Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn

Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een tekort aan personeel, met name huisartsen en doktersassistenten. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we ook dat het percentage van de huisartsenpraktijken dat (tijdelijk) geen patiënten kan aannemen onverminderd hoog is gebleven (60%). Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die eind 2022 is gehouden.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

Steeds meer huisartsenpraktijken nu of binnen een jaar bezettingsproblemen
Het percentage praktijken dat aangaf dat huisartsen een hoge werkdruk ervaren was vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Voor de doktersassistenten is dit percentage praktijken wel gestegen van 60% naar 77%. Daarnaast was het percentage praktijken dat een tekort aan huisartsen verwacht binnen 12 maanden gestegen van 49% in 2018 naar 95% in 2022. Ook is het percentage praktijken dat aangeeft problemen te hebben met het vinden van praktijkopvolgers en waarnemers verder gestegen.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s in Nederland ervaart minimaal 50% van de huisartsenpraktijken een of meerdere knelpunten. Als we naar de trends over de laatste vijf jaar kijken - met gebruikmaking van de resultaten van de vorige praktijkenquêtes - zien we daarnaast dat verschillende knelpunten elk jaar toenemen. Zo hebben veel praktijken patiëntenstops, is de werkdruk in praktijken onverminderd hoog en nemen de verwachte tekorten aan personeel toe.

Knelpunten in uw praktijk aanpakken? Ga naar het Skillmix-instrument!

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Problemen in huisartsenpraktijken groeien: veel patiëntenstops, onverminderd hoge werkdruk en naar verwachting grotere personeelstekorten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 juli 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!