De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) keek bij tien ambulancediensten of zij zich houden aan de hygiënerichtlijn

Ambulancediensten hebben de basishygiëne goed op orde. Belangrijk, omdat patiënten met een ziekte of met een wond makkelijker een infectie kunnen oplopen. Ze kunnen ook zelf een infectieziekte hebben en verspreiden. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) keek bij tien ambulancediensten of zij zich houden aan de hygiënerichtlijn. Meestal houden ze zich aan de regels om infectieziekten en het verspreiden daarvan tegen te gaan. Het voorkomen van infecties in de zorg is en blijft ook na corona belangrijk. Goede infectiepreventie vraagt om blijvende aandacht van alle zorgverleners.

De inspectie heeft nog wel een paar tips:

  • Draag geen sieraden als ringen, armbanden of horloges. Zo staat het ook in de regels. Bij vier ambulancediensten zag de inspectie dat niet iedereen zich daaraan houdt.
  • Zorg dat wat geleerd is over infectiepreventie in coronatijd behouden blijft, ook voor nieuwe medewerkers. 
  • Oefen het correcte gebruik van mondneusmaskers en handschoenen. En houd de houdbaarheidsdatum van pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen in de gaten.
  • Let op de kortere houdbaarheid van medicijnen als die buiten de koelkast worden bewaard.
  • Zorg dat andere zorgverleners de juiste informatie geven als patiënten een infectierisico vormen.

Publicatie
Basishygiëne goed op orde in ambulances, maar kennis en gedrag blijven belangrijk

Bron: IGJ