PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt

Uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat PFAS overal in Nederland in het grondwater kunnen zitten. Het gaat meestal om lage concentraties. De hoogste concentraties PFAS zijn gevonden in het grondwater dat net onder het bodemoppervlak zit, direct onder het maaiveld. Maar ook in dieper en ouder grondwater zijn PFAS gemeten. Het gaat dan vooral om PFAS die niet snel aan deeltjes in de bodem vast gaan zitten. Daardoor kunnen zij gemakkelijk met het grondwater meestromen en zich verspreiden. 

De aanwezigheid van PFAS in het grondwater laat zien dat ook in het recente verleden, niet afbreekbare stoffen konden doordringen tot diep in de bodem. Door in de toekomst actief op zoek te gaan naar nieuwe (groepen van) stoffen in de bodem die mogelijk een bedreiging vormen voor het grondwater zijn we beter en sneller in staat om in te spelen op dit type bedreigingen voor de kwaliteit van grond en grondwater. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt in opdracht van het Ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat samen met deskundigen en belanghebbenden aan een algemene methodiek voor opkomende stoffen in bodem en waterbodem. Belangrijke onderdelen van deze methodiek zijn onder meer een signaleringsfunctie, een landsdekkende monitoring en methoden voor een snelle risicobeoordeling van diffuus verspreide stoffen. Zo kan het bodembeleid een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verspreiding van stoffen als PFAS in grondwater.

Over PFAS
PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep stoffen die door mensen zijn gemaakt. Bij de productie en het gebruik van producten waar PFAS in zitten kunnen deze stoffen in het milieu terechtkomen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan. Mensen kunnen zelf weinig doen om contact met PFAS te vermijden. Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen. Het RIVM adviseerde de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Om te voorkomen dat PFAS en andere persistente stoffen als gevolg van emissies en gebruik in het milieu terecht komen werkt Nederland samen met andere Europese landen aan een voorstel voor de restrictie van de productie en het gebruik van PFAS.

Download rapport
Landsdekkend beeld van PFAS in Nederlands grondwater

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-heel-nederland-in-grondwater
Originele titel: PFAS in heel Nederland in het grondwater
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-13

Relevante artikelen ...

Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1980 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1980 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdiens... Anders Mon, 27 Dec 2021, 15:14:19
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1976 en 1977 De GGD roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1976 en 1977 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondhe... Anders Sun, 26 Dec 2021, 16:13:57
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1965 De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst roept op om de afspraken online in te plannen Mensen geboren in 1965 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GG... Anders Wed, 22 Dec 2021, 10:51:29
Uitnodigingen coronavaccinatie kinderen 5 tot en met 11 jaar met verhoogd medisch risico Deze kinderen hebben een hogere kans om door een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht te komen Vanaf 18 december ontvangen kinderen van 5 tot e... Anders Fri, 17 Dec 2021, 12:02:59
Uitnodiging corona boostervaccinatie voor mensen geboren in 1943 De boostervaccinatie kan 6 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald Mensen geboren in 1943 kunnen online een afspraak inplannen bij de G... Anders Mon, 06 Dec 2021, 12:26:30
Uitnodiging corona boostervaccinatie mensen geboren in 1942 De boostervaccinatie kan gehaald worden 6 maanden na de laatste coronavaccinatie Mensen geboren in 1942 kunnen nu online een afspraak inplannen bij d... Anders Sun, 05 Dec 2021, 12:52:27