Speciaal contactpunt daarvoor door de IGJ geopend

De IGJ zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om aan te kloppen als zij drempels ervaren die duurzaamheid in de weg staan. Drempels die de IGJ wellicht kan wegnemen. De IGJ opent daarvoor een speciaal contactpunt, waar zij antwoord geeft op vragen uit het veld, in gesprek gaat met groene initiatieven en zaken uitfiltert die de IGJ zelf kan en moet doen. 

De IGJ heeft de afgelopen jaren diverse signalen ontvangen uit het veld: duurzaamheidsinitiatieven die bij de inspectie aankloppen om goedkeuring, raad of rugdekking. Daardoor is steeds duidelijker geworden dat normen en wetten duurzame zorg in de weg staan.

Beginnen bij de meeste impact
Met de signalen uit het veld bepaalt de inspectie wat haar bijdrage kan en moet zijn. Per sector: beginnend daar waar we de meeste impact hebben. Daarnaast agendeert de IGJ duurzaamheid in het toezicht en in gesprekken met veldpartijen.

Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal IGJ: “Voor ons is duurzaamheid een integraal onderdeel van goede zorg. Daarom nemen we het in ons toezicht mee. De IGJ alleen kan het niet doen, het moet samen. Wij gaan er wel vragen over stellen. De zorg gaat merken dat IGJ duurzaamheid op de agenda heeft gezet en op de agenda houdt”. 

Sommige wetten en normen beperken duurzaamheidsinitiatieven. Hoewel we ons aan de wet moeten houden, kunnen we bekijken wat er daarbinnen wel mogelijk is. Zeker waar veldnormen verouderd zijn, is er vaak meer ruimte dan zorgmedewerkers denken. Waar de IGJ zelf aan zet is, wil zij drempels wegnemen. 

De IGJ wijst ook de weg en benut de signalen uit het veld om andere partijen – zoals ministeries en producenten - in beweging te brengen. Bijvoorbeeld door agenderend op te treden bij knelpunten die het veld ervaart in wetgeving. 
 
Advies Gezondheidsraad
De inspectie heeft een kernteam opgericht, dat heeft bijgedragen aan het advies van de Gezondheidsraad. Daarin staat onder meer dat goede zorg duurzame zorg is. De IGJ omarmt dat standpunt. Ook intern agendeert het kernteam het onderwerp. Op 23 november organiseerde de IGJ een symposium over duurzame zorg. De IGJ sprak daar haar waardering uit voor de vele initiatieven in het veld en uitte haar zorgen over de risico’s voor de zorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Goede zorg is duurzame zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 10 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!