Het is onzeker of de genoemde maatregelen voor 2030 haalbaar zijn

Om al in 2030 de aangescherpte WHOWorld Health Organization-advieswaarden voor luchtkwaliteit te kunnen halen, zijn ingrijpende extra maatregelen nodig. Deze maatregelen moeten dan niet alleen in Nederland, maar in heel Europa gelden. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Het is onzeker of de maatregelen nog op tijd genomen kunnen worden.

Maatregelen in alle sectoren
Om de aangescherpte WHOWorld Health Organization-advieswaarden voor luchtkwaliteit te kunnen halen, zouden in alle sectoren vergaande maatregelen nodig zijn. De meeste impact heeft het terugdringen van het verkeer door in de grote steden alleen nog elektrisch rijden toe te staan. Ook zou een halvering van de uitstoot van de industrie, reductie van de veestapel en een verbod op houtstook nodig zijn.

Haalbaarheid onzeker
Het is onzeker of de genoemde maatregelen voor 2030 haalbaar zijn. Zo kunnen de kosten van sommige maatregelen erg hoog zijn of kan blijken dat ze moeilijk te handhaven zijn. Ook kan een tekort aan vakmensen het moeilijk maken om maatregelen binnen 8 jaar uit te voeren. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft interim-waarden voorgesteld. Deze waarden kunnen een tussenstap zijn voor die plaatsen waar de nieuwe advieswaarden niet voor 2030 haalbaar zijn. Vrijwel alle interim-waarden lijken in Nederland wel in 2030 haalbaar te zijn.   

Gezondheidswinst 
In het Schone Lucht Akkoord (SLA) is afgesproken in 2030 te voldoen aan de WHO- advieswaarden voor stikstofoxiden en fijnstof uit 2005. De WHO scherpte deze advieswaarden in september 2021 echter aan, op basis van betere gegevens over de schadelijkheid van luchtvervuiling op lagere niveaus. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze aangescherpte advieswaarden in 2030 te halen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de voorgenomen maatregelen in het SLA niet genoeg zijn om dat doel al in 2030 te bereiken. Met de maatregelen die het RIVM in deze inventarisatie beschrijft kan een flinke gezondheidswinst worden bereikt. De gemiddelde levensverwachting stijgt met 1-2 maanden extra ten opzichte van de voorgenomen SLA-maatregelen.

Rapport
Inventarisatie van benodigde maatregelen om WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 te realiseren
 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Ingrijpende maatregelen nodig om WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030 te kunnen halen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 03 jul 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!