Volgens de Gezondheidsraad is het niet meer nodig om een interval van 12 weken aan te houden

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft de richtlijn aangepast voor het interval tussen twee prikken met AstraZeneca. Het interval kan nu plaatsvinden tussen 6 en 14 weken. De richtlijn is aangepast op basis van het advies van de Gezondheidsraad. Omdat inmiddels voldoende vaccins beschikbaar zijn voor de groep 60-64-jarigen, is het volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig om een interval van 12 weken aan te houden. 

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om het interval tussen de eerste en tweede prik AstraZeneca waar mogelijk te verkorten binnen de ruimte die de bijsluiter hiervoor biedt. De bijsluiter van het AstraZeneca vaccin geeft een interval van 4 tot 12 weken voor het zetten van een tweede vaccinatie. 

Eerder is het interval van 12 weken (10-14 weken in de praktijk) aangehouden om zo meer mensen de gelegenheid te bieden een eerste vaccinatie te ontvangen. Nu er meer vaccin beschikbaar is om de groep mensen die gevaccineerd is met AstraZeneca van een tweede prik te voorzien, kan waar gewenst worden teruggegaan naar een kortere interval tussen 6 tot 12 weken. Er is nog steeds ruimte voor een uitloop naar 14 weken. Er is geen vast interval gekozen. Wel is er nu de mogelijkheid om volledige vaccinatie te versnellen waar dat verantwoord en haalbaar is.

Optimale interval
De Gezondheidsraad geeft aan dat het op basis van de op dit moment beschikbare studies niet mogelijk is te adviseren over het meest optimale interval. Er is wel een trend die erop wijst dat een langer interval een wat hogere bescherming geeft. Maar er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar om hier precieze uitspraken over te doen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad het interval aan te houden dat in de productinformatie staat: tussen 4 en 12 weken.

Tweede afspraak
Mensen die al een afspraak hebben voor een tweede vaccinatie met AstraZeneca kunnen deze afspraak in principe laten staan. Door het aangepaste interval is er wel ruimte voor de huisartsen om de tweede afspraak een aantal weken naar voren te halen. De planning van de vaccinleveringen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  aan de huisartsen wordt op basis van de kortere interval aangepast. 

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst zal afspraken die gepland staan na 21 juni gaan vervroegen. Ook ziekenhuizen en ggz geestelijke gezondheidszorg -instellingen die nog tweede prikken met AstraZeneca moeten geven, kunnen het interval waar mogelijk aanpassen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-past-richtlijn-interval-astrazeneca-aan
Originele titel: RIVM past richtlijn interval AstraZeneca aan
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-05-23

Relevante artikelen ...

Testbereidheid verhoogt door brede beschikbaarheid van zelftesten Het laagdrempelig beschikbaar stellen van voldoende zelftesten kan bijdragen aan de bestrijding van het virus Vanaf vrijdag 3 december verandert het ... Anders Thu, 02 Dec 2021, 14:37:01
Nederland is de opioïdencrisis net voor De Amerikaanse overheid heeft jarenlange rechtszaken over schadevergoeding voor slachtoffers tegen Purdue Pharma en andere fabrikanten gevoerd Op vri... Anders Thu, 11 Nov 2021, 14:41:14
Gezondheidsrisico speelt niet alleen een rol bij naleven van coronamaatregelen Dit blijkt uit interviews die het RIVM de afgelopen maanden hield Niet alleen het risico op corona blijkt bepalend voor de naleving van de coronamaat... Anders Thu, 07 Oct 2021, 09:58:47
Kwaliteitskaders en -standaarden voor inkoop sociaal domein en praktijkvoorbeelden van kwaliteitscriteria beschikbaar Gemeenten en regio’s kopen periodiek jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in Kennisinstituut Movisie heeft, in opdracht van het programma Inko... Anders Wed, 06 Oct 2021, 15:15:42
Vaccinatie beschermt onvoldoende tegen rotavirus Vrijwel alle kinderen jonger dan 5 jaar lopen het rotavirus op Vaccinatie van zuigelingen met medische risicofactoren tegen acute darminfectie door... Anders Tue, 28 Sep 2021, 14:08:45
Griepseizoen 2020-2021 overheerst door covid-19 Na de zomer van 2020, vanaf september, nam het aantal besmettingen met COVID-19 toe Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onde... Anders Wed, 15 Sep 2021, 19:49:17