Na de COVID-19-pandemie nam het zorggebruik via de huisartsenspoedposten in 2021 en 2022 weer sterk toe

In 2023 maakte 15,6% van de Nederlanders ten minste één keer gebruik van de huisartsenspoedpost, dat is net iets lager dan vorig jaar. Dit is een van de bevindingen uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenspoedposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Na de COVID-19-pandemie nam het zorggebruik via de huisartsenspoedposten in 2021 en 2022 weer sterk toe. Met name baby’s, jonge kinderen (0-4 jaar) en jongeren (<18 jaar) hadden weer meer contact met de huisartsenspoedpost, terwijl het zorggebruik onder ouderen gelijk bleef en zelf iets afnam. In 2023 zien we dat deze dalende trend bij ouderen aanhoudt. Tegelijkertijd nam in 2023 ook het zorggebruik  van baby’s en jonge kinderen af. Hierdoor is het totale zorggebruik via de huisartsenspoedposten lager dan voorgaande jaren.

Dalende trend in zorggebruik onder ouderen
Al enkele jaren zien we een dalende trend in het zorggebruik via de huisartsenspoedpost door ouderen van 85 jaar en ouder. Ook in 2023 hebben ouderen weer minder contact, hoewel het aantal ouderen dat contact had stabiel bleef. Dit betekent deze ouderen minder contacten hebben met de huisartsenspoedpost dan vorige jaren. Dit staat in contrast met de berichtgeving over de spoedeisende hulp, waar het aantal (niet-urgente) contacten met ouderen juist steeds verder toeneemt. Om de samenhang tussen enerzijds het toenemende zorggebruik op de SEH en anderzijds de afname op de huisartsenspoedpost te duiden is meer onderzoek noodzakelijk.

Minder jonge kinderen met koorts
In 2023 daalde ook het aantal contacten met de huisartsenspoedpost voor baby’s en jonge kinderen. Er waren zowel minder contacten met de triagist voor advies (triageconsult) als minder consulten met de dienstdoende huisarts. Dit zien we terug in de afname van het aantal contacten vanwege koorts. Dit is met 4,4% van alle contacten ook in 2023 nog altijd de nummer-1-reden voor contact met de huisartsenspoedpost, maar wel is dit aandeel contacten lager dan in 2022 (5,8%).

Bekijk alle jaarcijfers en trendcijfers over zorg op de huisartsenspoedpost
Dit zijn enkele van de bevindingen die de cijfers in het jaarrapport ‘Zorg op de huisartsenspoedpost: jaarcijfers 2023 en trendcijfers 2019-2023’ ondersteunen. In het rapport leest u meer over de geboden zorg op de huisartsenspoedpost in 2023. We bespreken onder andere:

 • de resultaten van de zorgverlening
 • de triage
 • de klachten waarmee mensen naar de huisartsenspoedpost komen
 • de medicatie die wordt voorgeschreven

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Nivel
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: Jaarcijfers huisartsenspoedposten 2023: ouderen maken steeds minder vaak gebruik van de huisartsenspoedpost
 • Doelgroep: Zorgprofessionals
 • Datum: 02 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!