Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD’en

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen neemt het sociaal contact en het welzijn weer toe. Het naleven van de meeste maatregelen blijft daarbij vooralsnog stabiel (zoals testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en drukte mijden) of neemt mondjesmaat af (zoals thuiswerken of de 1,5 meter). Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en de GGD’en.

Het draagvlak voor de meeste maatregelen is onveranderd hoog en de meerderheid staat daar ook nog achter als die nog 6 maanden zouden moeten duren. Dat geldt vooral voor de gedragsregels over hygiëne, (deels) thuiswerken, drukte mijden, testen en quarantaine. De vaccinatiebereidheid onder de deelnemers is stabiel hoog, maar verschilt per vaccin.

Onzekerheden over verder verloop
Ondanks het hoge draagvlak voor de maatregelen zelf, daalt het aantal mensen dat vertrouwen heeft in het beleid van de overheid rondom COVID-19. Veel deelnemers aan het onderzoek zijn kritisch op de koers en uitleg van het beleid. Een vijfde vindt dat er teveel maatregelen zijn; een derde juist te weinig.

Een verdere afname van de naleving van de gedragsregels is op basis van de resultaten uit dit onderzoek aannemelijk. Zo verwachten veel mensen het ná vaccinatie minder nauw te zullen nemen met de maatregelen. Evenementen en versoepelingen leiden bovendien tot meer drukte en minder afstand houden, ook bij (nog) niet gevaccineerde mensen. 

Daarnaast zeggen weinig mensen zich te laten testen of in quarantaine te gaan na een buitenlandreis. Dit is echter wel belangrijk om verdere verspreiding en introducties van nieuwe varianten in te perken.

De onderliggende cijfers over deze en andere onderwerpen zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina.

Over het onderzoek
Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland en de regionale GGD’en sinds voorjaar 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de twaalfde meting onder ruim 55.000 mensen in de periode van 5 t/m 9 mei 2021, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te ondersteunen en informeren, onder andere via steunpuntcoronazorgen.nl

Meer informatie
Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/sociaal-welbevinden-toegenomen-naleving-coronamaatregelen-blijft-belangrijk
Originele titel: Sociaal welbevinden toegenomen, naleving coronamaatregelen blijft belangrijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-05-21

Relevante artikelen ...

Minder uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 Dit blijkt uit de monitors 2020 over het bevolkingsonderzoek darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker Door de COVID-19 uitbraak zijn de bevo... Anders Thu, 07 Oct 2021, 15:26:25
Luchtverontreiniging in 2020 gedaald Daling uitstoot CO2 en luchtverontreiniging zet door in 2020, uitstoot ammoniak stijgt licht In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lag... Anders Fri, 03 Sep 2021, 13:01:18
Teken besmet met de lymebacterie het hoogst in juni 15% teken besmet met lymebacterie Uit langlopend onderzoek blijkt dat het aantal teken besmet met de lymebacterie het hoogst is in juni. Rond dezelfd... Anders Thu, 08 Jul 2021, 11:51:04
Verdubbeling aantal positieve coronatesten in een week In alle veiligheidsregio’s is deze stijging zichtbaar In de afgelopen week van 30 juni t/m 6 juli 2021 is het aantal gemelde positieve coronatesten v... Anders Tue, 06 Jul 2021, 13:58:27
Mensen geboren in 1996 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1996 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Tue, 15 Jun 2021, 11:06:57
Mensen geboren in 1993 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1993 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Sun, 13 Jun 2021, 08:17:11