In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders

De helft van de verzekerden (52%) geeft aan de zorgverzekeraar ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ te benaderen voor zorgadvies. Iets meer dan een derde (37%) zegt het ‘(zeer) prettig’ te vinden als hun zorgverzekeraar hen proactief zou benaderen met zorgadvies. Deze bevindingen komen voort uit een kennisvraag over de rol van zorgverzekeraars als zorgadviseur omtrent zorg die binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, die het Nivel met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgevoerd. Het onderzoek ‘De zorgverzekeraar als adviseur’ is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders. Ze zouden deze informatie bijvoorbeeld kunnen benutten om verzekerden te adviseren over de meest geschikte zorgaanbieder. Met dit verkennend onderzoek bieden we inzicht in wat zorgverzekeraars op dit moment doen om hun verzekerden te adviseren met betrekking tot hun zorg en in wat zij aanvullend zouden kunnen, mogen en willen doen. Daarnaast laten we zien in hoeverre verzekerden openstaan om zorgadvies te ontvangen van hun zorgverzekeraar en hoe dat zorgadvies er volgens verzekerden uit moet zien.

Persoonlijke toestemmingsverklaring zet de deur open voor proactief zorgadvies
Zorgverzekeraars bieden meerdere vormen van zorgadvies aan en verstrekken dit momenteel vooral reactief, namelijk door het beantwoorden van vragen van verzekerden. Een aantal zorgverzekeraars zou deze adviesrol graag willen uitbreiden door verzekerden op een proactieve manier te benaderen. De wetgeving biedt ruimte om proactief te adviseren wanneer de verzekerde zelf hier vooraf toestemming voor geeft. Verzekeraars zouden hun verzekerden op een proactieve manier kunnen benaderen met zorgadvies door verzekerden die daarvoor openstaan een persoonlijke toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Zorgadvies als extra informatiebron
Een deel van de verzekerden staat open voor zorgadvies van de zorgverzekeraar. Ongeveer de helft zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) zelf benaderen en ongeveer een derde zou het (zeer) prettig vinden dat de zorgverzekeraar hen benaderd met zorgadvies (zie figuur). In het Burgerplatform dat deel uitmaakte van dit onderzoek gaven deelnemers aan de zorgverzekeraar als extra informatiebron te gebruiken naast het zorginhoudelijk advies van de (huis)arts. Daarnaast gaf een aantal deelnemers aan goede ervaringen te hebben met hun zorgverzekeraar als adviseur.

Gebrek aan vertrouwen en rolopvatting belemmerende factoren bij zorgadvies
Een deel van de verzekerden ziet geen rol weggelegd voor zorgverzekeraars in het geven van zorgadvies. Ongeveer een derde zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) niet zelf benaderen en iets minder dan de helft vindt een proactieve benadering niet prettig. Tijdens het Burgerplatform gaven deelnemers aan weinig vertrouwen te hebben in de deskundigheid en onpartijdigheid van zorgverzekeraars. Ook eerdere slechte ervaringen met het inwinnen van zorgadvies bij hun zorgverzekeraar en de opvatting dat zorgverzekeraars vooral een rol hebben op het gebied van financiën spelen een rol.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/deel-verzekerden-ziet-rol-voor-zorgverzekeraar-bij-het-geven-van-zorgadvies
Originele titel: Deel verzekerden ziet rol voor zorgverzekeraar bij het geven van zorgadvies
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-03-08

Relevante artikelen ...

Campagne PUUR rookvrij van start gegaan Gezondheidsrisico’s derdehands rook centraal in nieuwe PUUR rookvrij campagne Ook als ouders of verzorgers alleen buiten roken, komen kinderen in aan... Anders Thu, 19 May 2022, 05:57:08
Aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen medicijnen in 2021 gestabiliseerd In bijna alle gevallen was er in 2021 een passende oplossing voor de patiënt Er zijn vorig jaar voor 1.835 verschillende medicijnen 3.660 meldingen g... Anders Mon, 09 May 2022, 20:44:00
Na de overgang is er behoefte aan betrouwbare informatie over risico op hart- en vaatziekten Zorgverleners missen richtlijnen speciaal voor vrouwen rond de overgang Het risico op hart- en vaatziekten neemt bij vrouwen vanaf de overgang snel t... Anders Mon, 11 Apr 2022, 09:54:08
Valpreventieve zorg moeilijk te implementeren Factoren zoals motivatie van patiënten en goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners lijken van groot belang Als ouderen vallen, brengt di... Anders Thu, 07 Apr 2022, 18:38:27
60-plussers en zorgmedewerkers ook boostervaccinatie De effectiviteit van alle vier de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog In december start de boostervaccinatie voo... Anders Tue, 02 Nov 2021, 21:55:47
De 13 wekenecho vanaf vandaag beschikbaar voor zwangeren In augustus zijn verloskundigen en gynaecologen overal in Nederland al begonnen met het  informeren van zwangeren en partners over de 13 wekenech... Anders Wed, 01 Sep 2021, 08:33:52

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com