(advertentie)

Omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet is voor het verzekeren van collectieve preventie, kan deze vaccinatie niet uit de Zvw betaald worden

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om mensen van 60 jaar tot 75 jaar elke 5 jaar te vaccineren tegen pneumokokken. Omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) er niet is voor het verzekeren van collectieve preventie, kan dat echter niet uit de Zvw betaald worden. Eerder heeft het Zorginstituut al geoordeeld dat algemene vaccinatie tegen pneumokokken, zonder individuele zorgvraag, geen verzekerde zorg is. In een gezamenlijke notitie leggen de organisaties de staatssecretaris van VWS de overwegingen voor. Zijn voorganger vroeg in 2016 aan beide organisaties een advies uit te brengen om vervolgens een goede afweging te kunnen maken over de inzet van dit vaccin.

Inenting tegen pneumokokken
De pneumokok is een bacterie die bij veel mensen in de neusholte zit en doorgaans geen ziekteverschijnselen geeft. Bij sommige mensen kan wel ernstige pneumokokkenziekte ontstaan, vooral bij kinderen onder de 2 jaar en bij ouderen vanaf ongeveer 60 jaar. Sinds 2006 worden zuigelingen en jonge kinderen binnen het rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen pneumokokkeninfectie. Voor mensen met een sterk verminderde afweer en bepaalde chronische aandoeningen wordt het vaccin onder bepaalde strikte voorwaarden via de zorgverzekering vergoed.

Advies Gezondheidsraad
Vaccinatie tegen pneumokokken is volgens de Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad  van belang voor ouderen tussen de 60 en 75 jaar, omdat de werking van het immuunsysteem afneemt met de leeftijd en zij daarom steeds kwetsbaarder  worden voor infectieziekten. Met vaccinatie wordt een aanmerkelijk aantal sterfgevallen en ziektegevallen door pneumokokken voorkomen, tegen een aanvaardbaar risico op milde bijwerkingen.
De Gezondheidsraad acht vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen van collectief belang en ziet daarmee een rol weggelegd voor de overheid.

Advies Zorginstituut
Het Zorginstituut heeft in 2016 al geadviseerd om het vaccin Prevenar® 13 niet te laten vergoeden uit het basispakket. Dit vaccin is geïndiceerd voor de preventie van pneumokokkenziekten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het basispakket moet er expliciet sprake zijn van een verhoogd risico op basis van individuele risicofactoren zoals onderliggende comorbiditeiten. Omdat uit het  onderzoek geen conclusies zijn te trekken over de effectiviteit van dit vaccin bij personen van 65 tot en met 74 jaar met een hoog risicoprofiel, kan het vaccin niet worden beschouwd als een geïndiceerde preventie.

Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en Zorginstituut
Op verzoek van de minister van VWS is, na een proefperiode van 2 jaar, besloten om het samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en het Zorginstituut voor de advisering over vaccinaties voor te zetten.

De organisaties hebben verschillende bevoegdheden. De Gezondheidsraad inventariseert de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale strategie van vaccinaties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het Zorginstituut heeft een adviestaak met betrekking tot eventuele opname van specifieke vaccins in het basispakket waarbij het gaat om geïndiceerde preventie.

De beide organisaties sturen het ministerie dan ook vanuit hun eigen taak een advies, als ook een gezamenlijk advies. Op basis van deze adviezen en de oplegnotitie neemt de minister of staatssecretaris een besluit over de positionering en financiering van het vaccin of de vaccinatie in het zorgstelsel.

Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij adviezen over vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken

Advies Gezondheidsraad 'Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken'

Advies Zorginstituut: GVS-advies 13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (Prevenar® 13) bij vaccinatie van ouderen vanaf 65 tot en met 74 jaar

Werwijze Gezondheidraad en Zorginstituut Nederland: 'Samenwerking advisering vaccinaties'

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/02/28/vaccinatie-pneumokokken-60-plussers-buiten-zorgverzekeringswet-om-financieren
Originele titel: Vaccinatie pneumokokken 60-plussers buiten Zorgverzekeringswet om financieren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-03-01

Relevante artikelen ...

Voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren Er is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrij... Management & beleid Mon, 29 Jun 2020, 13:26:41
Onderzoek kansen voor efficiënter en veiliger data delen in de zorg Actuele informatie over de situatie in de zorg, maakt samenwerken makkelijker Efficiënt uitwisselen van informatie is van groot belang voor de zorg, ... Management & beleid Sun, 07 Jun 2020, 10:50:47
Alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid Burgerrechtenorganisaties slaan alarm over werkwijze Ministerie Volksgezondheid Op dinsdag 7 april kondigde Minister van Volksgezondheid aan dat het ... Management & beleid Fri, 17 Apr 2020, 13:31:31
Inzicht in aantallen patiënten als eerste stap om reguliere ziekenhuiszorg op te starten De afgelopen weken is veel zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen afgezegd Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast g... Management & beleid Sat, 11 Apr 2020, 19:45:35
Gezondheidsverschillen in Den Haag aangepakt De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende Haagse wijken zijn groot Zorgverzekeraar CZ gaat deel uitmaken van de regiegroep van Ge... Management & beleid Fri, 24 Jan 2020, 14:51:55
Hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen moet beter Juist in het leven van kwetsbare mensen komt een probleem zelden alleen Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale prob... Management & beleid Wed, 22 May 2019, 20:05:12