Er dreigt op korte termijn een tekort aan gemeentelijk lijkschouwers

Forensisch artsen die lijkschouw doen bij vermoedens van een niet-natuurlijke dood werken onder grote druk. Ze draaien vaak te lange diensten of veel diensten achter elkaar. Bovendien dreigt er op korte termijn een tekort aan gemeentelijk lijkschouwers. Veel forensisch artsen gaan binnenkort met pensioen, terwijl er veel te weinig nieuwe worden opgeleid. In veel regio’s is de situatie nu al nijpend. Om dit probleem op te lossen is het nodig te kijken naar opleiding, financiering, werving en registratie van forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw.

Dat is de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een breed verkennend onderzoek over de lijkschouw in heel Nederland (politieregio’s en GGD-regio’s). 

Forensisch artsen doen 10.000 à 12.000 lijkschouwen per jaar na een niet-natuurlijke dood of vermoeden daarvan. Bijvoorbeeld bij een overlijden na alcohol- of drugsmisbruik, een verkeersongeval, zelfdoding en na een misdrijf.

Ze onderzoeken of er sprake is van een niet-natuurlijke dood en of er aanwijzingen en sporen zijn van een misdrijf. Daarnaast doen de artsen ongeveer 7.000 lijkschouwen per jaar na euthanasie, waarbij ze als gemeentelijk lijkschouwer kijken of de juiste procedures zijn gevolgd. Ze werken op het snijvlak van de zorg en het strafrecht.

Conclusies en aanbevelingen
De inspectie keek naar de kwaliteit van de lijkschouw en de deskundigheid van de forensisch artsen. Daar is over het algemeen weinig mis mee. De forensisch artsen zijn betrokken, deskundig en flexibel, ze zetten alle zeilen bij. De kwaliteit van hun verslagen is sinds vorig jaar sterk verbeterd doordat ze nu gebruik maken van één ict-systeem.

Maar er dreigt op korte termijn een nijpend tekort aan forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw. Dat komt onder andere door historische tekorten aan gefinancierde opleidingsplaatsen, onduidelijkheid over een aangekondigde verlenging van de opleiding en aanbestedingen rond arrestantenzorg. Deze knelpunten maken dat er geen sprake is van de broodnodige stabiele en professioneel toereikende werkomgeving.

Een greep uit de adviezen:

  • Problemen op de arbeidsmarkt zijn lastig op te lossen. Maar artsenorganisaties, de GGD’en, de gemeenten en de betrokken ministeries (VWS, JenV en BZK) moeten er meer aandacht aan geven. Ook is er een nieuwe raming nodig over de behoefte aan forensische geneeskunde en het aanbod.
  • Er zijn initiatieven om de opleiding tot forensisch arts langer te maken. De gevolgen zijn niet duidelijk, maar het maakt zo’n opleiding minder aantrekkelijk. De inspectie vraagt hiernaar te kijken.
  • Meer aandacht voor lijkschouw in de studie geneeskunde aan universiteiten en in bij- en nascholing. Ook meer ruimte voor deelname van forensisch artsen aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke werkplaatsen om kennis uit te wisselen.
  • Meer samenwerking tussen de GGD’en onderling en met het politie, openbaar ministerie, gemeenten en zorginstellingen. Ook om kwaliteit en deskundigheid te verhogen.
  • Een oplossing voor de financiering van aanvullend toxicologisch onderzoek en obductie. De zorgverzekeraars vergoeden dat nu niet, omdat het gaat om kosten na overlijden (de overledene is dan niet meer verzekerd).
  • Bij onverwacht en onverklaard overlijden van minderjarigen: onderzoek of dan twee forensisch artsen de lijkschouw samen kunnen doen, en hoe dat te financieren. De forensisch artsen kunnen elkaar dan mentaal steunen en van elkaar leren.
  • Toegang voor forensisch artsen in ict-systemen van huisartsen om noodzakelijke informatie over de eerdere gezondheid van een overledene te achterhalen. Wel met goede afspraken over digitale beveiliging van persoonsgegevens.

Publicaties
Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/15/gemeentelijke-lijkschouw-door-forensisch-artsen-onder-druk-veel-zorgen-op-korte-termijn
Originele titel: Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-15

Relevante artikelen ...

In riool Utrecht Science Park Bilthoven poliovirus gevonden Op het Utrecht Science Park in Bilthoven zitten vier organisaties die met het poliovirus mogen werken Vorige maand is op het Utrecht Science Park in ... Anders Wed, 03 Nov 2021, 07:10:47
Zes doses uit één bereide flacon van Pfizer blijft de norm In sommige ziekenhuizen bleken er zeven volledige doses opgetrokken te worden Tijdens de eerste periode van het vaccineren is gebleken dat er onduide... Anders Wed, 20 Jan 2021, 14:39:49
Zorgaanbieders mogen alleen nog medische hulpmiddelen met een CE-markering gebruiken Fabrikanten en leveranciers mogen vanaf september ook geen medische hulpmiddelen zonder CE-markering meer leveren Zorgaanbieders mogen vanaf 1 septem... Anders Wed, 21 Oct 2020, 18:09:36
Fabrikanten en leveranciers op regels voor mondkapjes gewezen Fabrikanten en leveranciers moeten zich houden aan wettelijke regels over mondkapjes De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wijst fabrikanten en... Anders Wed, 17 Jun 2020, 19:31:23
Gevolgen medicijntekort worden zo klein mogelijk gehouden Maatregelen werken niet of nauwelijks om tekorten te voorkómen Steeds vaker zijn geneesmiddelen (tijdelijk) niet verkrijgbaar. Het importeren van m... Anders Wed, 11 Dec 2019, 13:27:06
Begrip bij zorgverzekeraars bezorgdheid artsen medische crowdfunding Geld inzamelen voor een medische behandeling in het buitenland is de afgelopen jaren fors toegenomen Artsen maken zich zorgen over de sterke groei va... Anders Sat, 08 Jun 2019, 18:02:58