De uitgaven voor deze afslankmiddelen komen in 2022 waarschijnlijk uit op bijna € 12 miljoen, waar dit in 2021 nog € 1,2 miljoen was

Openbare apotheken verstrekken in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken; bijna vijf keer zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigen zelfs, waarbij deze grotendeels worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Veel Nederlanders kampen met overgewicht. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben ruim 7 miljoen Nederlanders overgewicht (BMI >25 kg/m2) van wie bijna 2 miljoen mensen obees zijn (BMI >30kg/m2). Voor obesitas adviseert de huisartsenrichtlijn, die stamt uit 2010, een combinatie van gezonde voeding, verhogen van de lichaamsactiviteit en eventueel psychologische begeleiding. Medicamenteuze therapie wordt ontraden.

Voor gewichtsreductie zijn momenteel drie geneesmiddelen geregistreerd. Orlistat wordt in de huisartsenrichtlijn ontraden; de effectiviteit is beperkt en er is weinig tot niets bekend over de langetermijngevolgen. Liraglutide en naltrexon/bupropion zijn beide voor obesitas geregistreerd in 2015 en zijn nog niet opgenomen in deze richtlijn.

Hoewel er discussie is over de meerwaarde van deze middelen, heeft het Zorginstituut Nederland in 2022 vastgesteld dat deze middelen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dus worden vergoed. Saxenda (liraglutide) en Mysimba (naltrexon/bupropion) worden vergoed uit het basispakket voor een kleine groep mensen met overgewicht en/of obesitas als aanvulling op gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Saxenda wordt vergoed sinds 1 april en Mysimba sinds 1 augustus. Sindsdien is het gebruik van deze middelen sterk toegenomen.

Rond de 50 jaar
Openbare apotheken verstrekken naar schatting aan 17.000 mensen een afslankmiddel in 2022, bijna vijf keer zoveel als in 2021. De middelen worden vooral voorgeschreven door huisartsen (80%). De patiënten zijn vooral vrouwen (80%). De leeftijd van de patiënten varieert, waarbij het zwaartepunt ligt rond de 50 jaar, wanneer ongeveer een op de vijfhonderd 50-jarigen een afslankmiddel gebruikt.

De uitgaven voor deze afslankmiddelen komen in 2022 waarschijnlijk uit op bijna € 12 miljoen, waar dit in 2021 nog € 1,2 miljoen was. Tot en met oktober dit jaar is zo’n 70% van deze uitgaven ingediend voor vergoeding bij de zorgverzekeraars.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: sfk
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : sfk
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Vijf keer zoveel gebruikers afslankmiddelen in 2022
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 01 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!