Uniforme classificatie, op basis van gebruik, geeft ziekenhuizen inzage in het assortiment

Per 1 juli 2021 is er voor alle medische hulpmiddelen in ziekenhuizen een landelijk gestandaardiseerde AOC-classificatiecode beschikbaar. Uniforme classificatie, op basis van gebruik, geeft ziekenhuizen inzage in het assortiment en zorgt voor een doelmatige en veilige inzet van medische hulpmiddelen.

Daarnaast krijgen zorgorganisaties beter inzicht in de kosten en risico’s. De landelijke AOC-standaard is ontwikkeld door het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg), Intrakoop en GMG (Gebouwen Management Gezondheidszorg). Met een uniforme manier van classificeren wordt het voor ziekenhuizen ook makkelijker om snel informatie uit te wisselen en kennis te delen over  eventuele alternatieve producten, wanneer een medisch hulpmiddel niet langer of beperkt beschikbaar is. Onder andere de COVID-19 pandemie heeft de kwetsbaarheid van zorgorganisaties op dit vlak aangetoond. 

Wereldwijd zijn er meer dan een half miljoen medische hulpmiddelen op de markt. Voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen is het belangrijk om inzicht te hebben in het assortiment, de kwaliteit, de gebruikstoepassing en prijzen van producten en de juiste alternatieven als een hulpmiddel niet meer kan worden geleverd of plotseling van de markt wordt gehaald. Binnen veel zorgorganisaties is de laatste jaren een wildgroei aan classificatiecodes voor medische hulpmiddelen ontstaan, omdat zorgorganisaties onafhankelijk van elkaar classificeren. Databases worden daardoor onoverzichtelijk, wat het bemoeilijkt om informatie en kennis uit te wisselen. “Het leidt bovendien tot onbetrouwbare managementinformatie, waardoor het bijvoorbeeld lastig is kostprijzen te berekenen voor de DOT/DBC, maar ook tot inefficiënt assortimentsbeheer, gebrek aan harmonisatie van medische hulpmiddelen en tijdverlies door het zoeken naar en communiceren over artikelen”, legt Addie Bouwman, voorzitter Landelijk expertiseteam AOC, uit.

Beschikbaarheid van medische hulpmiddelen 
Een uniforme classificatie is ook belangrijk, omdat steeds vaker de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen onder druk staat. Dit komt omdat grondstoffen niet altijd beschikbaar zijn en de vraag naar medische hulpmiddelen is toegenomen. Maar ook omdat medische hulpmiddelen niet op tijd zijn gecertificeerd voor de Europese Medical Device Regulation (MDR), die sinds 26 mei 2021 geldt. Gevolg is dat fabrikanten van medische hulpmiddelen hun aanbod saneren. “Samenwerken is dan nog belangrijker. Daarom dit initiatief om met en voor de zorg te werken aan uniformiteit”, stelt René Vertegaal, voorzitter van de LNAG. “We moeten gebruik maken van elkaars kennis, omdat niemand alles kan weten over de vele, op de markt beschikbare medische hulpmiddelen.”

Nu de zorg steeds meer datagedreven gaat samenwerken, is het belangrijk dat ziekenhuizen en leveranciers een simpele en eenduidige classificatie gebruiken voor het coderen van medische hulpmiddelen. Daarom hebben Intrakoop, LNAG en GMG samen de landelijke AOC-standaard ontwikkeld, die per 1 juli beschikbaar is. Daardoor kunnen ziekenhuizen hun huidige en nieuwe medische hulpmiddelen snel en eenvoudig een gestandaardiseerde classificatiecode geven, die is gebaseerd op de gebruikstoepassing. Het Landelijk expertiseteam AOC, met daarin zorgprofessionals uit diverse ziekenhuizen, is verantwoordelijk voor de landelijke borging, het beheer en de ondersteuning van ziekenhuizen.

