Deze rekenmethode heet de gezondheidsindicator en is ontwikkeld voor het Schone Lucht Akkoord

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een rekenmethode ontwikkeld om te toetsen of maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit ook leiden tot gezondheidswinst. Deze rekenmethode heet de gezondheidsindicator en is ontwikkeld voor het Schone Lucht Akkoord.

Luchtvervuiling heeft van alle milieufactoren de grootste negatieve invloed op onze gezondheid.  Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gezondheidsindicatoren ontwikkeld waarmee het rijk, provincies en gemeenten hun ambitie om met luchtkwaliteitsbeleid de gezondheid te verbeteren, kunnen berekenen. De gezondheidsindicatoren geven ook aan in welke sectoren of gebieden extra luchtkwaliteitsmaatregelen nodig zijn om de gewenste gezondheidswinst in hun regio te bereiken. In het rapport ‘Methoderapport gezondheidsindicatoren - Schone Lucht Akkoord' beschrijft het RIVM de rekenmethode.

De berekeningen en de methode voor de gezondheidsindicator zijn input voor het Schone Lucht Akkoord van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met provincies en gemeenten. Het doel van dit akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen zodat de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit overal in Nederland binnen bereik komen.

Download
Methoderapport gezondheidsindicatoren

Zie ook
Kamerbrief Schone Lucht


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Methode voor verbetering luchtkwaliteit en gezondheid
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 14 jan 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!