In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders

De helft van de verzekerden (52%) geeft aan de zorgverzekeraar ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ te benaderen voor zorgadvies. Iets meer dan een derde (37%) zegt het ‘(zeer) prettig’ te vinden als hun zorgverzekeraar hen proactief zou benaderen met zorgadvies. Deze bevindingen komen voort uit een kennisvraag over de rol van zorgverzekeraars als zorgadviseur omtrent zorg die binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, die het Nivel met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgevoerd. Het onderzoek ‘De zorgverzekeraar als adviseur’ is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders. Ze zouden deze informatie bijvoorbeeld kunnen benutten om verzekerden te adviseren over de meest geschikte zorgaanbieder. Met dit verkennend onderzoek bieden we inzicht in wat zorgverzekeraars op dit moment doen om hun verzekerden te adviseren met betrekking tot hun zorg en in wat zij aanvullend zouden kunnen, mogen en willen doen. Daarnaast laten we zien in hoeverre verzekerden openstaan om zorgadvies te ontvangen van hun zorgverzekeraar en hoe dat zorgadvies er volgens verzekerden uit moet zien.

Persoonlijke toestemmingsverklaring zet de deur open voor proactief zorgadvies
Zorgverzekeraars bieden meerdere vormen van zorgadvies aan en verstrekken dit momenteel vooral reactief, namelijk door het beantwoorden van vragen van verzekerden. Een aantal zorgverzekeraars zou deze adviesrol graag willen uitbreiden door verzekerden op een proactieve manier te benaderen. De wetgeving biedt ruimte om proactief te adviseren wanneer de verzekerde zelf hier vooraf toestemming voor geeft. Verzekeraars zouden hun verzekerden op een proactieve manier kunnen benaderen met zorgadvies door verzekerden die daarvoor openstaan een persoonlijke toestemmingsverklaring te laten tekenen.

Zorgadvies als extra informatiebron
Een deel van de verzekerden staat open voor zorgadvies van de zorgverzekeraar. Ongeveer de helft zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) zelf benaderen en ongeveer een derde zou het (zeer) prettig vinden dat de zorgverzekeraar hen benaderd met zorgadvies (zie figuur). In het Burgerplatform dat deel uitmaakte van dit onderzoek gaven deelnemers aan de zorgverzekeraar als extra informatiebron te gebruiken naast het zorginhoudelijk advies van de (huis)arts. Daarnaast gaf een aantal deelnemers aan goede ervaringen te hebben met hun zorgverzekeraar als adviseur.

Gebrek aan vertrouwen en rolopvatting belemmerende factoren bij zorgadvies
Een deel van de verzekerden ziet geen rol weggelegd voor zorgverzekeraars in het geven van zorgadvies. Ongeveer een derde zou de zorgverzekeraar (waarschijnlijk) niet zelf benaderen en iets minder dan de helft vindt een proactieve benadering niet prettig. Tijdens het Burgerplatform gaven deelnemers aan weinig vertrouwen te hebben in de deskundigheid en onpartijdigheid van zorgverzekeraars. Ook eerdere slechte ervaringen met het inwinnen van zorgadvies bij hun zorgverzekeraar en de opvatting dat zorgverzekeraars vooral een rol hebben op het gebied van financiën spelen een rol.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/deel-verzekerden-ziet-rol-voor-zorgverzekeraar-bij-het-geven-van-zorgadvies
Originele titel: Deel verzekerden ziet rol voor zorgverzekeraar bij het geven van zorgadvies
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-03-08

Relevante artikelen ...

Om aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen zijn grotere inspanningen nodig De overheid komt met het advies aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid om zich vooral te laten vaccineren en goed op te passen Het verhoo... Anders Thu, 13 Oct 2022, 13:43:06
Tarieven cosmetische mondzorg worden deels vrijgegeven Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft Vrije tariev... Anders Mon, 29 Aug 2022, 14:25:37
Meer korte consulten huisartsenzorg en minder visites In 2022 nog steeds minder visites, vooral voor chronische aandoeningen De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Z... Anders Tue, 02 Aug 2022, 10:24:06
Beter inzicht door een monitor Mondgezondheid Er is volgens het ministerie van VWS nu te weinig zicht op hoe de Nederlandse mondgezondheid er voorstaat Het RIVM heeft onderzocht met welke meetbar... Anders Sat, 14 May 2022, 12:19:19
Na de overgang is er behoefte aan betrouwbare informatie over risico op hart- en vaatziekten Zorgverleners missen richtlijnen speciaal voor vrouwen rond de overgang Het risico op hart- en vaatziekten neemt bij vrouwen vanaf de overgang snel t... Anders Mon, 11 Apr 2022, 09:54:08
Toezicht op de verkoop van jodiumtabletten VWS stelt dat er momenteel geen nieuwe aanleiding is om jodiumtabletten in huis te halen Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport verzoekt... Anders Wed, 09 Mar 2022, 15:59:29

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com