelijk bewijs voor wanneer welke behandelstrategie het meest geschikt is. Dit is de reden dat per medisch centrum in Europa verschilt hoe vaak een dergelijke patiënt wordt geopereerd. Om dit vraagstuk te onderzoeken zijn onder leiding van neurochirurg Wilco Peul (LUMC & HMC) en neurochirurg in opleiding Thomas van Essen (LUMC) ruim 1400 patiënten met een bloeding onder het hersenvlies geanalyseerd. De onderzoeksgroep heeft hierbij onder andere gekeken naar patiëntkenmerken, radiologie afwijkingen en bloedwaarden. Zij konden hiervoor putten uit gegevens van ruim 60 Europese centra.  

Volgens de onderzoekers moeten de voor- en nadelen van een spoedoperatie altijd goed worden afgewogen. “Een bloeding onder het hersenvlies is de meest voorkomende traumatische hersenbloeding. Neurochirurgen die een voorkeur hebben voor een spoedoperatie schatten in dat er permanente hersenbeschadiging kan optreden als er geen actie wordt ondernomen”, vertelt Van Essen. Ook zijn er neurochirurgen die voorkeur geven aan een conservatieve behandeling met nauwgezette monitoring. Zij willen de patiënt niet blootstellen aan een hersenoperatie wanneer zij niet zeker weten of de spoedoperatie een grote kans heeft om hersenbeschadiging tegen te gaan. 

Kwaliteit van leven en ouderen
Uit de resultaten van de studie blijkt nu dat dat patiënten die behandeld worden in centra die een voorkeur hebben voor een spoedoperatie geen voordeel hebben ten opzichte van patiënten die behandeld worden in centra die een voorkeur hebben voor een conservatieve behandeling. Daaruit volgt dat patiënten die een spoedoperatie ondergaan geen voordeel hebben ten opzichte van patiënten die worden gemonitord. De gekozen behandelstrategie heeft in deze gevallen dus geen invloed op de uitkomsten van een patiënt. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de neurochirurgen directe invloed op de klinische praktijk. Als een neurochirurg geen duidelijk voordeel ziet in een spoedoperatie, kan er een conservatieve behandeling gestart worden.

Deze bevinding geldt niet voor patiënten die binnen korte tijd dreigen te overlijden als ze niet met spoed geopereerd worden en ook niet voor patiënten zonder of nauwelijks klachten van de bloeding. Tijdens het onderzoek keken Van Essen en collega’s naast de overleving en de functionele uitkomst ook naar de duur van de ziekenhuisopname en de kwaliteit van leven onder patiënten, zes maanden nadat zij in het ziekenhuis zijn geweest. Een andere opvallende bevinding was dat patiënten ouder dan 65 jaar na een spoedoperatie een betere uitkomst hebben. Dit wordt momenteel in een studie in Nederland en België met behulp van een ZonMW-KCE subsidie verder onderzocht.

Samenwerkingspartners
De studie is uitgevoerd door 65 samenwerkende centra in Europa, met in Nederland het LUMC, Haaglanden Medisch Centrum. , Erasmus MC Rotterdam, Rijndam Revalidatie, het Radboud UMC Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg. De analyse is uitgevoerd door het LUMC, het HMC, Rijndam Revalidatie, het Erasmus MC Rotterdam en het Radboud UMC Nijmegen, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Heidelberg University Hospital, de Katholieke Universiteit Leuven en Cambridge University. 

Het hele artikel is te lezen in The Lancet Neurology.

Het onderzoek werd gefinancierd door de Europese Unie en de Nederlandse Hersenstichting

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: LUMC
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : LUMC
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2022/Mei/spoedoperatie-bij-bloeding-niet-altijd-nodig/
Originele titel: Spoedoperatie bij bloeding onder hersenvlies na ongeval niet altijd nodig
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-05-07

Relevante artikelen ...

Patiënten met acuut herseninfarct kregen afgelopen jaar betere zorg Hoe sneller je een behandeling krijgt, hoe groter de kans op herstel Door een nauwe samenwerking van het neurovasculaire team van het Leids Universit... Acute zorg Wed, 09 Feb 2022, 14:20:53
Effectiviteit boostervaccinatie nog steeds hoog De boostervaccinatie beschermt voor 98% tegen ICintensive care-opname en de basisserie voor 93% Tussen 1 december 2021 en 25 januari 2022 was de vacc... Acute zorg Wed, 02 Feb 2022, 11:21:40
Update zaterdag 18 april: 129 patiënten in het ziekenhuis opgenomen Actuele cijfers COVID-19: 18 april 2020 Positief geteste personen 31.589 (+1.140)Ziekenhuisopnames 9.594 (+129)Overleden personen 3.601 (+142) Vanda... Acute zorg Sat, 18 Apr 2020, 13:20:43
Meer ziekenhuisopnames en doden door toenemend opiaatgebruik Vooral ouderen, vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een slechte gezondheid kregen opiaten voorgeschreven  Het gebruik van opiaten is in Nederl... Acute zorg Wed, 28 Aug 2019, 18:07:30
Helmplicht voor snorfiets Artsen in heel Nederland zien dagelijks de gevolgen van ongelukken met snorfietsen De artsen bieden op dinsdag 11 december een brandbrief aan de Twee... Acute zorg Mon, 10 Dec 2018, 13:46:55
GHB gebruik en de incidenten daarbij GHB was in 2017 betrokken bij 22% van de incidenten die in de Monitor Drugsincidenten (MDI) zijn gerapporteerd Het gebruik van GHB in de algemene b... Acute zorg Mon, 05 Nov 2018, 17:19:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com