(advertentie)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het wetenschappelijke literatuuronderzoek naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid gepubliceerd.

Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom-6. Dat is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor alle betrokkenen.


Werkpakketten
In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie signalen van oud-medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf. Defensie nam deze meldingen serieus en vroeg het onafhankelijke RIVM om onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidsrisico's van het werken met chroom-6 bij de krijgsmacht.

Het Rijksinstituut deelde het onderzoek op in zogenoemde werkpakketten. Het wetenschappelijke literatuuronderzoek is er 1 van. Het RIVM heeft van deze resultaten een brochure gemaakt. Op de website van het RIVM staat informatie over het onderzoek.

Coulanceregling
Omdat RIVM-onderzoek grondig en omvangrijk is, neemt het veel tijd in beslag. Daarom stelde Defensie begin 2015 een coulanceregeling in voor (oud-)defensiemedewerkers. Dat vond het ministerie nodig vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid, maar is geen erkenning van de aansprakelijkheid. De basis van de coulanceregeling is een lijst van aandoeningen, opgemaakt door het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.

De resultaten van het wetenschappelijk literatuuronderzoek van het RIVM geven aanleiding om de lijst met aandoeningen van de coulanceregeling aan te passen. Eventuele nieuwe claims worden aan de nieuwe lijst getoetst. De (oud-)medewerkers die een aandoening hebben die nu niet meer op de lijst staat, hoeven het reeds ontvangen bedrag uit de coulanceregeling niet terug te betalen.

Vervolg
Het RIVM gaat verder met het chroom-6 onderzoek. Het richt zich op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het gebruik van chroomhoudende verf op de POMS-locaties. De aanvullende onderzoeken naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties en chroomhoudende verf op andere Defensielocaties loopt door tot in 2018. Deelresultaten van het onderzoek die af zijn, worden eerder gepubliceerd door het RIVM.

Documenten

Chroom-6 en ziekten: wat is er bekend uit de wetenschap

Brochure | 27-03-2017

Aanbiedingsbrief bij brochure RIVM over effecten van chroom-6 op de gezondheid

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2017

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2019-10-23

Relevante artikelen ...

Komende dagen grote kans op smog Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is Op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus 2019 is ... Chronisch zieken Tue, 27 Aug 2019, 07:34:11
Kans op smog door ozon in heel Nederland Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht" Op woensdag 24 juli 2019 is er in heel Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting wordt de ... Chronisch zieken Tue, 23 Jul 2019, 12:29:45
Kans op smog door ozon Voor maandag kan de luchtkwaliteit "slecht" worden in het zuiden van Nederland. Voor dinsdag geldt dit voor het gehele land. Op maandag 6 augustus en... Chronisch zieken Mon, 06 Aug 2018, 12:11:21
In Zuid-Nederland kans op matige smog door ozon Vandaag 19 juni is er in het zuiden van Nederland een geringe kans op smog door ozon. De verwachting is dat de luchtkwaliteit hier slecht kan zijn ... Chronisch zieken Tue, 20 Jun 2017, 11:50:05

(advertentie)