(advertentie)

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt

Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden. 

De aanwezigheid van PFAS in het grondwater laat zien dat ook in het recente verleden, niet afbreekbare stoffen konden doordringen tot diep in de bodem. Door in de toekomst actief op zoek te gaan naar nieuwe (groepen van) stoffen in de bodem die mogelijk een bedreiging vormen voor het grondwater zijn we beter en sneller in staat om in te spelen op dit type bedreigingen voor de kwaliteit van grond en grondwater. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt in opdracht van het Ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat samen met deskundigen en belanghebbenden aan een algemene methodiek voor opkomende stoffen in bodem en waterbodem. Belangrijke onderdelen van deze methodiek zijn onder meer een signaleringsfunctie, een landsdekkende monitoring en methoden voor een snelle risicobeoordeling van diffuus verspreide stoffen. Zo kan het bodembeleid een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verspreiding van stoffen als PFAS in grondwater.

Over PFAS
PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt. Bij de productie en het gebruik van producten waar PFAS in zitten kunnen deze stoffen in het milieu terechtkomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Mensen kunnen zelf weinig doen om contact met PFAS te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. Het RIVM adviseerde de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Om te voorkomen dat PFAS en andere persistente stoffen als gevolg van emissies en gebruik in het milieu terecht komen werkt Nederland samen met andere Europese landen aan een voorstel voor de restrictie van de productie en het gebruik van PFAS.

Download rapport
Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwater

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-heel-nederland-in-grondwater
Originele titel: PFAS in heel Nederland in het grondwater
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-13

Relevante artikelen ...

Door uitgestelde operaties kost corona 320.000 gezonde levensjaren De kans is klein dat dit verlies van gezondheid nog teruggewonnen kan worden Door de coronapandemie zijn in 2020 en 2021 meer dan 305.000 operaties u... Anders Tue, 05 Jul 2022, 07:06:07
Toename aantal soa-tests bij centra seksuele gezondheid Van degenen die zich lieten testen had 1 op de 5 een soa In 2021 lieten ruim 138.000 mensen een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-test doen bij ... Anders Fri, 24 Jun 2022, 06:55:30
In tweede helft 2021 was de oversterfte hoger dan COVID-19-sterfte In 2020 en 2021 overleden 10 procent meer mensen dan verwacht In de tweede helft van 2021 was de oversterfte naar schatting 3,4 duizend hoger dan het... Anders Thu, 23 Jun 2022, 12:47:35
Vaccinatie tegen meningokokken werkt goed Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie De vaccinatie tegen meningokokken beschermt tegen alle ziekmakende vormen van de meningokokke... Anders Tue, 31 May 2022, 07:30:23
Waakzaamheid is geboden omdat het virus onder ons blijft Er gold nog een mondkapjesadvies op plaatsen waar het druk is, maar ook dit komt nu te vervallen Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste... Anders Tue, 19 Apr 2022, 13:00:45
Ruim 19 duizend mensen in 2021 aan COVID-19 overleden Vanaf maart 2020, het begin van de coronapandemie, tot en met december 2021 zijn bijna 40 duizend (39 552) mensen aan COVID-19 overleden In 2021 zijn... Anders Fri, 01 Apr 2022, 06:47:16

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com