Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat mensen ziek worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica

De antibioticaresistentie in Nederland bleef in 2021 stabiel vergeleken met de vijf voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2022. Hierin presenteren diverse organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland, voor mensen en dieren. 

Wel is de laatste jaren de resistentie toegenomen bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, zoals aan de huid. 

Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat mensen ziek worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Antibiotica werken dan niet meer. In Nederland is dat probleem minder groot dan in veel andere landen. Wel blijft het voor Nederland belangrijk om scherp te blijven. Om resistentie te voorkomen is het belangrijk om antibiotica op de juiste manier te gebruiken en dus alleen als het nodig is. Alle ziekenhuizen in Nederland en steeds meer huisartsen besteden inmiddels aandacht aan het meten en verbeteren van hun antibioticagebruik.

Gebruik van antibiotica
Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 gingen minder mensen naar de huisarts. Huisartsen schreven 10% minder antibiotica voor. 
In ziekenhuizen is het totale gebruik van antibiotica in 2020 afgenomen. Per patiënt is er gemiddeld wel meer gegeven, doordat veel patiënten tijdens de coronapandemie langer en intensiever moesten worden behandeld. 

Minder uitbraken door resistente bacteriën
Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 zijn er minder uitbraken door resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen gemeld. Het is niet duidelijk of er effecten van de coronapandemie en daarmee samenhangende veranderingen in de zorg op langere termijn zijn. 

Antibioticagebruik en resistentie bij landbouwhuisdieren
In 2021 zijn minder antibiotica verkocht en gebruikt voor landbouwhuisdieren dan in 2020. Ten opzichte van 2009, het referentiejaar, is de verkoop met ruim 70 procent gedaald. Bij sommige infecties zijn mensen afhankelijk van bepaalde soorten antibiotica. Deze specifieke antibiotica worden sinds 2015 alleen nog bij hoge uitzondering gebruikt voor landbouwhuisdieren.

De laatste tien jaar zijn darmbacteriën in varkens, koeien en kippen die voor de voedselproductie worden gehouden (landbouwhuisdieren) steeds minder resistent geworden. 

De maatregelen die nu al in Nederland zijn genomen om antibioticaresistentie te bestrijden, reiken verder dan de gezondheidszorg. Resistente bacteriën komen ook voor bij dieren, in voeding en in het milieu. Medische en veterinaire experts werken hierin samen (One Health-aanpak).

Onderzoeksrapport
De resultaten komen uit het onderzoeksrapport NethMapConsumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands/MARANMonitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2022. NethMap is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. MARAN is een samenwerking van Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Food Safety Research, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het RIVM, Universiteit Utrecht en Autoriteit Diergeneesmiddelen.Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Antibioticagebruik en antibioticaresistentie blijven stabiel
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!