Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG  en NPPV van het Nivel

De opkomst voor de griepprik in de groep met een indicatie voor vaccinatie steeg van 54,0% in 2020 naar 58,3% in 2021. Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 74,1% gevaccineerd. Dit was in 2020 73,0%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en NPPV (Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie Volwassenen) van het Nivel, in opdracht van het RIVM.

De Monitor Vaccinatiegraad NPG 2021 en de Monitor Vaccinatiegraad NPPV 2021 zijn uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV).

Vaccinatiegraad tegen griep 58% in 2021: lichte stijging
De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie bestaat uit mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep (influenza) en bestaat uit mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie van hun huisarts. Waar in 2008 nog 72% van de doelgroep een griepvaccinatie kreeg, daalde dit in de jaren daarna naar 50% in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 74% in 2021: lichte stijging
In 2021 werd de tweede campagne van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) gehouden. Mensen geboren in 1948 t/m 1952 werden door hun huisarts uitgenodigd voor deze vaccinatie en 74,1% werd gevaccineerd. Dit is hoger dan in 2020, toen mensen geboren in 1941 t/m 1947 werden uitgenodigd en 73,0% werd gevaccineerd.

Er is een sterke samenhang tussen pneumokokkenvaccinatie en griepvaccinatie. Alle mensen uit de doelgroep van het NPPV zijn ouder dan 60 jaar en komen op basis van hun leeftijd dus ook in aanmerking voor griepvaccinatie. Bij mensen uit de uitgenodigde leeftijdsgroep die zich lieten vaccineren tegen griep was 93,2% ook gevaccineerd tegen pneumokokken. In de groep die zich niet tegen griep lieten vaccineren, was de vaccinatiegraad voor pneumokokken 7,8%. De meeste mensen die zowel voor griepvaccinatie als pneumokokkenvaccinatie worden uitgenodigd lijken dus een keuze te maken tussen wel of niet vaccineren en er is maar een kleine groep die bewust een keuze lijkt te maken voor alleen griep- of pneumokokkenvaccinatie.

Meer weten: open de rapportage Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021.

Monitors brengen griep- en pneumokokkenvaccinaties in kaart
Voor de Monitor Vaccinatiegraad NPG 2021 en de Monitor Vaccinatiegraad NPPV 2021 zijn gegevens gebruikt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Met gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deelnemende huisartsenpraktijken zijn de doelgroepen voor griepvaccinatie en voor pneumokokkenvaccinatie in kaart gebracht en de aantallen mensen die zijn gevaccineerd.

Over het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Sinds 1997 loopt in Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert, in opdracht van het ministerie van VWS, de landelijke regie over dit programma. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor vaccinatie. Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen en wat daarmee de vaccinatiegraad is. Medio 2023 zal Nivel de vaccinatiegraad van de campagne in oktober – november 2022 rapporteren.

Over het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV)
In 2020 is het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) gestart. Jaarlijks worden mensen uit bepaalde geboortejaren uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie, waarbij iedereen tussen de 60 jaar en 79 jaar eens per vijf jaar wordt uitgenodigd voor revaccinatie. Net als voor het NPG wordt met een jaarlijkse monitor de vaccinatiegraad gevolgd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-mensen-gevaccineerd-tegen-griep-en-pneumokokken-2021
Originele titel: Meer mensen gevaccineerd tegen griep en pneumokokken in 2021
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-09-29

Relevante artikelen ...

Lijst met 1400 stoffen zonder Europese grenswaarde voor de gezondheid gemaakt Voor elke stof op de lijst heeft minimaal 1 lidstaat een nationale grenswaarde vastgesteld, maar bestaat geen Europese grenswaarde Werknemers komen t... Anders Wed, 16 Nov 2022, 11:35:52
Na COVID-19-vaccinatie kunnen overgevoeligheidsreacties op fillers ontstaan Een coronavaccin kan een vertraagde overgevoeligheidsreactie op fillers veroorzaken Mensen kunnen last krijgen van overgevoeligheidsreacties op fille... Anders Thu, 08 Sep 2022, 13:29:21
Centra voor Seksuele Gezondheid hebben meer soa-testen afgenomen Dat blijkt uit de thermometer seksuele gezondheid In 2021 hebben meer mensen zich bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSGCentrum Seksuele Gezon... Anders Thu, 28 Apr 2022, 11:37:25
Ten tijde van de coronacrisis waren zorg en participatie erg belangrijk De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad Het jaaroverzicht van... Anders Wed, 16 Mar 2022, 15:25:58
Forse toename aantal positieve coronatesten De grootste stijging zien we in de carnavalsregio’s Na enkele weken van daling is het aantal mensen dat positief getest werd op SARS-CoV-2 in de afge... Anders Tue, 08 Mar 2022, 16:43:45
Weinig gezondheidsklachten door eikenprocessierups in 2020 en 2021 De gezondheidsproblemen die de eikenprocessierups veroorzaakt, hebben een flinke maatschappelijke impact In de zomer van 2020 en 2021 waren er beduid... Anders Sun, 06 Mar 2022, 07:46:58

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com