In het RVP (Rijksvaccinatie programma)surveillancerapport staat hoe het in Nederland gaat met de 12 infectieziekten waartegen het RVP vaccineert

In 2021 kregen minder mensen een ziekte waartegen wordt gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP (Rijksvaccinatie programma)), vergeleken met de situatie voor de coronapandemie. Heel waarschijnlijk komt dit voor een groot deel door de coronamaatregelen, zoals afstand houden en handen wassen. 

Surveillancedata en wetenschappelijke ontwikkelingen
In het RVP (Rijksvaccinatie programma)surveillancerapport staat hoe het in Nederland gaat met de 12 infectieziekten waartegen het RVP vaccineert. Het rapport onderzoekt hoe ernstig de ziekten zijn en hoe goed de vaccinaties werken. Dat gebeurt door bijvoorbeeld te kijken naar hoeveel personen ziek zijn geworden en hoe vaak iemand naar het ziekenhuis moest. Het rapport vergelijkt deze cijfers ook met dezelfde cijfers uit eerdere jaren en uit andere landen.

In het rapport staat ook informatie over infectieziekten die nog niet in het RVP zitten, zoals het rotavirus. 

Minder zieken dan voor de coronapandemie
Vooral voor kinkhoest, bof en ernstige pneumokokkenziekte daalde het aantal meldingen. Het aantal meldingen van meningokokkenziekte type W is verder gedaald na de toevoeging van deze vaccinatie aan het RVP in 2018.  

Mazelen is vorig jaar geen enkele keer gemeld, terwijl er in 2019 nog 84 meldingen waren. Verder waren er opnieuw geen meldingen van rodehond en polio. Er waren in 2021 ook geen meldingen van difterie en tetanus. 

Van acute hepatitis B waren er in 2021 minder gevallen dan in 2020: 72 gevallen in 2021, 95 gevallen in 2020. Het aantal meldingen van chronische hepatitis B was ongeveer hetzelfde als in 2020, maar vergeleken met 2019 is het aantal gedaald met ongeveer een derde. De kans is groot dat er niet écht minder personen met chronische hepatitis B zijn. De daling komt waarschijnlijk doordat mensen door de coronapandemie minder vaak naar een dokter zijn gegaan. 
De enige uitzondering waar het aantal meldingen niet daalde was voor ernstige ziekte door Haemophilus influenzae type b ( Hib (haemophilus influenzae type b)). Dit is een bacterie die bij vrijwel alle mensen wel eens in de neusholte zit. In 2020 en 2021 is ziekte door Hib 68 keer gemeld, terwijl er in 2019 maar 39 meldingen waren. Het RIVM onderzoekt wat hiervan de oorzaak kan zijn. Het vaccin lijkt net zo goed te werken als voorheen.

Daling landelijke vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad is licht gedaald vergeleken met vorig jaar. Het gaat om een daling van 1 tot 2 procentpunt. De vaccinatiegraad voor de vaccinaties die vóór 2 jaar worden gegeven, ligt tussen de 92% en 93%.

De daling komt deels doordat sommige vaccinaties door de coronapandemie later zijn gegeven dan normaal. Als de daling doorzet, is er onderzoek naar de oorzaak nodig. Op basis van deze uitkomsten kunnen er maatregelen worden genomen.

Klik hier voor meer informatie over de vaccinatiegraad

Veranderingen aan het RVP
Sinds februari 2022 worden meisjes én jongens uitgenodigd voor de HPV (humaan papillomavirus)-vaccinatie, en wordt de HPV-vaccinatie gegeven in het jaar dat kinderen 10 worden. Er is ook een inhaalcampagne gestart voor jongens en meisjes onder de 18 die nog niet (helemaal) gevaccineerd zijn tegen HPV.

Rotavirusvaccinatie en griepprik voor zwangere vrouwen
In 2021 adviseerde de Gezondheidsraad om alle jonge baby’s tegen het rotavirus te vaccineren en om meer risicogroepen uit te nodigen voor de griepvaccinatie, waaronder zwangere vrouwen. Het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )heeft beide adviezen overgenomen, en de invoering wordt voorbereid.

Corona
Sinds vorig jaar is er aan het RVP-surveillancerapport een hoofdstuk toegevoegd over corona. Het belangrijkste punt uit dat hoofdstuk is dat de coronavaccinaties goed werken tegen ernstige ziekte, en daarmee tegen ziekenhuisopname en sterfte. Gevaccineerde personen die toch ziek worden, zijn minder besmettelijk dan personen die niet zijn gevaccineerd. De bescherming neemt wel langzaam af na vaccinatie, maar wordt weer hersteld door de booster- en herhaalvaccinaties.

Kijk hier voor verdere informatie

Infographic
Infographic Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 2021-2022

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/rijksvaccinatieprogramma-ook-in-2021-daalde-aantal-meldingen-van-ziektegevallen
Originele titel: Rijksvaccinatieprogramma: ook in 2021 daalde het aantal meldingen van ziektegevallen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-11-18

Relevante artikelen ...

Toename aantal infecties dat maag-darmklachten veroorzaakt Het rotavirus is een bekend voorbeeld van een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken Het aantal enterale infecties, die voor... Anders Tue, 08 Nov 2022, 06:59:48
Westnijlvirus gevonden op een blauwe reiger Het virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels In Noord-Holland-Noord is een blauwe r... Anders Mon, 31 Oct 2022, 13:13:14
Vaccinatiecampagne apenpokken stopt Door het kleine aantal nieuwe besmettingen is de noodzaak om te vaccineren niet meer aanwezig De huidige uitbraak van de apenpokken is vrijwel voorbi... Anders Fri, 21 Oct 2022, 15:10:16
Aanpak van medicijnresten door samenwerking verbeterd De samenwerking tussen verschillende partijen kwam de afgelopen jaren goed op gang Goede samenwerking levert resultaat op bij de aanpak van medicijnr... Anders Thu, 08 Sep 2022, 13:13:35
Nationaal actieplan zoönosen versterkt de bestrijding van infectieziekten Het zwaartepunt van het actieplan ligt bij preventie Om de risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen in de toekomst verder te verklein... Anders Thu, 07 Jul 2022, 05:41:36
Mbo-studenten zijn onzeker over de toekomst Er is nauwelijks meerjarig onderzoek naar de mentale gezondheid van deze studenten Mbo-studenten voelen zich niet gehoord door beleidsmakers of onder... Anders Sun, 12 Jun 2022, 07:03:09

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com