Het komend winterseizoen worden de griep en andere luchtwegvirussen iets anders in de gaten gehouden dan in voorgaande jaren

Vanaf deze week worden er door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam, Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum, GGD regio Utrecht en Utrecht UMC steekproefsgewijs keel- en neusmonsters uit de GGD teststraten onderzocht op het griepvirus en andere luchtwegvirussen zoals het RSrespiratoir syncytieel- en het rhinovirus. De monsters zijn afkomstig van personen die positief of negatief op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 zijn getest. Dit gebeurt in aanvulling op de surveillance door de Nivel-huisartsenpeilstations. Hiermee houden we in coronatijd goed zicht op de verspreiding van het griepvirus en andere virussen in Nederland.

Op een aantal coronatestlocaties van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en Utrecht worden in samenwerking met Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum en UMC Utrecht steekproefsgewijs monsters getest op het griepvirus en andere luchtwegvirussen. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken naar de verspreiding van deze virussen en worden anoniem gedeeld met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook het RIVM  onderzoekt de komende periode een steekproef van zo’n 500 anonieme monsters per week die verspreid over het land op andere coronatestlocaties van de GGD’en zijn afgenomen.

Jaarlijkse peiling
De griepsurveillance bestaat sinds 1970 en heeft als doel om wekelijks het aantal mensen met griepachtige klachten en het aantal infecties door griepvirussen in de gaten te houden. Daarmee kan snel een epidemie worden vastgesteld en kunnen er maatregelen worden genomen als dat nodig is. Daarvoor worden de gegevens gebruikt uit de Nivel-huisartsenpeilstations die het aantal patiënten met een griepachtig ziektebeeld registreren. Daarnaast nemen zij wekelijks bij een aantal van deze patiënten keel- en neusmonsters af. Het RIVM onderzoekt deze keel- neusmonsters op griep en andere virussen.

In het afgelopen griepseizoen (najaar/winter 2020-2021) is bij patiënten van de huisartsenpeilstations en in de virologische weekstaten nauwelijks griepvirus gevonden. Dat komt doordat de coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden ook heel goed werken tegen andere luchtwegvirussen. Het griepvirus kreeg in de vorige winter geen voet aan de grond. Daarnaast werden en worden mensen opgeroepen om zich bij klachten te laten testen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 bij de GGD teststraten. De klachten die kunnen wijzen op een infectie met SARS-CoV-2  of met een ander luchtwegvirus, zoals het griepvirus, lijken erg op elkaar. Omdat mensen naar de teststraat gaan, zien de peilstation huisartsen relatief weinig patiënten met luchtwegklachten. Het steekproefsgewijs testen in Utrecht en Amsterdam in coronatijd is daarom een waardevolle aanvulling is op de surveillance in de peilstations.  

Combinatie van verschillende informatie
Het komend winterseizoen worden de griep en andere luchtwegvirussen iets anders in de gaten gehouden dan in voorgaande jaren. Om beter zicht te houden op het verloop van het griepseizoen in Nederland worden de gegevens uit te GGD teststraten toegevoegd aan de informatie uit de al bestaande bronnen; de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (inclusief de huisartsen peilstations die ook monsters voor virologie insturen), de virologische weekstaten en Infectieradar.

Hoger vindpercentage griepvirus verwacht
De verwachting is dat er met de toevoeging van onderzoeken van teststraatmonsters meer griepvirus gevonden gaat worden dan in andere jaren. Niet alleen omdat het virus mogelijk meer rondgaat, maar ook doordat in de GGD-teststraten monsters van mensen met griepachtige verschijnselen worden onderzocht die normaal niet met deze klachten naar de huisarts gaan. Om deze verwachte hogere cijfers goed te kunnen duiden kijken we dit seizoen vooral naar hoe snel of langzaam de cijfers oplopen en in welke leeftijdsgroepen. Dit geeft goede handvatten om de verspreiding van griepvirus en andere luchtwegvirussen in coronatijd in de gaten te houden.

Surveillance wettelijke taak van het RIVM
Het monitoren, of surveillance, van infectieziekten is een van de wettelijke taken van het RIVM. Zo brengen we naast COVID-19 ook griep en andere infectieziekten in kaart.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/zicht-op-griep-en-andere-luchtwegvirussen-in-coronatijd
Originele titel: Zicht op het griep- en andere luchtwegvirussen in coronatijd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-05

Relevante artikelen ...

Veelbelovend alternatief voor dierproeven Dat blijkt uit promotieonderzoek waarin twee type testen met gekweekte stamcellen van muizen en mensen zijn gebruikt Stamcellen kunnen deels de sch... Wetenschap & onderwijs Tue, 11 May 2021, 06:01:51
Subsidie voor onderzoek naar het voorkomen van schimmelinfecties De onderzoekers willen onderzoeken of de aspergillusinfectie is te voorkomen Arts-microbioloog Paul Verweij en ziekenhuisapotheker-klinisch farmacolo... Wetenschap & onderwijs Mon, 30 Sep 2019, 14:34:20
Samen tegen antibioticaresistentie De week van 12 tot 19 november staat in het teken van het vergroten van het bewustzijn van antibioticaresistentie Het RIVM, ZonMw en het ministerie v... Wetenschap & onderwijs Thu, 15 Nov 2018, 21:30:35
Afloop infectie voorspelt door Pneumokokken-DNA Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) zijn een belangrijke verwekker van longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Naast de con... Wetenschap & onderwijs Wed, 04 Jul 2018, 19:01:39
Staat van Infectieziekten 2016 Het zikavirus werd afgelopen jaar wereldnieuws. Naast deze grote uitbraak speelden nog meer infectieziektenuitbraken in binnen- en buitenland. Het ... Wetenschap & onderwijs Wed, 12 Jul 2017, 05:56:14
2,5 miljoen euro voor de ziekte van Lyme Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit ... Wetenschap & onderwijs Tue, 20 Jun 2017, 15:15:09