Landelijke borging en beheer van de AOC-codering voor medische hulpmiddelen, zoals die er al 20 jaar is voor medische apparatuur, garandeert de eenduidigheid. Ruim 25% van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt een AOC-classificatie. De vraag neemt toe, ook naar een AOC-classificatie voor het hele assortiment van een ziekenhuis. Voor Intrakoop, GMG en LNAG reden om de volledige AOC-classificatie te gaan herzien. Hiermee kan dan het totale productassortiment van het ziekenhuis op een juiste wijze in kaart worden gebracht en wordt het makkelijker om een strategie per productgroep te bepalen en benchmarks te maken. 

EMDN en AOC
De beschikbaarheid van de landelijk AOC-standaard sluit aan bij de door Europese Unie ingevoerde MDR (Medical Device Regulation). De MDR moet de patiëntveiligheid borgen door strengere eisen die worden gesteld aan medische hulpmiddelen op het gebied van ontwerp, productie, veilige toepassing en traceerbaarheid. Leveranciers zijn verplicht om medische hulpmiddelen een Europese classificatiecode, de European Medical Device Nomenclature (EMDN), te geven. Dit om de Europese Databank Eudamed, wanneer deze beschikbaar komt, op eenduidige wijze in te richten.

De EMDN-code is, net als de AOC-classificatie, gebaseerd op de gebruikstoepassing. De EMDN-code is echter uitgebreider en alleen beschikbaar voor medische hulpmiddelen. “Als Landelijk expertiseteam AOC zullen wij de conversie van AOC naar EMDN ondersteunen, als de Nederlandse ziekenhuizen dat willen. De verwachting is dat de echte adoptie van de EMDN in ziekenhuizen nog een lange weg zal zijn vanwege de complexiteit aan coderingen en alle nog te nemen hobbels in de Europese Unie“, aldus Addie Bouwman, voorzitter L andelijk expertiseteam AOC.  

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Intrakoop
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Intrakoop
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.intrakoop.nl/nieuws/details/2021/07/01/landelijke-classificatie-voor-medische-hulpmiddelen-draagt-bij-aan-doelmatige-en-veilige-zorg
Originele titel: Landelijke classificatie voor medische hulpmiddelen draagt bij aan doelmatige en veilige zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-07-01

Relevante artikelen ...

Kans op tekorten ontstekingsremmer RoActemra RoActemra is een geregistreerd medicijn voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, zoals gewrichtsreuma, spierreuma  en jeugdreuma Er wo... Anders Tue, 14 Sep 2021, 18:52:03
Medicatie-incidenten door zorgverleners moeten gemeld bij VMI VMI is onderdeel van het Instituut  Verantwoord Medicijngebruik (IVM) Voorkomen Medicatie-Incidenten, daar staat VMI voor. VMI is onderdeel van ... Anders Wed, 06 Jan 2021, 14:23:29
Bundeling van krachten tussen UMC Utrecht en Defensie In totaal zijn er zo’n 150 militaire zorgverleners actief in het UMC Utrecht op de klinische cohortafdelingen en op de IC COVID-patiënten waarvoor ge... Anders Wed, 25 Nov 2020, 12:38:37
Vanwege prijskaartje slaat 1 op 3 Nederlanders zorg over Vooral jongeren kiezen voor een lage premie dan voor een passende dekking                   Niet je... Anders Wed, 04 Nov 2020, 10:54:30
Zorgaanbieders mogen alleen nog medische hulpmiddelen met een CE-markering gebruiken Fabrikanten en leveranciers mogen vanaf september ook geen medische hulpmiddelen zonder CE-markering meer leveren Zorgaanbieders mogen vanaf 1 septem... Anders Wed, 21 Oct 2020, 18:09:36
Fabrikanten en leveranciers op regels voor mondkapjes gewezen Fabrikanten en leveranciers moeten zich houden aan wettelijke regels over mondkapjes De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wijst fabrikanten en... Anders Wed, 17 Jun 2020, 19:31:23